Uroczystość 30-lecia Centrum Europejskiego UW

1 czerwca 2022

Facebooktwitter

30 lat Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego

27 maja 2022 roku w sali kolumnowej Wydziału Historii UW odbyła się uroczystość 30-lecia istnienia i działalności Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego.

Link do pełnej galerii zdjęć z wydarzenia – tutaj

Uroczystość uświetnili swoją obecnością tacy znamienici goście, jak: Jego Magnificencja Rektor UW Profesor dr hab.  Alojzy Z. Nowak, prof. ucz. dr hab. Sławomir Żółtek – Prorektor UW ds. Studentów i Jakości Kształcenia, prof. dr hab. Ewa Krogulec – Prorektor UW ds. Rozwoju, Robert Grey – Kanclerz UW, dr Hanna Machińska – Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich i jedna z założycielek CE UW, goście zagraniczni z zaprzyjaźnionych i współpracujących od wielu lat z CE UW uczelni europejskich, liczne grono dziekanów i dyrektorów jednostek ogólnouniwersyteckich.

30-lecie Centrum Europejskiego UW_1

Uroczystość 30-lecia CE UW

Niezwykle ważne i znamienne były słowa skierowane do uczestników uroczystości przez Jego Magnificencję Rektora UW, Alojzego Z. Nowaka. Podkreślił on wkład i zasługi Centrum Europejskiego dla rozwoju studiów europejskich w Polsce. Z sentymentem wspominał czasy, kiedy był dyrektorem CE UW.

Prof. dr hab. Ewa Krogulec zwróciła uwagę na multidyscyplinarność takiej jednostki, jak Centrum Europejskiego, zarówno prowadzonych przez nią badań, jak i dydaktyki. Podkreśliła także wysoki stopień umiędzynarodowienia jednostki oraz jej rolę w upowszechnianiu rzetelnej wiedzy na temat Europy i Unii Europejskiej. Ma to szczególne znaczenie w kontekście toczącej się wojny w Ukrainie, niezwykłej skali pomocy udzielonej przez polskich obywateli ukraińskim przyjaciołom i roli Polski jako mentora dla Ukrainy w jej drodze do Unii Europejskiej.

Dyrektor Centrum Europejskiego, dr hab. Kamil Zajączkowski podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i rozwoju CE jako samodzielnej jednostki UW. Wskazał trzy cechy, które od samego początku wyróżniają Centrum wśród innych jednostek i Wydziałów, a mianowicie: multidyscyplinarność (wspominaną już przez Panią Rektor), dobrze rozwiniętą współpracę międzynarodową, oraz bliski i bezpośredni kontakt ze studentami (co ma szczególne znaczenie dla kadry badawczo-dydaktycznej). Dodał również, że cechą szczególną, stanowiącą fundament funkcjonowania CE UW jest zespołowość.

Podczas dwugodzinnej uroczystości o jednostce oraz jej dokonaniach opowiadały osoby związane z Centrum Europejskim na przestrzeni ostatnich trzech dekad. W wystąpieniach nie zabrakło wspomnień oraz ciekawych anegdot. Goście mieli także okazję zobaczyć niepublikowane dotąd zdjęcia z seminariów, wyjazdów szkoleniowych oraz konferencji.

30-lecie Centrum Europejskiego UW_3

Geneza Centrum Europejskiego UW

Centrum Europejskie UW istnieje już od 30 lat. Przez ten czas przebyło długą drogę od badań i szkoleń, aż do pełnoprawnego ośrodka dydaktycznego i badawczo-naukowego.

Powstało w 1991 r. na mocy decyzji Senatu UW, jest więc jedną z najstarszych jednostek tego typu w Polsce. W pierwszym okresie swojej działalności CE UW należało do forpoczty instytucji zajmujących się rozpowszechnianiem wiedzy eksperckiej oraz szkoleniem kadr administracji publicznej, mających w przyszłości przygotować nasz kraj do wstąpienia do Unii Europejskiej (UE).

W miarę zbliżania się akcesji do UE i w wyniku szybkiego rozwoju, Centrum Europejskie przekształciło się w pełnowymiarowy ośrodek dydaktyczny i badawczo-naukowy. W 1995 roku zaczęło prowadzić studia na kierunku stosunki międzynarodowe ze specjalnością integracja europejska.

Rok później uruchomiony został Program Wydawniczy, w ramach którego wydawany był kwartalnik w języku polskim „Studia Europejskie” oraz rocznik w języku angielskim „The Yearbook of Polish European Studies”. Obecnie połączone i zamienione w kwartalnik „Studia Europejskie – Studies in European Affairs” publikowany w języku angielskim.

W roku akademickim 1998/1999 – pierwszym roku funkcjonowania programu Socrates-Erasmus w Polsce – CE znalazło się wśród kilku jednostek UW, które jako pierwsze podpisały umowy wymiany.

30-lecie Centrum Europejskiego UW_2

CE UW obecnie

W 2004 r. Centrum Europejskie uruchomiło nowy, multidyscyplinarny kierunek studiów: europeistykę. Przy opracowywaniu programu europeistyki korzystaliśmy z najlepszych tradycji, potencjału i doświadczeń UW, przede wszystkim Wydziałów: Prawa i Administracji, Dziennikarstwa i Nauk Politycznych (obecnie Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych), Historycznego, Nauk Ekonomicznych, Zarządzania.

Nowa ustawa spowodowała, że w 2019 roku w ofercie Uniwersytetu Warszawskiego pojawiły się nowe studia na kierunku: europeistyka, prowadzone wspólnie przez Centrum Europejskie UW oraz Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, dwa wiodące ośrodki badawcze i dydaktyczne w zakresie studiów europejskich.  W dalszym ciągu są to studia o charakterze multidyscyplinarnym  CE UW realizuje również wiele badań i projektów, także międzynarodowych.

 

Link do pełnej galerii zdjęć z wydarzenia – tutaj