Erasmus
Facebooktwittergoogle_plus

Wizyta koordynacyjna dra Artura Adamczyka w ramach programu Erasmus Plus na Uniwersytecie Macedońskim w Salonikach

W dniach 17-20 czerwca 2018 r. dr Artur Adamczyk odbył wizytę koordynacyjną w ramach programu Erasmus Plus na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Europejskich Uniwersytetu Macedońskiego w Salonikach. Główną intencją wizyty było zapoznanie się z działalnością naukowo-badawczą oraz dydaktyczną tej placówki. Celem wizyty było także przedstawienie adekwatnej aktywności Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego i zdefiniowanie potencjalnych możliwości dalszej współpracy. Współpraca ta ma dotyczyć nie tylko wymiany studentów oraz wizytacji pracowników naukowych w ramach Programu Erasmus Plus, ale także rozwijania innego zakresu aktywności, głównie naukowo-badawczej oraz podejmowania wspólnych przedsięwzięć w postaci przygotowywania projektów, organizowania konferencji i seminariów naukowych oraz przygotowywania wspólnych publikacji.

Dr Artur Adamczyk uczestniczył w owocnych rozmowach z prof. Iliasem Kouskouvelisem, dziekanem Wydziału Studiów Międzynarodowych i Europejskich Uniwersytetu Macedońskiego, prof. Joannisem Papadopoulosem, koordynatorem programu Erasmus Plus  oraz innymi pracownikami naukowymi wydziału i zespołem Biura Współpracy Międzynarodowej tego uniwersytetu. Dr Artur Adamczyk wziął także udział w seminarium naukowym pt. „Greece’s Foreign Policy Priorities after Economic Crisis”.

Ambicją Centrum Europejskiego UW jest stworzenie sieci współpracy badawczej pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a uniwersytetami greckimi. Współpraca badawcza dotyczy szeroko rozumianych zagadnień politycznych, ekonomicznych i społecznych związanych z aktywnością Grecji w jej otoczeniu międzynarodowym, przede wszystkim w regionie Morza Śródziemnego i na Bałkanach. Koncentruje się na bardzo ważnych problemach związanych z migracjami oraz bezpieczeństwem europejskim, w których Grecja jest niewątpliwie kluczowym graczem. Polityka Grecji w tym zakresie nie jest dokładnie przebadana przez polskie środowisko naukowe. Dlatego stworzenie takiej sieci współpracy z pewnością przyczyni się do rozpowszechnienia badań naukowych w tym zakresie. Nawiązanie współpracy CE UW z Uniwersytetem Macedońskim wpisuje się w istniejącą sieć powiązań naukowych z Uniwersytetem Panteion w Atenach oraz Uniwersytetem Kreteńskim.