Zaznacz stronę

Współpraca w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Unii Europejskiej

Czaplinski_okladka

Redakcja: Władysław Czapliński, Agnieszka Serzysko
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-7545-763-6
Objętość: 325 str.
Format: B5
Okładka: Miękka

Spis treści (pdf)

Władysław Czapliński. Agnieszka Serzysko, Współpraca w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Unii Europejskiej, Warszawa 2017.

Książka Czaplińskiego i Serzysko jest najbardziej aktualną, wszechstronną analizą współpracy pomiędzy wymiarami sprawiedliwości i organami spraw wewnętrznych państw członkowskich Unii Europejskiej. Uwzględnia ona współczesny stan prawny, włączając kwestie o olbrzymim znaczeniu nie tylko prawnym, ale również politycznym (przykładowo przedstawia problemy polityki migracyjnej i azylowej, uwzględniając nie tylko prawo unijne, ale również orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka). Nie ogranicza się przy tym do dyskusji ściśle prawniczej w sprawach dotyczących przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, jako jednego z celów Unii Europejskiej, lecz przedstawia tło instytucjonalne, zasady prawa  unijnego, w tym rządzące współpracą sądową i policyjną, oraz mechanizmy ochrony praw podstawowych w kontekście tej współpracy. Pomimo zdecydowanie prawniczego charakteru, monografia powinna być lekturą także dla osób nie mających przygotowania prawniczego, zainteresowanych integracją europejską.