Kwartalnik Studia Europejskie 3-2016

Title: Studia Europejskie - Studies in European Affairs
ISSN: 1428-149X

Editor: Artur Adamczyk, PhD

email adress: wydawnictwoce@nulluw.edu.pl

Subscription: sekretariat@nullaspra.pl 

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

CCBYNC30

 

Similaritycheck

Call for Papers Studia Europejskie -Stuides in European Affairs 4/2019

Call for Papers Studia Europejskie -Stuides in European Affairs 2/2020

 

Studia Europejskie – Studies in European Affairs 1/2020

Call for Papers

Zapraszamy do nadsyłania tekstów do kolejnego numeru kwartalnika naukowego „Studia Europejskie – Studies in European Affairs”. Artykuły powinny koncentrować się na  szeroko rozumianych zagadnieniach integracji europejskiej, stosunków międzynarodowych w Europie oraz roli naszego kontynentu w procesach globalnych. Profil naszego czasopisma ma charakter multidyscyplinarny, zatem artykuły mogą przedstawiać problemy europejskie w ujęciu  politologicznym,  ekonomicznym, prawnych oraz społeczno-kulturowym.

Artykuły należy przesyłać pod adres: wydawnictwoce@nulluw.edu.pl

Wymogi redakcyjne można znaleźć pod adresem:

 https://www.ce.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2019/02/guidelines-for-authors.pdf

Harmonogram:

Ostateczny termin nadsyłania tekstów: 10.12.2019;                            

Przekazanie artykułów do recenzji: 20.01.2020;

Termin publikacji: 25.03.2020.