Zaznacz stronę
Okladka_nr_4_2020.indd

Title: Studia Europejskie - Studies in European Affairs
ISSN: 1428-149X, e-ISSN: 2719-3780

Editor in Chief: Artur Adamczyk, PhD

email adress: wydawnictwoce@nulluw.edu.pl

Subscription: sekretariat@nullaspra.pl 

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

CCBYNC30

 

Similaritycheck

Studia Europejskie – Studies in European Affairs 1/2021

Call for Papers

Zapraszamy do nadsyłania tekstów do kolejnego numeru kwartalnika naukowego „Studia Europejskie – Studies in European Affairs”. Artykuły powinny koncentrować się na  szeroko rozumianych zagadnieniach integracji europejskiej, stosunków międzynarodowych w Europie oraz roli naszego kontynentu w procesach globalnych. Profil naszego czasopisma ma charakter multidyscyplinarny, zatem artykuły mogą przedstawiać problemy europejskie w ujęciu  politologicznym,  ekonomicznym, prawnych oraz społeczno-kulturowym. Przyjmujemy teksty tylko w języku angielskim.

 Artykuły należy przesyłać pod adres: wydawnictwoce@nulluw.edu.pl

 Wymogi redakcyjne można znaleźć pod adresem: https://www.ce.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2019/11/styleguidese10.2019.pdf

 Harmonogram:

Ostateczny termin nadsyłania tekstów: 26.12.2020;

Przekazanie artykułów do recenzji: 30.01.2021;

Termin publikacji: 25.03.2021.

 

Studia Europejskie – Studies in European Affairs 2/2021

Call for Papers

Zapraszamy do nadsyłania tekstów do kolejnego numeru kwartalnika naukowego „Studia Europejskie – Studies in European Affairs”. Artykuły powinny koncentrować się na  szeroko rozumianych zagadnieniach integracji europejskiej, stosunków międzynarodowych w Europie oraz roli naszego kontynentu w procesach globalnych. Profil naszego czasopisma ma charakter multidyscyplinarny, zatem artykuły mogą przedstawiać problemy europejskie w ujęciu  politologicznym,  ekonomicznym, prawnych oraz społeczno-kulturowym. Przyjmujemy teksty tylko w języku angielskim.

 Artykuły należy przesyłać pod adres: wydawnictwoce@nulluw.edu.pl

 Wymogi redakcyjne można znaleźć pod adresem: https://www.ce.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2019/11/styleguidese10.2019.pdf

 Harmonogram:

Ostateczny termin nadsyłania tekstów: 12.03.2021;

Przekazanie artykułów do recenzji: 16.04.2021;

Termin publikacji: 25.06.2021.