Zaznacz stronę
SE3 2020okladka

Title: Studia Europejskie - Studies in European Affairs
ISSN: 1428-149X, e-ISSN: 2719-3780

Editor: Artur Adamczyk, PhD

email adress: wydawnictwoce@nulluw.edu.pl

Subscription: sekretariat@nullaspra.pl 

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

CCBYNC30

 

Similaritycheck

Adres do korespondencji dla autorów planujących opublikowanie tekstu w kwartalniku naukowym „Studia Europejskie – Studies in European Affairs”: wydawnictwoce@nulluw.edu.pl

W sprawach merytorycznych prosimy o kontakt z Redaktorem Naczelnym doc. dr Arturem Adamczykiem (a.adamczyk@nulluw.edu.pl).

Telefon: (022) 553 33 01

Adres do korespondencji:

al. Niepodległości 22
02-653 Warszawa