Kwartalnik Studia Europejskie 3-2016

Title: Studia Europejskie - Studies in European Affairs
Editor: Artur Adamczyk, PhD
ISSN: 1428-149X
Pages: ca 250  
Size: B5
Ministry points: 12
Subscription: sekretariat@nullaspra.pl 

 

 

Adres do korespondencji dla autorów planujących opublikowanie tekstu w kwartalniku naukowym „Studia Europejskie – Studies in European Affairs”: wydawnictwoce@nulluw.edu.pl

W sprawach merytorycznych prosimy o kontakt z Redaktorem Naczelnym doc. dr Arturem Adamczykiem (a.adamczyk@nulluw.edu.pl).