Zaznacz stronę
Kwartalnik Studia Europejskie 3-2016

Title: Studia Europejskie - Studies in European Affairs
ISSN: 1428-149X, e-ISSN: 2719-3780

Editor: Artur Adamczyk, PhD

email adress: wydawnictwoce@nulluw.edu.pl

Subscription: sekretariat@nullaspra.pl 

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

CCBYNC30

 

Similaritycheck

RADA NAUKOWA KWARTALNIKA

Adrian Corpădean (Babes-Bolyai University – Rumunia)
Zbigniew Czachór (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Polska)
Andrea Éltető (Hungarian Academy of Sciences – Węgry)
Jan Hornat (Institute of International Relations, Prague – Czechy)
Angelo Viglianisi Ferraro (“Mediterranea” University of Reggio Calabria -Włochy)
Goran Ilik (University „St. Kliment Ohridski” – Bitola – Macedonia Północna)
Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska (Szkoła Główna Handlowa – Polska)
Ilias Kouskouvelis (University of Macedonia, Thessaloniki – Grecja)
Małgorzata Król  (Uniwersytet Łódzki – Polska)
Ewa Latoszek (Szkoła Główna Handlowa -Polska)
Zdzisław Mach (Uniwersytet Jagielloński – Polska)
Markijan Malsky (Ivan Franko Lviv National University – Ukraina)
Chantal Millon-Delsol (Universite de Marne-la-Vallee – Francja)
Tatjana Muravska (University of Latvia Riga – Łotwa)
Matthias Niedobitek (University of Chemnitz – Niemcy)
Alojzy Z. Nowak (Uniwersytet Warszawski – Polska)
Huang Ping (Chinese Academy of Social Sciences – Chiny)
Gulshan Sachdeva (Jawaharlal Nehru University – Indie)
Wojciech Sadurski (University of Sydney – Australia)
Ivo Šlosarčík (Charles University – Czechy)
Rafael Vazquez-Garcia (University of Granada – Hiszpania)
Anna Zielińska-Głębocka (Uniwersytet Gdański – Polska)

REDAKTOR NACZELNY

Artur Adamczyk