Zaznacz stronę
Okladka22021 1

Title: Studia Europejskie - Studies in European Affairs
ISSN: 1428-149X, e-ISSN: 2719-3780

Editor in Chief: Artur Adamczyk, PhD

email adress: journalse@nulluw.edu.pl

Subscription: sekretariat@nullaspra.pl

Articles published in the journal are under a Creative Commons - Attribution – Non Commercial 4.0. International License

CCBYNC30

 

Similaritycheck

Cele i profil tematyczny

Kwartalnik „Studia Europejskie-Studies in European Affairs” jest recenzowanym, ogólnodostępnym (open-access), multidyscyplinarnym czasopismem naukowym poświęconym szeroko rozumianej europeistyce.

Głównym celem kwartalnika jest prezentacja dorobku europeistów i umożliwienie rozpowszechniania rezultatów ich badań. Czasopismo jest miejscem wymiany poglądów nt. szeroko rozumianych procesów zachodzących w Europie, zagadnień integracji europejskiej, stosunków międzynarodowych z udziałem państw europejskich oraz roli naszego kontynentu w procesach globalnych. Misją czasopisma jest nadawanie impulsu i stymulowanie debaty nt. problemów i wyzwań stojących przed „Starym Kontynentem”. Zagadnienia te mogą być prezentowane w różnych ujęciach: politologicznym, ekonomicznym, prawnym oraz społeczno-kulturowym.

Nasze łamy są otwarte dla naukowców i ekspertów z różnych państw koncentrujących swoją działalność badawczą na wspomnianych wyżej aspektach europeistyki. Czasopismo adresowane jest do społeczności akademickiej na całym świecie, zainteresowanej problemami europejskimi. Zagadnienia wpisujące się w profil tematyczny naszego kwartalnika obejmują między innymi:

  • stosunki międzynarodowe w Europie,
  • integrację europejską – wymiar polityczny, prawny, ekonomiczny, społeczny i kulturowy,
  • przyszłość integracji europejskiej,
  • kryzysy europejskie,
  • wyzwania stojące przed Europą – populizm, nacjonalizm, ochrona środowiska, migracje,
  • stosunki między Unią Europejską a innymi organizacjami regionalnymi,
  • rolę UE w świecie.