Zaznacz stronę
Okladka_nr_4_2020.indd

Title: Studia Europejskie - Studies in European Affairs
ISSN: 1428-149X, e-ISSN: 2719-3780

Editor in Chief: Artur Adamczyk, PhD

email adress: wydawnictwoce@nulluw.edu.pl

Subscription: sekretariat@nullaspra.pl 

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

CCBYNC30

 

Similaritycheck

Cele i profil tematyczny

Kwartalnik „Studia Europejskie-Studies in European Affairs” jest recenzowanym, ogólnodostępnym (open-access), interdyscyplinarnym czasopismem naukowym poświęconym szeroko rozumianej europeistyce.

Głównym celem naszego kwartalnika jest publikowanie wyników oryginalnych badań oraz prezentacja efektów toczącej się wnikliwej debaty naukowej dotyczącej problemów integracji europejskiej oraz szeroko rozumianej sytuacji naszego kontynentu. Czasopismo ma charakter interdyscyplinarny, dlatego publikowane teksty mogą obejmować różne dyscypliny naukowe, m.in. nauki o polityce, prawo, ekonomię, socjologię, administrację publiczną, historię integracji.

Główną misją czasopisma jest nadawanie impulsu i stymulowanie debaty dotyczącej procesu integracji europejskiej, rozwoju stosunków między krajami europejskimi i roli Europy w stosunkach globalnych.

Nasze łamy są otwarte dla naukowców i praktyków koncentrujących swoją działalność na powyższych aspektach. Czasopismo adresowane jest do społeczności akademickiej na całym świecie, zainteresowanej problemami europejskimi. 

Tematy wpisujące się w profil tematyczny naszego kwartalnika obejmują między innymi:

  • stosunki międzynarodowe w Europie,
  • integrację europejską – wymiar polityczny, prawny, ekonomiczny, społeczny i kulturowy,
  • przyszłość integracji europejskiej,
  • kryzysy europejskie,
  • wyzwania stojące przed Europą – populizm, nacjonalizm, ochrona środowiska, migracje,
  • stosunki między Unią Europejską a innymi organizacjami regionalnymi,
  • rola UE w świecie.