Zasady recenzowania

Kwartalnik Studia Europejskie 3-2016

Title: Studia Europejskie - Studies in European Affairs
Editor: Artur Adamczyk, PhD
ISSN: 1428-149X
Pages: ca 250  
Size: B5
Ministry points: 12
Subscription: sekretariat@nullaspra.pl 

 

 

Poniżej zostały wymienione podstawowe zasady recenzowania obowiązujące w Programie Wydawniczym Centrum Europejskiego UW.

Zespół Redakcyjny Programu Wydawniczego Centrum Europejskiego UW dokonuje wstępnej weryfikacji nadesłanych tekstów badając zbieżność tematyki artykułu z profilem kwartalnika oraz zgodność z wymogami redakcyjnymi.

Teksty, które zostaną w ten sposób wstępnie zaaprobowane zostają przekazane do recenzji dwóch osób spośród recenzentów wymienionych na liście naukowców współpracujących z Redakcją. W procesie recenzji zostaje zachowana anonimowość zarówno autora jak i recenzentów (double-blind review process). Recenzenci oceniając tekst wypełniają formularz recenzyjny.

Recenzja ma funkcję opiniodawczą, co oznacza, że ostateczną decyzję dotyczącą przyjęcia tekstu do druku podejmuje Zespół Redakcyjny.

Zasady recenzowania artykułów są zbieżne z wytycznymi Ministerstwa Nauki zawartymi w broszurze Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce.

Recenzenci artykułów zamieszczanych w kwartalniku naukowym Studia Europejskie

Formularz recenzyjny [PDF]

Wszystkie zaproponowane materiały podlegają procedurze recenzyjnej. W sprawach merytorycznych prosimy o kontakt z dr Arturem Adamczykiem (a.adamczyk@nulluw.edu.pl).