Zostań tutorem studenckim dla osób ze spektrum autyzmu!

8 września 2021

Facebooktwitter

W ramach projektu „Uniwersytet dla wszystkich – Level up” prowadzonego w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami, CWA BON UW organizuje innowacyjny program skierowany do studentów ze spektrum autyzmu – program tutoringu studenckiego.

 
Program polega na wspieraniu studenta ze spektrum autyzmu w funkcjonowaniu na uczelni przez studenta starszego roku, tego samego lub pokrewnego kierunku.
 
Naszym celem jest dotarcie z ofertą do studentów, którzy mogliby być zainteresowani udziałem w programie w charakterze tutora, czyli osoby udzielającej wsparcia koledze lub koleżance z niższego roku. W ramach programu student ze spektrum autyzmu może otrzymać wsparcie tutora – innego studenta – w zakresie planowania nauki i uczenia się, załatwiania spraw organizacyjnych i formalnych na uczelni, nawiązywania kontaktów z innymi osobami, korzystania z usług na uczelni czy docierania w nowe miejsca.
 
Kandydatem/kandydatką na tutora/tutorkę może być student/studentka od drugiego roku studiów licencjackich wzwyż (osoba, która co najmniej drugi rok rozpocznie w październiku). Z programu może skorzystać każdy student Uniwersytetu Warszawskiego, niezależnie od kierunku studiów.
 

Oferujemy umowę o pracę (fragment etatu) na czas określony wspólnie ze studentem-kandydatem.

Rekrutacja ma charakter ciągły.
 
Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z naszą ofertą!
 
Wszelkie informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie
internetowej programu: https://bon.uw.edu.pl/tutoring/
 
W razie pytań zapraszamy do kontaktu z psycholożkami CWA BON UW:
Małgorzata Cychowska: m.cychowska3@uw.edu.pl
lub Katarzyna Płucienniczak k.pluciennic@nulluw.edu.pl
FE_POIR_poziom_pl