Zaznacz stronę

Kontakt z redakcją

Nasz adres:
Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego
Al. Niepodległości 22
02-653 Warszawa

Szef Programu Wydawniczego
dr hab. Kamil Zajączkowski

e-mail: k.zajaczkowski@nulluw.edu.pl
tel. 22 553 33 01

Redaktor Naczelny kwartalnika „Studia Europejskie”
doc. dr Artur Adamczyk
e-mail: a.adamczyk@nulluw.edu.pl
tel: 22 553 33 01

Sekretarz Programu Wydawniczego
Przemysław Bartuszek

e-mail: journalse@nulluw.edu.pl
tel. 22 553 33 01