Zaznacz stronę

„Studia Europejskie – Studies in European Affairs”

Okladka22021 1

Title: Studia Europejskie - Studies in European Affairs
ISSN: 1428-149X, e-ISSN: 2719-3780

Editor in Chief: Artur Adamczyk, PhD

email adress: journalse@nulluw.edu.pl

Subscription: sekretariat@nullaspra.pl

Articles published in the journal are under a Creative Commons - Attribution – Non Commercial 4.0. International License

CCBYNC30

 

Similaritycheck

Redakcja:

 • Redaktor Naczelny: doc. dr Artur Adamczyk – Uniwersytet Warszawski (Polska),
 • Zastępcy redaktora naczelnego:
  dr hab. Rafał Riedel – Uniwersytet Opolski (Polska), Technische Universität Chemnitz (Niemcy),
  dr Małgorzata Pacek – Uniwersytet Warszawski (Polska),
 • Redaktor Statystyczny: prof. dr hab. Adam A. Ambroziak – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (Polska),
 • Sekretarz redakcji: Przemysław Bartuszek – Uniwersytet Warszawski (Polska).
  Redaktorzy tematyczni:
 • prof. dr hab Adam A. Ambroziak – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (Polska),
 • dr Przemysław Dubel – Uniwersytet Warszawski (Polska),
 • dr hab. Marcin Olszak – Uniwersytet Warszawski (Polska),
 • dr hab. Mikołaj Rakusa-Suszczewski – Uniwersytet Warszawski (Polska),
 • prof. Ivo Šlosarčík – Charles University Pague (Czechy),
 • prof. Anna Visvizi – Deree – the American Collage of Greece (Grecja),
 • prof. Cristina Matiuta – University of Oradea (Rumunia),
 • prof. Tatjana Muravska – University of Latvia (Łotwa),
 • prof. Roman Kalytchak – Ivan Franko, Lviv National University (Ukraina),
 • prof.  Mladen Karadzoski – University of „St. Kliment Ohridski” – Bitola (Macedonia Północna).
 • Korekta językowa i redakcja stylistyczna: Studio Poligraficzne „Edytorka”,
 • Korekta językowa – język angielski: Michael Roderick.