Zaznacz stronę
Okladka_nr_4_2020.indd

Title: Studia Europejskie - Studies in European Affairs
ISSN: 1428-149X, e-ISSN: 2719-3780

Editor in Chief: Artur Adamczyk, PhD

email adress: wydawnictwoce@nulluw.edu.pl

Subscription: sekretariat@nullaspra.pl 

Articles published in the journal are under a Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License

CCBYNC30

 

Similaritycheck

O kwartalniku

Kwartalnik  naukowy „Studia Europejskie – Studies in European Affairs” ma charakter interdyscyplinarny, ukazuje się nieprzerwanie od 1997 r. Stanowi forum prezentacji dorobku polskiej europeistyki, rozpowszechniania rezultatów badań oraz wymiany poglądów nt. szeroko rozumianych zagadnień integracji europejskiej, stosunków międzynarodowych w Europie oraz roli naszego kontynentu w procesach globalnych.

Na łamach naszego czasopisma prezentujemy także dorobek autorów zagranicznych koncentrujących swoją aktywność naukową na wymiarze politologicznym, ekonomicznym, prawnym oraz społeczno-kulturowym procesów zachodzących w Europie. Artykuły w naszym kwartalniku są publikowane w języku angielskim.

Kwartalnik Naukowy „Studia Europejskie – Studies in European Affairs” jest czasopismem działającym w otwartym dostępie (na podstawie licencji CC BY-NC).

Kwartalnik  „Studia Europejskie – Studies in European Affairs” jest umieszczony i indeksowany w następujących bazach:

Z satysfakcją informujemy, że kwartalnik naukowy „Studia Europejskie – Studies in European Affairs” został umieszczony w wykazie czasopism punktowanych sporządzonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (40 punktów).

Wersją pierwotną Kwartalnika jest wersja drukowana (papierowa).