Authorities

Dyrekcja Centrum Europejskiego w latach w kadencji 2016-2020

Bogdan Góralczyk

dr hab. Bogdan Góralczyk, prof. UW
Director of the Centre for Europe at the University of Warsaw
contact: b.goralczyk@nulluw.edu.pl

dr Kamil Zajączkowski

dr Kamil Zajączkowski
Deputy Director for Research and International Cooperation
contact: k.zajaczkowski@nulluw.edu.pl

doc. dr Anna Ogonowska
Deputy Director for Quality of Education
contact: a.ogonowska@nulluw.edu.pl

dr Agnieszka Chmielewska
Deputy Director for Student Aff
contact: a.chmielewska@nulluw.edu.pl

Office of the Centre for Europe
Małgorzata Augustynowicz
contact: europauw@nulluw.edu.pl
tel./fax 22 55 333 01