Dyrekcja Centrum Europejskiego

Dyrekcja Centrum Europejskiego w kadencji 2016-2020

Bogdan Góralczyk

dr hab. Bogdan Góralczyk, prof. UW
Dyrektor CE

tel: 22 55 33 301
mail: b.goralczyk@nulluw.edu.pl

dr Kamil Zajączkowski

dr Kamil Zajączkowski
Zastępca Dyrektora ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej

tel: 22 55 33 337
mail: k.zajaczkowski@nulluw.edu.pl

doc. dr Anna Ognowska

doc. dr Anna Ogonowska
Zastępca Dyrektora ds. jakości kształcenia
kompetencje: jakość kształcenia, programy kształcenia, nauczyciele akademiccy, biblioteka, współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym

tel: 22 55 33 306
mail: a.ogonowska@nulluw.edu.pl

dr Agnieszka Chmielewska

dr Agnieszka Chmielewska
Zastępca Dyrektora ds. studenckich
kompetencje: sprawy studenckie, programy mobilnościowe, praktyki studenckie, absolwenci Centrum Europejskiego, archiwum Centrum Europejskiego

tel: 22 55 33 306
mail: a.chmielewska@nulluw.edu.pl

Sekretariat Centrum Europejskiego
mgr Sylwia Stępniak
mail: Sylwia.Stepniak@nulladm.uw.edu.pl
tel. 22 55 33 301