Zaznacz stronę
mgr Przemysław Bartuszekstarszy specjalista
Wydawnictwo Centrum Europejskiego
tel. 22 55 333 07
e-mail: p.bartuszek@nulluw.edu.pl
Przemysław Bartuszek
Maria Grzybowskaspecjalista
Sekretariat Studiów (Dziekanat)
tel. 22 55 333 03
tel. 501 713 156
e-mail: mgrzybowska@nulluw.edu.pl
mgr Beata Mielcarzstarszy specjalista
Pełnomocnik Dyrektora CE ds. strategii, rozwoju i zarządzania finansami
Pełnomocnik Kwestora UW w Centrum Europejskim
pokój 215
tel. 22 55 333 38
e-mail: b.mielcarz@nulluw.edu.pl
mgr inż. Agnieszka Pieczerakspecjalista
Pełnomocnik Dyrektora CE ds. ewaluacji jakości działalności naukowej
pokój 207
tel. 518 575 867
e-mail: am.pieczerak@nulluw.edu.pl
mgr Agnieszka Sacharukpracownik biblioteki i Centrum Dokumentacji Europejskiej
pokój 219A
tel. 22 553 33 04
e-mail: a.sacharuk@nulluw.edu.pl
Agnieszka Sacharuk
mgr Sylwia Stępniakstarszy specjalista
Pełnomocnik Dyrektora CE ds. administracyjnych
Sekretariat Dyrektora Centrum Europejskiego
pokój 210
tel. 22 55 33 301
tel. 735 020 133
e-mail: europauw@nulluw.edu.pl