Zaznacz stronę

§ 68 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego

 

Rada dydaktyczna
1. W jednostce organizacyjnej Uniwersytetu, która organizuje kształcenie, tworzy się rady dydaktyczne właściwe dla kierunku lub kierunków studiów. Każdy kierunek studiów jest przyporządkowany jednej radzie dydaktycznej.
2. Rada dydaktyczna zgodnie z rekomendacjami Senatu i uchwałami Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia projektuje i monitoruje proces kształcenia na kierunku lub kierunkach studiów, w szczególności realizuje zadania określone w Regulaminie Studiów.
3. Rektor, na wniosek kierownika jednostki dydaktycznej, określa kierunki, dla których Rada będzie właściwa, i liczbę jej członków.

Rada Dydaktyczna kierunków europeistyka i europeistyka – studia europejskie

W dniu 30 stycznia 2020 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Dydaktycznej kierunków europeistyka i europeistyka – studia europejskie. W jej skład wchodzą przedstawiciele Centrum Europejskiego, Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, studentów wyżej wymienionych kierunków oraz doktorantów. Członkami Rady są:

 1. dr Karolina Boiret
 2. dr Agnieszka Chmielewska
 3. dr Justyna Godlewska-Szyrkowa
 4. dr Anna Ogonowska
 5. dr Anna Ostrowska
 6. dr hab. Piotr Tosiek
 7. prof. dr hab. Jacek Wojnicki
 8. dr hab. Kamil Zajączkowski
 9. Marcin Antosiak
 10. Weronika Frąckiewicz
 11. Jacek Jazgarski
 12. Aleksandra Małyszko
 13. mgr Amanda Dziubińska.

Na posiedzeniu w wyborach tajnych został wybrany przewodniczący i wiceprzewodniczący tego kolegialnego ciała. Przewodniczącym jednogłośnie została wybrana dr Agnieszka Chmielewska z Centrum Europejskiego. Jej zastępcą został wybrany prof. dr hab. Jacek Wojnicki. Gratulujemy wyboru i życzymy owocnej współpracy!!!