Zaznacz stronę

Informacja Europejska

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce

Centra Dokumentacji Europejskiej (CDE) działają w ramach europejskiej sieci informacyjnej Europe Direct tworzonej przez Komisję Europejską. Powstają na mocy umowy zawieranej pomiędzy Komisją Europejską, a ośrodkami akademickimi prowadzącymi dydaktykę i badania naukowe z zakresu integracji europejskiej.

Pierwsze Centrum Dokumentacji Europejskiej powstało w 1963 r. Obecnie działa ich około 600, z czego 400 znajduje się na terenie  państw członkowskich UE. W Polsce funkcjonuje 18 placówek, a jedną z nich jest CDE w Bibliotece.

BiałystokUniwersytet w Białymstoku
BydgoszczWyższa Szkoła Gospodarki
GdańskUniwersytet Gdański
KatowiceBiblioteka Śląska
KrakówUniwersytet Ekonomiczny
LublinUniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej
ŁódźInstytut Europejski
OlsztynUniwersytet Warmińsko-Mazurski
OpoleUniwersytet Opolski
RzeszówWyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
SłupskMiejska Biblioteka Publiczna
SzczecinUniwersytet Szczeciński
ToruńUniwersytet Mikołaja Kopernika
WarszawaKolegium Europejskie w Natolinie
Szkoła Główna Handlowa
Uniwersytet Warszawski (Centrum Europejskie)
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ośrodek Informacji i Dokumentacji Kancelarii Sejmu
WrocławUniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Wrocławski

Podstawowe źródła informacji elektronicznej

Instytucje i inne organy UE

Działalność Unii Europejskiej

Dokumenty i publikacje Unii Europejskiej

Informacje ogólne o UE

Prawodawstwo UE

Wybrane bazy prawne UE

EUR-Lex – baza aktów prawnych Unii Europejskiej;

Obserwatorium Legislacyjne (OEIL) – baza danych Parlamentu Europejskiego;

CURIA – baza danych Orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, Sądu Pierwszej Instancji i Sądu ds. Służby Publicznej.

Wybrane serwisy UE

ECLAS-Find-eR – narzędzie do przeszukiwania wielu zasobów bibliotecznych; zawiera zbiory biblioteki Komisja Europejskiej oraz pełnotekstowe artykuły w czasopismach i treści książek elektronicznych.

EU Newsroom – relacje prasowe przygotowywane przez Komisję Europejską; adresowana do dziennikarzy specjalizujących się w tematyce unijnej, a także do pracowników mediów i zwykłych obywateli.

CORDIS – Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju; portal Komisji Europejskiej prezentujący wyniki projektów badawczych finansowanych ze środków UE.

Instytucje UE w Polsce

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej

Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego

Frontex

Sieci informacyjne Unii Europejskiej w Polsce

Wybrane adresy stron polskojęzycznych o UE

Europejski Parlament Młodzieży

Fundacja Systemu Rozwoju Edukacji

Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Polska Fundacja im. Roberta Schumana

Polska Agencja Prasowa

Portal Funduszy Europejskich

Europartner, magazyn publicystyczny

Instytut Adama Mickiewicza

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Ośrodek Informacji i Dokumentacji Kancelarii Sejmu

Sieć Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej