Zaznacz stronę

XXX lat CE UW

CENTRUM EUROPEJSKIE MA JUŻ 30 LAT!

Powstało w 1991 r. na mocy decyzji Senatu UW, jest więc jedną z najstarszych jednostek tego typu w Polsce.  

1991 – 1995: informujemy i szkolimy

W pierwszym okresie swojej działalności Centrum Europejskie (CE) należało do forpoczty instytucji zajmujących się rozpowszechnianiem wiedzy eksperckiej oraz szkoleniem kadr administracji publicznej, mających w przyszłości przygotować nasz kraj do wstąpienia do Unii Europejskiej (UE). W tym okresie CE dysponowało unikatowymi w skali całego kraju atutami, tj. dostępem do elektronicznych baz danych UE oraz dwiema specjalistycznymi bibliotekami: Ośrodkiem Informacji i Dokumentacji Rady Europy oraz Centrum Dokumentacji Europejskiej. To ostatnie funkcjonuje w CE do dnia dzisiejszego!

Centrum Dokumentacji Europejskiej

 

 

Konferencja pracowników polskiej sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej zorganizowana przez CE UW w 2005 roku. Przemawia prof. dr hab. Marta Grabowska, obok niej pracownice Centrum Dokumentacji Europejskiej afiliowanego przy CE – Agnieszka Sacharuk i Dorota Sołtysiak.

Konferencja pracowników polskiej sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej

1995-2004: więcej dydaktyki i więcej badań

W miarę zbliżania się akcesji do UE i w wyniku szybkiego rozwoju własnego, CE przekształciło się w pełnowymiarowy ośrodek dydaktyczny i badawczo-naukowy. W 1995 roku zaczęliśmy prowadzić studia na kierunku stosunki międzynarodowe ze specjalnością integracja europejska. W 1996 roku uruchomiliśmy Program Wydawniczy, w ramach którego począwszy od 1997 roku wydawaliśmy kwartalnik w języku polskim Studia Europejskie” oraz rocznik w języku angielskim „The Yearbook of Polish European Studies”. W roku akademickim 1998/1999 – pierwszym roku funkcjonowania programu Socrates-Erasmus w Polsce – CE znalazło się wśród kilku jednostek UW, które jako pierwsze podpisały umowy wymiany.

Konferencja pracowników polskiej sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej 2

Centrum Dokumentacji Europejskiej

 

Konferencja pracowników polskiej sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej zorganizowana przez CE UW w 2005 roku. Mówi Róża Thun, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, obok Wiktor T. Poźniak, koordynator polskiej sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej.

2004-2018: interdyscyplinarne studia europeistyczne

W 2004 r. uruchomiliśmy nowy kierunek studiów: europeistykę. Przy opracowywaniu programu europeistyki korzystaliśmy z najlepszych tradycji, potencjału i doświadczeń UW, przede wszystkim Wydziałów: Prawa i Administracji, Dziennikarstwa i Nauk Politycznych (obecnie Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych), Historycznego, Nauk Ekonomicznych, Zarządzania. Wykorzystując swoje doświadczenia dydaktyczne, w kolejnych latach przygotowaliśmy oryginalny interdyscyplinarny program kształcenia: europeistyka – studia europejskie.

Pikniki CE UW

Piknik CE UW w 2006 roku. Od lewej stoją: prof. dr hab. Alojzy Nowak (dyrektor CE), dr Małgorzata Pacek, Przemysław Bartuszek, Dorota Jurkiewicz-Eckert z synem, dr Kamil Zajączkowski, dr hab. Rafał Habielski, dr Agata Dziewulska, niżej dr Agnieszka Chmielewska.

Piknik CE UW w 2006 roku.
Piknik CE UW w 2008 roku.

 

Piknik CE UW w 2008 roku. Od lewej stoją: dr Jana Planavová-Latanowicz z córką, Roman Żyła (dyrektor administracyjny CE), dr Agata Dziewulska, dr Ewa Gromnicka, dr Mirella Kurkowska, dr Małgorzata Pacek, doktorantka, dr hab. Paweł Kozłowski, dr hab. Marta Grabowska, niżej, na trawie: dr Anna Ostrowska (zastępca dyrektora CE ds. studenckich), dr Olga Barburska, dr Agnieszka Chmielewska, dr Artur Adamczyk, w pierwszym rzędzie leży prof. dr hab. Dariusz Milczarek (dyrektor CE).

2018-2021: europeistyka po reformie

Kolejne zmiany wiązały się z wprowadzeniem w 2019 roku nowej ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Już rok wcześniej doszło do połączenia dwóch wydawanych dotychczas przez CE czasopism w kwartalnik Studia Europejskie – Studies in European Affairs publikowany w języku angielskim. Natomiast w 2019 roku w ofercie Uniwersytetu Warszawskiego pojawiły się nowe studia na kierunku: europeistyka, prowadzone wspólnie przez Centrum Europejskie oraz Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, dwa wiodące ośrodki badawcze i dydaktyczne w zakresie studiów europejskich.  Obecnie CE odpowiada za organizację studiów licencjackich, podczas gdy Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych jest koordynatorem studiów magisterskich. W dalszym ciągu są to studia o charakterze interdyscyplinarnym.

Wyjazdy

 

 

Universidad de Granada (Facultad de Ciencias Políticas y Sociología), listopad 2010 roku. Chwila oddechu w przerwie między wykładami i spotkaniami z władzami Wydziału i uczelni, dr Artur Adamczyk i dr Kamil Zajączkowski.

Universidad de Granada (Facultad de Ciencias Políticas y Sociología)

Centrum Europejskim kierowali

Pierwszym dyrektorem CE UW był prof. dr hab. Andrzej Wieczorkiewicz.
Następnie Centrum kierowali:
prof. dr hab. Zofia Sokolewicz (do 1995 roku);
prof. dr hab. Tadeusz Skoczny (do 1999 roku);
prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak (do 2005 roku);
dr hab. Dariusz Milczarek (do 2016 r.);
dr hab. Bogdan Góralczyk (do 2020 r.).

Aktualnie dyrektorem Centrum jest dr hab. Kamil Zajączkowski.

Wizyta przewodniczącego Rady Europejskiej,

Goście

 

Wizyta przewodniczącego Rady Europejskiej, Hermana Van Rompuya na Uniwersytecie Warszawskim z okazji 20 rocznicy powstania CE UW w 2011 roku. Od lewej: Herman Van Rompuy, prof. dr hab. Włodzimierz Lengauer i prof. dr hab. Marcin Pałys (prorektorzy UW), prof. dr hab. Dariusz Milczarek (dyrektor CE), prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski (prorektor UW).