Zaznacz stronę

1989-1991: prehistoria

CENTRUM EUROPEJSKIE MA JUŻ 30 LAT!

Powstało w 1991 r. na mocy decyzji Senatu UW, jest więc jedną z najstarszych jednostek tego typu w Polsce. Pytanie jest jedno – jak to się zaczęło?

1989-1991: prehistoria

Już w 1989 roku na Uniwersytecie Warszawskim pojawiły się dwie zbieżne inicjatywy:
• doc. dr hab. Andrzej Wieczorkiewicz z Wydziału Nauk Ekonomicznych proponował utworzenie Centrum Badań EWG, zajmującego się studiami nad tą organizacją i jej współpracą z Polską;
• prof. dr hab. Zofia Sokolewicz, etnolog i antropolog kulturowy z Wydziału Historycznego, widziała potrzebę powołania Ośrodka Studiów Europejskich, który prowadziłby badania nad podstawami kultury europejskiej.

Władze Uniwersytetu uznały zasadność tych projektów i 17 stycznia 1990 roku Senat UW powołał do życia Centrum Badań EWG i Studiów Europejskich, którego zadaniem miało być: „inspirowanie, wspieranie, koordynowanie i prowadzenie interdyscyplinarnych prac badawczych w zakresie problematyki europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem EWG oraz instytucji ogólnoeuropejskich i wpływu procesów integracyjnych na stan współpracy i stosunki Polski z EWG i pozostałymi krajami Europy.” Centrum zostało pomyślane jako jednostka międzywydziałowa i międzydyscyplinarna.

Dyrektorem Centrum został doc. dr hab. Andrzej Wieczorkiewicz, a jego zastępcami mianowano: prof. dr hab. Zofię Sokolewicz, doc. dr hab. Jana Jakuba Michałka z Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz dr Hannę Machińską z Wydziału Prawa i Administracji.

Pierwszą inicjatywą dydaktyczną Centrum było zorganizowanie w roku akademickim 1990/1991 wykładu otwartego „Korzenie kultury europejskiej”, który prowadzili profesorowie z Wydziału Historycznego (Henryk Samsonowicz i Wojciech Lengauer).

Pierwsze ważne dokumenty

Uzasadnienie potrzeby powołania Centrum Badań EWG i Studiów Europejskich w Uniwersytecie Warszawskim

Pełna treść dokumentu w PDF tutaj

Uzasadnienie_1990_s1
Uzasadnienie_1990_s2

Regulamin Centrum Badań EWG i Studiów Europejskich Uniwersytetu Warszawskiego

Pełna treść dokumentu w PDF tutaj

Regulamin_1990_s1
Regulamin_1990_s2