Zaznacz stronę

REFUNDACJE

Zgodnie z zarządzeniem nr 131 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 listopada 2022  r. pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę przysługuje dofinansowanie w wysokości 500,00 zł  do zakupu okularów korygujących wzrok lub soczewek kontaktowych.

Zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie BHP na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe oraz zarządzeniem nr 62 Rektora UW z dnia 4 sierpnia 2017 r.  pracownik ma obowiązek raz na 4 lata wykonać badanie okresowe. Na badania okresowe kieruje bezpośredni przełożony, który wypełniając stosowne skierowanie  określa konieczność wykonania badania okulistycznego dla pracownika obsługującego monitor powyżej 4 godzin dziennie.

Pracownik ze skierowaniem udaje się do lekarza medycyny pracy do przychodni CENTERMED. Po wykonaniu badania okulistycznego, pracownik, który otrzymał zaświadczenie o potrzebie stosowania szkieł korygujących wzrok ma możliwość wykonania okularów i skorzystania z refundacji jaką oferuje pracodawca.

Pracownik, aby skorzystać z dofinansowania powinien posiadać:

  • fakturę za okulary na imię i nazwisko pracownika
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy potwierdzające wykonanie badania okresowego (ważność zaświadczenia 6 miesięcy) określającego potrzebę stosowania okularów korygujących wzrok lub soczewek kontaktowych podczas pracy

Pracownik, który posiada ww dokumenty udaje się do Inspektoratu BHPiOP UW w celu uzyskania podstawy prawnej na fakturze za okulary. Następnie z podpisaną fakturą, zaświadczeniem od lekarza pracownik udaje się do sekcji finansowej jednostki.