Najważniejsze dokumenty Centrum Europejskiego, Uniwersytetu Warszawskiego oraz dotyczące szkolnictwa wyższego

Centrum Europejskie

Strategia i misja Centrum Europejskiego

Regulamin Centrum Europejskiego

Zasady studiowania w CE UW

Dziennik Centrum Europejskiego UW 

Zobacz też: roczne sprawozdania z działalności naukowej Centrum Europejskiego

Zobacz też: jakość kształcenia

Zobacz też:

Uniwersytet Warszawski 

Regulamin studiów na Uniwersytecie Warszawskim (pdf, tekst jednolity z 22 kwietnia 2015 r.)

Statut Uniwersytetu Warszawskiego (pdf, tekst jednolity z 7 lipca 2015 r.)

Monitor UW

Inne ważne akty prawne i regulacje w UW

Akty prawne wyższego  rzędu

Prawo o szkolnictwie wyższym (pdf, tekst ujednolicony, 26 stycznia 2017 – 31 sierpnia 2017)

Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (pdf, tekst ujednolicony, wrzesień 2014)