Zaznacz stronę

Sponsorzy

CENTRUM EUROPEJSKIE działa w otoczeniu społeczno-gospodarczym!

W  2022 r. Dyrektor CE UW pozyskał sponsorów biznesowych dla jednostki. Poznaj, kim są:

MSM "Chemik"

Logo_MSM CHEMIK Płock Cutout

W dniu 25 marca 2022 dyrektor CE UW, spotkał się w Płocku z prezesem Zarządu MSM „Chemik”, Włodzimierzem Obidzińskim, oraz z członkiem Zarządu i główną księgową mniejszej spółdzielni – Anną Machałą. Celem spotkania było zarysowanie ram współpracy CE z MSM „Chemik” w ramach rozwijanej w CE strategii zintensyfikowania działań z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Podczas spotkania podkreślono wiele płaszczyzn współpracy – od rozwojowych do wspólnych akcji wspomagających Ukraińców. Podczas spotkania prezes Zarządu, Włodzimierz Obidziński, zadeklarował wsparcie finansowe obchodów 30-lecia istnienia CE UW. Dyrektor CE podziękował za to wsparcie, zaznaczając, że ma nadzieję na długotrwałą współpracę z prezesem Obidzińskim i MSM „Chemik”.

Należy zaznaczyć, że prezes Spółdzielni jest członkiem Rady Interesariuszy na kierunku europeistyka na UW w kadencji 2020-2024.

Spotkanie MSM Chemik

31 marca 2022 r. dr hab. Kamil Zajączkowski, spotkał się w Warszawie z Prezesem Zarządu „Społem” Warszawskiej Spółdzielni Spożywców Śródmieście, Panią Anna Tylkowską.

W trakcie spotkania w siedzibie Spółdzielni omawiano możliwości współpracy. Pani Prezes wskazywała na istotę szerszego włączenia się przedstawicieli spółdzielczości we współpracę akademicką z CE UW. Zadeklarowała jednocześnie wsparcie finansowe obchodów 30-lecia istnienia CE UW. Dyrektor CE podziękował za to wsparcie, zaznaczając, że ma nadzieję na długotrwałą współpracę.

Należy zaznaczyć, że prezes Anna Tylkowska jest członkiem Rady Interesariuszy na kierunku europeistyka na UW w kadencji 2020-2024.

Spotkanie WSS Społem

WSS "Społem"

Logo Czerwone 1 Kopia Bez Tła Kopia

WAWA Investment

MJNxWAWA

23 kwietnia 2022 r. dyrektor Centrum Europejskiego UW, dr hab. Kamil Zajączkowski, spotkał się w podczas Dnia Otwartego UW z Panią Prokurent firmy „Wawa Investment” sp. z o.o., Katarzyną Żają-Woźniak oraz właścicielem Kancelarii Adwokackiej, Panem Mecenasem Marcinem Woźniakiem.

Celem spotkania było zarysowanie ram współpracy CE UW z „Wawą Investment” oraz Kancelarią Adwokacką Marcina Woźniaka w ramach rozwijanej w CE strategii zintensyfikowania działań z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Podczas spotkania Pani Prokurent oraz Pan Mecenas zadeklarowali wsparcie finansowe obchodów 30-lecia CE UW. Dyrektor CE podziękował im za to wsparcie, zaznaczając, że ma nadzieję na długotrwałą współpracę z firmą „Wawa Investment” sp. z o.o”, jak i Kancelarią Adwokacką Marcin Jan Woźniak.

Spotkanie Wawa Investment X MJW

Jest nam miło poinformować, że Zarząd Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej zdecydował o przyznaniu grantu Centrum Europejskiemu Uniwersytetu Warszawskiego (CE UW) w wysokości 12 000 zł.

 

Grant zostanie przeznaczony na wydanie okolicznościowej publikacji ukazującej 30-letnią działalność CE UW. Jej celem będzie uczczenie 30-lecia CE UW, jednej z najstarszych jednostek w Polsce zajmującej się problematyką integracji europejskiej oraz ukazanie dorobku i promocja polskich badań nad studiami europejskimi.

Fundacja Lotto im. H.Konopackiej

Logo Fundacja Lotto Png