Zaznacz stronę

FAKTURY

UNIWERSYTET WARSZAWSKI

(Centrum Europejskie)

Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa 

NIP 525-001-12-66

PL 5250011266 (dla transakcji zagranicznych)

Prawidłowo sporządzone dokumenty finansowe są podstawą rozliczenia zakupów. Do realizacji przekazywane są tylko dokumenty dostarczone do sekcji finansowej w formie papierowej z prawidłowym opisem.

Z tyłu faktury należy umieścić opis merytoryczny faktury, czyli szczegółową charakterystykę zrealizowanych zakupów. Opis powinien zawierać sprecyzowany przedmiot zakupu oraz cel jego dokonania. Pod opisem należy złożyć swój czytelny podpis wraz z datą.

W przypadku regulacji płatności gotówką, kartą lub przelewem z osobistego konta pracownika należy załączyć potwierdzenie dokonania płatności. Opisując fakturę należy podać nr rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot środków. W przypadku pracowników etatowych zwrot środków zostanie dokonany na konto, na które wypłacane jest wynagrodzenie.