SIATKI ZAJĘĆ

Semestr letni 2021/2022

 

Europeistyka – licencjat

(prowadzone wspólnie przez Centrum Europejskie i Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, administrowane przez Centrum Europejskie)

• 1 ROK I ST
 
• 2 ROK I ST
 
• 3 ROK I ST
 

Lista seminariów licencjackich naniesiona została na siatkę zajęć dla III roku.

 

Europeistyka – studia magisterskie

(prowadzone wspólnie przez Centrum Europejskie i Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, administrowane przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

• 1 ROK II ST
 
• 2 ROK II ST

 

Semestr zimowy 2021/2022

 

Europeistyka – licencjat

(prowadzone wspólnie przez Centrum Europejskie i Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, administrowane przez Centrum Europejskie)

• Rok I:
Przedmioty obowiązkowe z I roku dla studentów Europeistyki rozpoczynających naukę w roku 2021/2022 – 2021Z – Uniwersytet Warszawski – USOSweb (uw.edu.pl)

• Rok II:
Przedmioty dla studentów II roku I stopnia ZIMA, europeistyka, Centrum Europejskie – 2021Z – Uniwersytet Warszawski – USOSweb (uw.edu.pl)

• Rok III:
Przedmioty dla studentów 3 roku I stopnia, ZIMA, europeistyka, Centrum Europejskie – 2021Z – Uniwersytet Warszawski – USOSweb (uw.edu.pl)

Lista seminariów licencjackich naniesiona została na siatkę zajęć dla III roku.

 

Europeistyka – studia magisterskie

(prowadzone wspólnie przez Centrum Europejskie i Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, administrowane przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

• Rok I:
Przedmioty dla studentów 1 roku II stopnia, ZIMA, europeistyka, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych – 2021Z – Uniwersytet Warszawski – USOSweb (uw.edu.pl)

• Rok II:
Przedmioty dla studentów 2 roku II stopnia, ZIMA, europeistyka, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych – 2021Z – Uniwersytet Warszawski – USOSweb (uw.edu.pl)

 

Przedmioty_Ogólnouniwersyteckie_CEUW_2021Z