Zaznacz stronę

SIATKI ZAJĘĆ

Semestr zimowy 2023/2024

 

Europeistyka – studia I stopnia stacjonarne

(prowadzone wspólnie przez Centrum Europejskie i Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, administrowane przez Centrum Europejskie)

• Rok I: Przedmioty obowiązkowe (bez lektoratów i szkolenia bhp)

• Rok II: Przedmioty obowiązkowe – takie same dla wszystkich i do wyboru (bez lektoratów, wf, przedmiotów ogólnouniwersyteckich)

• Rok III: Przedmioty obowiązkowe – takie same dla wszystkich i do wyboru (bez przedmiotów ogólnouniwersyteckich)

 

Europeistyka – studia I stopnia niestacjonarne (zaoczne)

(prowadzone wspólnie przez Centrum Europejskie i Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, administrowane przez Centrum Europejskie)

• Rok I – wersja robocza

Siatka zajęć w USOSwebie

 

Europeistyka – studia II stopnia

(prowadzone wspólnie przez Centrum Europejskie i Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, administrowane przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

• Rok I:
Przedmioty dla studentów 1 roku II stopnia, ZIMA, europeistyka, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych – 2023Z – Uniwersytet Warszawski – USOSweb (uw.edu.pl)

• Rok II:
Przedmioty dla studentów 2 roku II stopnia, ZIMA, europeistyka, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych – 2023Z – Uniwersytet Warszawski – USOSweb (uw.edu.pl)

 

 

Przedmioty ogólnouniwersyteckie prowadzone przez CE UW

 

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Centrum Europejskiego w USOS

 

Semestr letni 2022/2023

 

Europeistyka – licencjat

(prowadzone wspólnie przez Centrum Europejskie i Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, administrowane przez Centrum Europejskie)

 
 

 

 

Europeistyka – studia magisterskie

(prowadzone wspólnie przez Centrum Europejskie i Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, administrowane przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)