Zaznacz stronę

Sekretariat Studiów

 • dr Anna Ogonowska – Dyrektor ds. Kształcenia (kierownik jednostki dydaktycznej)

dyżur administracyjny w środy w godz. 13.00-15.00 (stacjonarnie, obowiązują zapisy – lista tutaj), kontakt także mailowo: a.ogonowska@nulluw.edu.pl

 • dr Agnieszka Chmielewska – Zastępca Dyrektora, kierownik studiów I stopnia na kierunku europeistyka, opiekun pierwszego roku a.chmmielewska@nulluw.edu.pl

 

 • dr Jadwiga Nadolska (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych) – kierownik studiów II stopnia na kierunku europeistyka jadwiga.nadolska@nulluw.edu.pl

Sekretariat Studiów (dla studentów I stopnia)

 

Maria Grzybowska

Centrum Europejskie UW, Al. Niepodległości 22, pok. 202A
sprawy studenckie prosimy zgłaszać na skrzynkę mgrzybowska@nulluw.edu.pl
tel. 22 55 33 303

Dyżur administracyjny dla studentów – Semestr letni 2023/2024:

 • Poniedziałek 9:00-15:00
 • Środa 9:00-15:00
 • Piątek (proszę o wcześniejszy kontakt mailowy)
 • Sobota 9:00-12:00 (w terminach zjazdu studentów zaocznych)

 

Sekretariat Studiów (dla studentów II stopnia)

SEKCJA STUDIÓW EUROPEISTYKA WNPISM

Stanowisko nr 2 – mgr inż. Renata Urbaniak
Gmach Audytoryjny, Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 12 (wejście B)
tel.: 22 55 22 943
 

Kalendarz akademickiterminy rozpoczęcia i końca semestru, terminy sesji i egzaminów, okresy wakacji.

Dyżury nauczycieli akademickich w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023

Termin i formy odbywania dyżurów

 

 

Jak powinno wyglądać podanie o wznowienie studiów?

Podanie powinno zawierać:

 • miejsce i datę podania,
 • informacje o osobie, która składa podanie (numer indeksu, dane kontaktowe, w tym adres pocztowy, na który powinna być wysłana papierowa odpowiedź),
 • informacje o osobie, do której kierowane jest podanie – można nie podawać nazwiska, wystarczy oznaczenie funkcji: Kierownik Jednostki Dydaktycznej w Centrum Europejskim UW,
 • informację o co się wnioskuje – wznowienie, na który rok studiów, w którym roku akademickim, na który kierunek studiów,
 • uzasadnienie wniosku (np. chcę ukończyć studia),
 • własnoręczny podpis osoby składającej podanie.

Dostarczamy oryginał podania, to nie może być skan, ani mail.

 

W jaki sposób można uzyskać zwolnienie z opłat za powtarzanie przedmiotu?

Zwolnienia z opłat za usługi edukacyjne reguluje Zarządzenie nr 130 Rektora UW z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zasad pobiegania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Warszawskim (paragraf 7).

https://monitor.uw.edu.pl/Lists/uchway/Attachments/5977/M.2021.214.Obw.17.pdf

Do wniosku należy dołączyć odpowiednią dokumentację.

Wniosek składa się co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem zajęć, którego zwolnienie miałoby dotyczyć.

 

Co zrobić, gdy chcę zmienić grupę zajęciową?

Należy złożyć podanie przez USOSweba? Podanie zostanie rozpatrzone pozytywnie, o ile w nowej grupie są jeszcze miejsca lub zgodzi się na to prowadzący zajęcia.

 

Co zrobić, żeby podpiąć zajęcia pod program i etap po zablokowaniu tej możliwości w USOSwebie?

Należy złożyć podanie przez USOSweba.

 

Studiowałem na innym kierunku. Na europeistyce część zajęć jest podobna, do tych które już zaliczyłem. Czy mogę być zwolniony z ich ponownego zaliczania?

Należy złożyć do KJD podanie o uznanie za równoważne par przedmiotów (tego już zaliczonego i tego z programu europeistyki). Należy dołączyć potwierdzenie zaliczenia pierwszego przedmiotu (poświadczona przez dziekana karta przebiegu studiów). KJD sprawdzi, czy przedmioty są równoważne (te same treści programowe, efekty kształcenia, forma zajęć) i na tej podstawie podejmie decyzję. Prawie z automatu uznawane są za równoważne odpowiedniki podstaw ochrony własności intelektualnej i technologii informacyjnych. Można też próbować przepisać zaliczenie ze szkolenia BHP, ale będzie ono uznane, o ile nie jest robione zbyt dawno.

 

Nie zaliczyłem w danym roku wszystkich przedmiotów, co muszę zrobić, żeby studiować dalej?

Jeśli łączna liczba ECTSów z niezaliczonych przedmiotów jest większa niż 20, to należy złożyć podanie o powtarzanie roku studiów (to prawo nie przysługuje studentom pierwszego roku).

Jeśli łączna liczba ECTSów z niezaliczonych przedmiotów jest równa lub mniejsza od 20, to można złożyć podanie o wpis warunkowy na kolejny rok studiów (nie dotyczy to studentów ostatniego roku, oni zawsze powtarzają ostatni rok studiów).

Z powtarzaniem przedmiotów wiąże się konieczność uiszczenia opłaty.

 

Zostałem skreślony z listy studentów z powodu nieuiszczenia opłat za powtarzanie przedmiotów. Jak mogę wrócić na studia?

Należy złożyć podanie z prośbą o wznowienie studiów (patrz pytanie 1). KJD wyda decyzję pozytywną, o ile zaległe opłaty wraz z odsetkami zostały uregulowane. Wznowienie może nastąpić w dowolnym momencie roku akademickiego.