Zaznacz stronę

Grant Ministerstwa Spraw Zagranicznych 2023

4 lipca 2023

Facebooktwitter

Prestiżowy grant MSZ dla CE UW

Miło nam poinformować, że CE (jako lider) wraz z partnerami uzyskało prestiżowy grant MSZ w ramach konkursu MSZ „Dyplomacja publiczna 2023” (w wysokości 150 tys. zł). Projekt pt. „Polish Experience in Combating Disinformation – Inspirations for the Western Balkans” będzie realizowany z następującymi partnerami zagranicznymi, m.in.: University „St. Kliment Ohridski” – Bitola; Ss. Cyril and Methodius University w Skopje; The Atlantic Council of Montenegro; University Donja Gorica w Podgoricy. Głównym partnerem po stronie polskiej jest Centrum Stosunków Międzynarodowych.

 

Znaki_strona_www

 

Najważniejszym celem projektu jest przeciwdziałanie rosyjskiej dezinformacji związanej z wojną w Ukrainie, w tym oczerniającej Polskę jako jedno z głównych państw wspierających Ukrainę, poprzez aktywną i angażującą komunikację opartą na faktach oraz współpracę z podmiotami z krajów bałkańskich. Ważnym elementem projektu będzie demaskowanie i analiza aktywności dezinformacyjnej Rosji w odniesieniu do działań wojennych w Ukrainie realizowanej w państwach Bałkanów Zachodnich, zwłaszcza w Czarnogórze i Macedonii Północnej. Nasze działania skierowane są do opiniotwórczych środowisk – akademickich, organizacji pozarządowych oraz dziennikarskich w tych dwóch właśnie państwach.

Projekt zakłada: warsztaty w Czarnogórze, konferencję i seminarium w Macedonii Północnej, konferencję w Warszawie, publikację książkową oraz serię webinariów i podcastów.

Kierownikami projektu są ze strony polskiej: dr hab. Kamil Zajączkowski, dr Artur Adamczyk, mgr Adrianna Śniadowska (pełniąca funkcję głównego koordynatora) oraz Paweł  Stawarz (WAT). Ze strony partnerów zagranicznych: Prof. Goran Ilik.

 

Webinar "Russian disinformation and war in Ukraine how to become immune to propaganda"

Centre for Europe of University of Warsaw (Centrum Europejskie UW), Institute of Central Europe and Centre for International Relations invite you to a webinar 👉 „Russian disinformation and war in Ukraine: how to become immune to propaganda?”.

🔹 The webinar is part of a project entitled “Polish Experience in Combating Disinformation – Inspirations for the Western Balkans”. This is a public task financed by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland within the grant competition “Public Diplomacy 2023”.
Our guests are:
➡️ Tomasz Stępniewski, PhD, Deputy Director, Institute of Central Europe in Lublin
➡️ Jakub Olchowski, PhD, Assistant Professor at the Department of International Security, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
➡️ Andrzej Szabaciuk, PhD, Senior Analyst, Eastern Department, Institute of Central Europe
➡️ Konrad Pawłowski, dr hab., Assistant professor at the Department of International Relations, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin

 

Webinar "Critical thinking – the best fact-checking tool of XXI century. How to use it efficiently?"

Centre for Europe of University of Warsaw (Centrum Europejskie UW) and Centre for International Relations invite you to a webinar 👉 „Critical thinking – the best fact-checking tool of XXI century. How to use it efficiently?”. 🔹 The webinar is part of a project entitled “Polish Experience in Combating Disinformation – Inspirations for the Western Balkans”. This is a public task financed by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland within the grant competition “Public Diplomacy 2023”.

Our guests are:
➡️ Aditi Bhaduri, Journalist, media & foreign policy researcher
➡️ Vít Novotný, Senior Research Officer, Wilfried Martens Centre for European Studies

The webinar is moderated by Bruno Surdel, PhD, Senior Analyst, Centre for International Relations.

 

Webinar "Polish (and Balkan) ways to fight propaganda and disinformation: best practices”
Centre for Europe of University of Warsaw (Centrum Europejskie UW) and Centre for International Relations invite you to a webinar
👉 „Polish (and Balkan) ways to fight propaganda and disinformation: best practices”.
🔹 The webinar is part of a project entitled “Polish Experience in Combating Disinformation – Inspirations for the Western Balkans”. This is a public task financed by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland within the grant competition “Public Diplomacy 2023”.
 
Our guests are:
➡️ Jakub Bornio, PhD, Assistant Professor and Deputy Director, Department of European Studies, University of Wroclaw
➡️ Spasimir Domaradzki, PhD, researcher and lecturer at the Faculty of Political Science and International Studies of the University of Warsaw
➡️ Aleksandra Kuczyńska-Zonik, PhD, Head of the Department of the Baltics, Institute of Central Europe in Lublin
 
The webinar is moderated by Tomasz Stępniewski, PhD, Deputy Director, Institute of Central Europe in Lublin.
 

 

Webinar "Fake news, deepfake and use of AI in creating false information: how can we distinguish true from false?"
Centre for Europe of University of Warsaw and Centre for International Relations invite you to a webinar: „Fake news, deepfake and use of AI in creating false information: how can we distinguish true from false? „.
🔹 The webinar is part of a project entitled “Polish Experience in Combating Disinformation – Inspirations for the Western Balkans”. This is a public task financed by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland within the grant competition “Public Diplomacy 2023”.
 
Our guests are:
➡️ Blagoj Nenovski, Assistant Professor, University „St. Kliment Ohridski” – Bitola, North Macedonia
➡️ Angelina Stanojoska, Associate Professor, University „St. Kliment Ohridski” – Bitola, North Macedonia
➡️ Ice Ilijevski, Associate Professor, University „St. Kliment Ohridski” – Bitola, North Macedonia
 
The webinar is moderated by Agnieszka Ostrowska, Program Director, Centre for International Relations.
 

 

Webinar "History of fake news and propaganda in XX and XXI century"
Centre for Europe of University of Warsaw (Centrum Europejskie UW) and Centre for International Relations invite you to a webinar „History of fake news and propaganda in XX and XXI century”.
 
The webinar is part of a project entitled “Polish Experience in Combating Disinformation – Inspirations for the Western Balkans”. This is a public task financed by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland within the grant competition “Public Diplomacy 2023”.
Our guest is:
➡️ Malgorzata Bonikowska, PhD, president of Centre for International Relations, Team Europe, lecturer at the Centre for Europe, University of Warsaw The webinar is moderated by Bruno Surdel, PhD, senior analyst, Centre for International Relations.

 

Międzynarodowa konferencja i warsztaty w Podgoricy

W dniu 18 października br. odbyła się konferencja naukowa pt. “Polish Experience in Combating Disinformation – Inspirations for the Western Balkans”. Wydarzenie miało miejsce w Podgoricy na University Donja Gorica w największej i reprezentacyjnej auli międzynarodowej.

Konferencja ta była jednym z elementów projektu pt. „Polish Experience in Combating Disinformation – Inspirations for the Western Balkans” w ramach grantu jaki otrzymał Uniwersytet Warszawski (Centrum Europejskie), realizowanego w ramach konkursu MSZ „Dyplomacja publiczna 2023” (w wysokości 150 tys. zł).

Głównym celem konferencji było ukazanie rosyjskiej propagandy w Europie, Polsce i na Bałkanach oraz przeciwdziałanie rosyjskiej dezinformacji związanej z wojną w Ukrainie, w tym oczerniającej Polskę. Ważnym elementem konferencji było demaskowanie i analiza aktywności dezinformacyjnej Rosji w odniesieniu do działań wojennych w Ukrainie realizowanej w państwach Bałkanów Zachodnich, zwłaszcza w Czarnogórze i Macedonii Północnej, a także w Polsce.

Obok głównego organizatora projektu ze strony Polski (czyli CE UW) głównym zagranicznym partnerem instytucjonalnym był University Donja Gorica w Podgoricy (Wydział Humanistyczny). Pozostałymi partnerami instytucjonalnymi byli: The Atlantic Council of Montenegro, Centre for Democratic Transition (Montenegro), the Pan-European Union of Montenegro, Centre for International Relations (Poland), ,,University of “Ss. Cyril and Methodius” Skopje, Institute for Research and European Studies (North Macedonia). Podano także informację, że oficjalnym przewoźnikiem polskich gości na konferencję jest PLL LOT.

Konferencja została otwarta o godz. 10.00 przez prof. Milicę Vukotić – Prorektora University Donja Gorica w Podgoricy, następnie głos zabierały osoby w następującej kolejności: prof. Mehmedin Tahirovic z UDG, główny koordynator wydarzenia po stronie czarnogórskiej, dr hab. Małgorzata Łakota-Micker, Konsul RP w Czarnogórze oraz dr hab. Kamil Zajączkowski -Dyrektor CE UW. Na konferencji było w jej pierwszej części około 120 osób, następnie około 50-60.

Dr hab. Kamil Zajączkowski nakreślił główne cele projektu finansowego przez MSZ. To przede wszystkim wzmacnianie pozycji Polski jako lidera regionu Europy Środkowo-Wschodniej i Europy Południowo-Wschodniej oraz jako wiarygodnego partnera i sojusznika europejskiego państw bałkańskich. Jak zaznaczył dr hab. Zajączkowski w żywotnym interesie Polski jest pełne włączenie państw bałkańskich do struktur euroatlantyckich, gdyż będzie to szansa na stabilizację tego niezwykle konfliktogennego regionu. Wchłonięcie całych Bałkanów przez struktury euroatlantyckie będzie także oznaczać całkowite wyłączenie tego regionu z wpływów rosyjskich. Jest to szczególnie ważne w sytuacji odradzającego się imperializmu rosyjskiego.  Dyrektor CE UW zwrócił również uwagę, że budowanie platformy współpracy pomiędzy Polską a wybranymi państwami Bałkanów Zachodnich opierającej się na wpływowych środowiskach akademickich, dziennikarskich i pozarządowych będzie miało istotne znaczenie w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Polski w regionie.

Następnie odbyły się trzy panele merytoryczne konferencji zatytułowane kolejno: Global insecurity and challenges in the world; The War in Ukraine and Disinformation in the Balkans and in Poland; Poland and the Balkans – combatting disinformation together. Uczestnikami konferencji byli zarówno reprezentanci polskich uczelni i organizacji pozarządowych (Uniwersytet Warszawski, Centrum Stosunków Międzynarodowych) oraz przedstawiciele akademiccy i działacze organizacji pozarządowych z Czarnogóry. W wystąpieniach dr Brunona Surdela i Adrianny Śniadowskiej nacisk kładziony był na analizę działań Kremla obliczonych na dyskredytację polskich projektów z zakresu energii jądrowej i odnawialnej oraz na promocję polskich sposobów walki z dezinformacją.

Po konferencji odbył się warsztat z przedstawicielami czarnogórskich partnerów (University Donja Gorica w Podgoricy; The Atlantic Council of Montenegro, Centre for Democratic Transition (Montenegro), the Pan-European Union of Montenegro) oraz UW, CSM i Konsula RP. Omówiono w jaki sposób walczyć z rosyjską dezinformacją, w jaki sposób tworzyć wspólne programy edukacyjne w tym zakresie i jak wzmacniać współpracę instytucjonalną, zarówno w temacie walki z dezinformacją i szerzej naukową.

 

Dr Gordana Djurovic Dr Hab. Kamil Zajączkowski Dr Hab. Małgorzata Łakota Micker Dr Mehmedin Tahirović Gordana Đurović Jovana Davidović Kamil Zajączkowski Milica Vukotic Panel 1 Panel 3 Pitanja Publike Predavanje 4 Predavanje Prof. Dr Mehmedin Tahirovic

 

 

Międzynarodowa konferencja i warsztaty w Bitoli
 

W dniu 6 listopada br. w Bitoli,  w pięknie odrestaurowanym Pałacu Oficerskim (House of Army) odbyła się jednodniowa konferencja międzynarodowa pt. “Cauldron in the East, cauldron in the South? Challenges for security and stability in Europe”. Konferencja ta była jednym z elementów projektu pt. Polish Experience in Combating Disinformation – Inspirations for the Western Balkans w ramach grantu jaki otrzymał Uniwersytet Warszawski (Centrum Europejskie) w ramach konkursu MSZ „Dyplomacja publiczna 2023” (w wysokości 150 tys. zł).

Głównym celem konferencji było ukazanie rosyjskiej propagandy w Europie, Polsce i na Bałkanach. Ważnym elementem konferencji było demaskowanie i analiza aktywności dezinformacyjnej Rosji w odniesieniu do działań wojennych w Ukrainie realizowanej w państwach Bałkanów Zachodnich, zwłaszcza w Czarnogórze i Macedonii Północnej, a także w Polsce. Organizatorzy zadbali o informację i promocję dotyczącą finansowania przedsięwzięcia przez MSZ, zarówno w wymiarze graficznym (wyraźna informacja na prezentacjach multimedialnych), jak i w swoich ustnych wystąpieniach.  Zostało podkreślone, że jest to: Public task financed by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland within the grant competition “Public Diplomacy 2023”. Tej informacji towarzyszyło logo MSZ.

Obok głównego organizatora projektu ze strony Polski (czyli CE UW) głównym zagranicznym partnerem instytucjonalnym konferencji był University „St. Kliment Ohridski” – Bitola (North Macedonia). Pozostałymi partnerami instytucjonalnymi byli: ,,University of “Ss. Cyril and Methodius” Skopje, University Donja Gorica w Podgoricy, The Atlantic Council of Montenegro, Centre for Democratic Transition (Montenegro), the Pan-European Union of Montenegro, Centre for International Relations (Poland). Oficjalnym przewoźnikiem polskich gości na konferencję był PLL LOT.

Konferencja została otwarta o godz. 9.15 przez prof. Sasho Korunovski – Rektora University „St. Kliment Ohridski” – Bitola, następnie głos zabierały osoby w następującej kolejności: dr Toni Konjanovski -Burmistrz Bitoli; Pani Bisera Kostadinovska-Stojcevska – Minister Kultury Macedonii Północnej; Pan Krzysztof Grzelczyk – Ambasador RP w Macedonii Północnej; dr hab. Kamil Zajączkowski – dyrektor CE UW oraz prof. Goran Ilik – Prorektor ds. Naukowych  University „St. Kliment Ohridski” – Bitola. Na konferencji było w jej pierwszej części około 110 osób, następnie około 50.

Dr hab. Kamil Zajączkowski nakreślił główne cele projektu finansowego przez MSZ. To przede wszystkim wzmacnianie pozycji Polski w regionie Bałkanów Zachodnich jako wiarygodnego partnera i sojusznika europejskiego państw bałkańskich. Jak zaznaczył dr hab. Zajączkowski przyjęcie całych Bałkanów do struktur euroatlantyckich będzie oznaczać całkowite wyłączenie tego regionu z wpływów rosyjskich.

Następnie odbyły się trzy panele merytoryczne konferencji zatytułowane kolejno:

The European Union and the Balkan States in the Face of Global Security Challenges; Challenges related to Russian disinformation activities – Polish and Balkan experiences; Challenges related to Russian disinformation activities – Polish and Balkan experiences.

Konferencja była nagrywana i zostanie udostępniona na kanałach społecznościowych wszystkich partnerów projektu. Stosowne informacje o wydarzeniu znalazły się w mediach macedońskich.

Wieczorem odbyło się spotkanie networkingowe uczestników projektu z Polski, Macedonii Północnej oraz Czarnogóry. Omówiono dotychczasowy stan realizacji projektu.

W dniu 7 listopada br. odbyły się warsztaty w ramach grantu dla Studentów i pracowników uczelni w Bitoli w UKLO Student Information Centre. Warszaty poprowadzili dr Bruno Surdel i mgr Agnieszka Ostrowska. Dotyczyły one następujących kwestii: Countering Kremlin’s Disinformation on Poland’s Energy Projects: A Practical Guide; Fake news, deepfake and use of AI (Artificial Intelligence) in creating false information: how can we distinguish true from false?

W warsztacie uczestniczyło ok. 30 osób. Sporządzono listę obecności. Słuchaczami byli studenci, pracownicy akademiccy i członkowie NGO’s. Oba warsztaty spotkały się z dużym zainteresowanie słuchaczy, padło kilka pytań i wywiązała się ciekawa dyskusja, która miała charakter seminaryjny. Macedońscy uczestnicy wyrazili zainteresowanie sprawami Polski i odnieśli je do problemów swojego kraju.

Spotkanie podsumował prof. Goran Ilik, Prorektor University „St. Kliment Ohridski” Universty–Bitola podkreślając znaczenie projektu dla współpracy i tworzenia pozytywnego wizerunku Polski w Macedonii Północnej i wyrażając zadowolenie, że grant będzie kontynuowany.

Wieczorem, 7 lutego br. polska delegacja z UW i CSM wzięła udział w uroczystym koncercie chopinowskim, który odbył się już po raz 30. w Bitoli w Pałacu Oficerskim (House of Army). Koncert był współorganizowany przez Ambasadę RP w Macedonii Północnej, z udziałem Ambasadora RP.

Wyjazd był dofinansowany w wewnętrznym systemie grantowym UW w ramach Działania IV.3.1 finansowanego z programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Więcej informacji TUTAJ.

 

 

Międzynarodowa konferencja w Warszawie
W dniu 28 listopada br. w Warszawie,  w Sali Kolumnowej Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się jednodniowa konferencja międzynarodowa pt. Polish Experience in Combating Disinformation – Inspirations for the Western Balkans. Konferencja była zorganizowana przez Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego (CE UW) w ramach grantu o tym samym tytule, który był zadaniem publicznym finansowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2023″. Przedsięwzięcie miało charakter podsumowujący realizację grantu. Konferencja była również dofinansowana w wewnętrznym systemie grantowym UW w ramach Działania IV.3.1 finansowanego z programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB)”.

Była to trzecia część konferencji (program: https://www.ce.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2023/11/international-conference_warsaw_28.11.2023.pdf), pierwsza odbyła się w Podgoricy, 18 października br. (https://www.ce.uw.edu.pl/miedzynarodowa-konferencja-naukowa-pt-polish-experience-in-combating-disinformation-inspirations-for-the-western-balkans/) i 6 listopada br. w Bitoli (https://www.ce.uw.edu.pl/miedzynarodowa-konferencja-i-warsztaty-w-bitoli-2/). Głównym zagranicznym partnerem konferencji był Uniwersytet „St. Kliment Ohridski” w Bitoli (Macedonia Północna) (najlepsza macedońska uczelnia) oraz największa prywatna uczelnia w Czarnogórze, University of Donja Gorica należąca do sieci Arizona State University. Innymi podmiotami bałkańskimi byli m.in.: Atlantic Council of Montenegro, Montenegrin Pan-European Union NGO, Centar za demokratsku tranziciju; Institute for Sociological, Political and Juridical Research na Uniwersytecie „Ss. Cyril and Methodius” w Skopje. Z Polski głównymi podmiotami współpracującymi z CE UW byli: Centrum Stosunków Międzynarodowych oraz WNPiSM UW. Konferencja ta, poza podsumowaniem projektu MSZ, przyczynić się miała do pogłębienia relacji badawczych UW z uczelniami z Bałkanów Zachodnich w kontekście przyszłych projektów MSZ.

Konferencję rozpoczął o godz. 9.15 Dyrektor Centrum Europejskiego UW, dr hab. Kamil Zajączkowski, który przywitał wszystkich Gości w imieniu swoim oraz Prorektora Uniwersytetu Warszawskiego ds. współpracy i spraw pracowniczych, prof. dr. hab. Sambora Gruczy (który musiał pilnie zastąpić JM Rektora UW w innych obowiązkach, stąd Jego nieobecność na rozpoczęciu konferencji). Następnie głos zabrali:  Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Europejskiej MSZ, pan Rafał Domisiewicz; Prorektor ds. Nauki University „St. Kliment Ohridski” – Bitola, prof. Goran Ilik oraz prof. Mehmedin Tahirovic z University of Donja Gorica.

W swoich wystąpieniach rozpoczynających konferencję Dyrektor CE oraz obaj Goście z Bałkanów podkreślili wagę współpracy naukowej, badawczej i dydaktycznej Polski oraz państw bałkańskich. Wskazano na potrzebę budowania sieci powiązań o charakterze akademickim (tzw. networków), które umożliwiłyby przygotowywanie i aplikowanie o wspólne granty, których efektem byłyby konferencje, seminaria i publikacje. Dr hab. Kamil Zajączkowski nakreślił również główne cele obecnego projektu finansowego przez MSZ, wskazując, że kluczowym celem jest przede wszystkim wzmacnianie pozycji Polski jako lidera w regionie Europy Południowo-Wschodniej oraz ukazanie Polski jako wiarygodnego partnera i sojusznika europejskiego państw bałkańskich. Jak zaznaczył dr hab. Zajączkowski w żywotnym interesie Polski jest pełne włączenie państw bałkańskich do struktur euroatlantyckich, gdyż będzie to szansa na stabilizację tego niezwykle konfliktogennego region. Wchłonięcie całych Bałkanów przez struktury euroatlantyckie będzie także oznaczać całkowite wyłączenie tego regionu z wpływów rosyjskich. Jest to szczególnie ważne w sytuacji odradzającego się imperializmu rosyjskiego.  Dyrektor CE UW zwrócił również uwagą, że budowanie platformy współpracy pomiędzy Polską a wybranymi państwami Bałkanów Zachodnich opierającej się na wpływowych środowiskach akademickich, dziennikarskich i pozarządowych będzie miało istotne znaczenie w walce z rosyjską dezinformacją w regionie. Dyrektor Domisiewicz w swoim wystąpieniu nawiązał do rosyjskiej agresji na Ukrainę oraz do przyszłej akcesji państw bałkańskich do UE. Wskazał, że jest to z pewnością punkt zwrotny w kształtowaniu nowego ładu światowego i porządku międzynarodowego w Europie. Podkreślił zagrożenie płynące z Rosji zarówno dla Polski, jak i regionu bałkańskiego, w którym wciąż są silne wpływy rosyjskie. Niewątpliwe aktywna rola Polski w tym właśnie regionie może przyczynić się do ograniczenia wpływów i ingerencji Rosji w wewnętrzne sprawy państw bałkańskich.

Następnie odbyły się trzy panele merytoryczne konferencji zatytułowane kolejno:

– Panel 1 Russian disinformation and war in Ukraine – fake news in Poland and the Balkans,

– Panel 2 Balkan experience in fighting disinformation,

– Panel 3 Disinformation and fake news in Polish public space.

Warto zaznaczyć, że w konferencji wzięło udział aż 8 badaczy z Czarnogóry (4 osoby) oraz Macedonii Północnej (4 osoby). Pozwoliło to dogłębnie przedstawić problem dezinformacji z perspektywy bałkańskiej. Przemówienia wszystkich polskich uczestników ukazywały z kolei różne wymiary dezinformacji, począwszy od politycznego, poprzez gospodarczy, społeczny i kulturowy. Podczas konferencji obecny był również Pan Ambasador Wojciech Tyciński, w latach 2018–2023 ambasador nadzwyczajny i pełnomocny RP w Macedonii Północnej. Dziękujemy również za udział studentom CE UW, Panu Szymonowi Sierpatowskiemu oraz Mateuszowi Małkowskiemu.

Ostatnim elementem merytorycznym konferencji było podsumowanie dokonane przez prof. Kamila Zajączkowskiego oraz prof. Gorana Ilik, którzy jeszcze raz podziękowali MSZ i Uniwersytetowi Warszawskiemu (program IDUB) za sfinansowanie grantu i umożliwienie realizacji tego przedsięwzięcia.

Konferencja została nagrana i będzie udostępniona w mediach społecznościowych: youtube, facebook na stronach CE UW oraz wszystkich partnerów projektu. Konferencja była skierowana do pracowników naukowych, doktorantów, studentów, ekspertów, urzędników, działaczy Ngo’s i dziennikarzy.

Po konferencji odbył się uroczysty obiad zorganizowany przez CE UW.

Centrum Europejskie realizowało przedsięwzięcie z wielką starannością, zabiegając o właściwą treść merytoryczną oraz  odpowiednią oprawę wizualną i graficzną starając się wywiązać właściwie z obowiązków określonych w projekcie. Została przygotowana profesjonalna obsługa moderatorska, techniczna, gastronomiczna.

Natomiast, w dzień poprzedzający konferencję i dzień po niej, odbyły się spotkania robocze przedstawicieli CE z badaczami z Macedonii Północnej oraz Czarnagóry. Podczas niej omawiano kwestie dalszej współpracy naukowej, badawczej i dydaktycznej.

Kodeks ruchu internetowego
Internet Rules
Narzędzia fact-checkingowe

Polecamy korzystanie z bezpłatnych narzędzi internetowych, które pomogą w weryfikacji informacji znajdujących się w przestrzeni online:

1) PolitiFact
Politifact to strona internetowa, która sprawdza fakty i ocenia je jako „prawdziwe”, „w większości prawdziwe”, „w połowie prawdziwe”, „w większości fałszywe”, „fałszywe” i „parzące”. Proces ten obejmuje przeglądanie innych źródeł fact-checkingowych, wyszukiwanie w Google, internetowe serwery baz danych, konsultacje z ekspertami i recenzje literatury.

2) Exif Viewer
Pozwala otworzyć obraz JPG z komputera lub z adresu URL i wyświetlić jego dane Exif. Pliki graficzne przechowują wiele ciekawych informacji. Niektóre zdjęcia mają dane GPS, więc możemy zobaczyć, gdzie dokładnie zostały zrobione. Firma Nikon zapisuje również liczbę migawek aparatu w danych Exif.

3) RevEye Reverse Image Search
Rozszerzenie pozwala na wykonanie odwrotnego wyszukiwania obrazu przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy w dowolny obraz na stronie internetowej. Do wyboru mamy wyszukiwarki obrazów Google, Bing, Yandex, TinEye i Baidu.

4) Exif youtube
Przeglądarka danych Youtube od Amnesty International, umożliwiająca sprawdzenie dokładnej daty i godziny zamieszczenia klipu wideo.

5) DNS history
Codziennie aktualizowana, największa baza zapisów historii DNS, z ponad 2,2 mld wykrytych zmian nazw serwerów. Pomaga sprawdzić, od kiedy dana domena została zarejestrowana i u którego dostawcy usług hostingowych.

6) Emergent
Narzędzie tropiące plotki w czasie rzeczywistym. Jego celem jest opracowanie najlepszych praktyk w zakresie usuwania błędnych informacji. Jest częścią projektu badawczego realizowanego przez Tow Center for Digital Journalism na Uniwersytecie Columbia, który koncentruje się na tym, jak niezweryfikowane informacje i plotki są przekazywane w mediach.

7) Interland
Google Interland (Be Internet Awesome game) jest grą przeglądarkową, której celem jest nauczenie studentów, jak rozpoznawać fałszywe i wprowadzające w błąd informacje.

8) Google Fact Check Explorer
Narzędzie to pozwala na łatwe przeglądanie, wyszukiwanie i sprawdzanie faktów. Na przykład, możesz wyszukać wypowiedź polityka lub temat. Możesz też ograniczyć wyniki do konkretnego wydawcy.

9) Botsentinel
Bot Sentinel to darmowa platforma opracowana w celu wykrywania i śledzenia trollbotów oraz podejrzanych kont X (Twitter). Aplikacja wykorzystuje naukę maszynową i sztuczną inteligencję do badania kont, klasyfikowania ich jako godne lub niegodne zaufania oraz do identyfikacji botów.

10) Captain Fact
CaptainFact to internetowy zbiór narzędzi przeznaczonych do wspólnej weryfikacji treści internetowych. Zawiera on rozszerzenie przeglądarki, które zapewnia nakładkę ze źródłami i informacjami kontekstowym na filmy internetowe, a także ikony pokazujące wiarygodność na podstawie głosów użytkowników. Posiada również „platformę dyskusyjną”, pozwalającą na rozmowę na temat konkretnych punktów.

11) Global Disinformation Index
Global Disinformation Index jest przeglądarkowym narzędziem oceniającym serwisy informacyjne na podstawie „prawdopodobieństwa dezinformacji w konkretnym medium”. System oceniania obejmie wszystkie rodzaje mediów i będzie oceną w czasie rzeczywistym.

12) Metadata Viewer
Metadata Viewer jest narzędziem przeglądarkowym, które dostarcza użytkownikom metadanych dotyczących zdjęć, filmów i tekstów, w tym lokalizacji, czasu, daty modyfikacji, formatu, rozmiaru pliku itp

Wideo edukacyjne

Publikacja "Poland’s Experience in Combating Disinformation: Inspirations for the Western Balkans"

Disinformation  Book 001

Podgorica

 

Bitola

 

Warszawa

 

Plansza_projekt MSZ