Zaznacz stronę

Rejestracja na studia

Studia I stopnia:
Centrum Europejskie UW

Kontakt z komisją rekrutacyjną:
e-mail: rekrutacja2020.ce@nulluw.edu.pl
system zgłoszeń IRK

Studia II stopnia:
Wydział Nauk politycznych i Studiów Międzynarodowych

Kontakt z komisją rekrutacyjną:
e-mail: rekrutacja.wnpism@uw.edu.pl
system zgłoszeń IRK

Chcesz być informowany na bieżąco o rekrutacji na studia?
Polub nas na Facebooku i dowiedz się o wszystkim pierwszy!

Harmonogram rekrutacji na UW w roku 2024

 

 

 

Płatnosc Rekrutacja

 

 

Zegar Rekrutacja

 

 

Złóż Dokumenty

 

 

Studia

Drogi Kandydacie!

Nie wiesz, jak wygląda proces rejestracji na studia? Obawiasz się, że przegapisz któryś z terminów? Nie wiesz, co zrobić, żeby wziąć udział w rekrutacji? Zachęcamy do zapoznania się ze skróconym opisem kroków, z jakich składa się rejestracja i rekrutacja na studia (więcej informacji dotyczących Kandydatów znajdziesz w zakładce Rekrutacja na stronie Uniwersytetu Warszawskiego).

  1. Odwiedź stronę www.irk.uw.edu.pl

   Zapisy na UW odbywają się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Zamieszczane są tam szczegółowe zasady i harmonogram rekrutacji na poszczególne kierunki studiów. Aby wziąć udział w rekrutacji, najpierw należy założyć swoje indywidualne konto rejestracyjne. To właśnie na Twoim profilu dowiesz się najszybciej o wynikach rekrutacji, otrzymasz dostęp do listy wszystkich potrzebnych dokumentów, uzyskasz możliwość wydrukowania wymaganych podań, czy przesłania zdjęcia potrzebnego do wyrobienia legitymacji studenckiej.

  2. Zapoznaj się z katalogiem kierunków i zasadami rekrutacji

   Listę kierunków wraz z zasadami rekrutacji znajdziesz w menu Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie, zakładka Oferta. System Internetowej Rejestracji Kandydatów udostępniany jest na początku roku kalendarzowego, choć na większość kierunków rejestracja rozpoczyna się w czerwcu. Na liście kierunków łatwo znajdziesz studia prowadzone w Centrum Europejskim. Znajdują się pod nazwą europeistyka.
   Studia I stopnia (licencjackie stacjonarne, licencjackie niestacjonarne – zaoczne)
   Studia II stopnia (magisterskie)

  3. Załóż konto kandydata i uzupełnij niezbędne dane

   Formularz jest krótki, jego wypełnienie zajmuje zwykle kilkanaście minut. Podać należy podstawowe dane, takie jak: imię, nazwisko, obywatelstwo czy numer PESEL, który będzie identyfikatorem kandydata w systemie IRK.

  4. Wprowadź wyniki egzaminów maturalnych

   Podstawą rekrutacji są wyniki egzaminów maturalnych. Zaznacz na swoim koncie rejestracyjnym przedmioty, z których zdawałeś egzaminy maturalne oraz ich poziomy, a następnie wskaż również wyniki. Nie wszyscy jednak muszą samodzielnie wpisywać je do systemu. Przy wypełnianiu deklaracji maturalnych w szkołach średnich maturzyści mogą zgodzić się na przetwarzanie ich danych osobowych. Oznacza to zgodę na automatyczne pobranie wyników z Krajowego Rejestru Matur. Kandydaci, którzy nie wyrazili takiej zgody, po odebraniu wyników wprowadzają je sami. Dane są później weryfikowane na podstawie złożonych dyplomów w macierzystych jednostkach. Kandydaci z polską maturą sprzed 2006 r., maturą IB lub EB wpisują samodzielnie wyniki maturalne, a kandydaci z dyplomem zagranicznym wczytują na swoje konto rejestracyjne zeskanowane wykazy ocen na dyplomie

  5. Wybierz z listy interesujące Cię kierunki

   Teoretycznie, każdy z kandydatów może zapisywać się na nieograniczoną liczbę kierunków (tyle, ile możliwości jest w katalogu). Najczęściej jednak kandydaci dokonują dwóch rejestracji. Co roku zdarzają się jednak osoby, rejestrujące się nawet na 40 kierunków, jednak pamiętaj, że każdy wybór kierunku będzie ważny dopiero po uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej. My z prostych przyczyn rekomendujemy jeden wybór – europeistyki!

   Studia I stopnia (licencjackie stacjonarnelicencjackie niestacjonarne – zaoczne)
   Studia II stopnia (magisterskie)

  6. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

   Opłata rekrutacyjna za rejestrację na jeden wybrany kierunek, poziom i formę studiów wynosi 85 zł. Jeżeli kandydata obowiązuje egzamin pisemny, egzamin ustny lub rozmowa kwalifikacyjna, opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł. W przypadku kandydatów, którzy przystępują do egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzanych przez komisje rekrutacyjne i mających na celu wyłącznie sprawdzenie znajomości języka polskiego albo języka angielskiego, opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł. Więcej informacji.

  7. Poczekaj na wyniki rekrutacji

   Co roku zakwalifikowani na studia zostają kandydaci z najwyższą liczbą uzyskanych punktów. O tym, czy dostałeś się na studia, dowiesz się przede wszystkim ze swojego konta w systemie IRK. Rekrutacja odbywa się w minimum 3 turach. Jeśli nie zostałeś zakwalifikowany w danej turze, może zostaniesz w kolejnej? Warto sprawdzać wyniki! Dokładne terminy rekrutacji na rok akademicki 2024/2025 znajdziesz w  Harmonogramie.

  8. Złóż dokumenty

   Na złożenie dokumentów w komisji rekrutacyjnej jest kilka dni. Czas na to przeznaczony upływa wraz z końcem tury, w której zakwalifikowano Cię na studia. Dokumenty, czyli m.in. podanie o przyjęcie na studia, świadectwo maturalne należy złożyć osobiście lub z pomocą pełnomocnika posiadającego upoważnienie. Dopiero po złożeniu dokumentów zakwalifikowany kandydat zostaje oficjalnie przyjęty na studia. Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie jest równoważne z rezygnacją ze studiów i wykreśleniem z listy rankingowej. Wówczas na miejsce osób, które zrezygnowały, w następnej turze kwalifikowane są kolejne osoby z listy rezerwowej. Jeśli mimo wyczerpania listy okazałoby się, że będziemy dysponowali jeszcze wolnymi miejscami, ogłoszona zostanie dodatkowa tura rejestracji.

  9. Wymagane dokumenty

     Zobacz: Katalog wymaganych dokumentów

  10. Gratulacje, czas rozpocząć naukę!

   Zanim to jednak nastąpi, zachęcamy do udziału w oficjalnym Obozie Zerowym Studentów Centrum Europejskiego UW. Udział w wyjeździe jest rekomendowany przez Dyrekcję Centrum, która weźmie w nim udział. Więcej informacji znajdziesz na Facebookowej grupie Twojego roku! Zobacz także roboczą wersję planu zajęć dla pierwszego roku.