Zaznacz stronę

Podstawowe informacje o Centrum Europejskim

457287_330290937031941_796887421_o

11-centrum-europejskie-uw

13-przed-wejsciem-do-biblioteki-ce-uw

10-sala-wykladowa-w-ce-uw

9-centrum-europejskie-uw

Centrum Europejskim

Centrum Europejskie to samodzielna jednostka, która prowadzi zarówno zajęcia dydaktyczne, jak i badania naukowe. Traktujemy obie te sfery działalności jako ściśle ze sobą powiązane – dydaktyka inspiruje i wymaga prowadzenia badań naukowych, natomiast wyniki tych badań wnoszą niezbędny wkład w proces nauczania. Nasza działalność ma charakter interdyscyplinarny. Prowadzimy ją w szerokich ramach, obejmujących takie nauki jak: politologia, historia, prawo, ekonomia, socjologia, kulturoznawstwo, antropologia i informatologia. Działalność tę prowadzi zespół pracowników Centrum Europejskiego, w skład którego wchodzą specjaliści ze wszystkich wskazanych dyscyplin.

Od 1 października 2019 r. Uniwersytet Warszawski oferuje nowe studia na kierunku europeistyka, prowadzone wspólnie przez Centrum Europejskie oraz Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, dwa wiodące ośrodki badawcze i dydaktyczne w zakresie studiów europejskich.  Obecnie Centrum Europejskie odpowiada za organizację studiów licencjackich, natomiast Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych jest koordynatorem studiów magisterskich. Nasz program jest stale aktualizowany, bowiem sytuacja na świecie i na kontynencie europejskim zmienia się dynamicznie. Dlatego prezentujemy i badamy nie tylko problematykę integracji europejskiej, ale także szersze zagadnienia dotyczące całej Europy oraz jej otoczenia. Bierzemy dział w publicznych debatach na tak ważne kwestie, jak problematyka bezpieczeństwa, migracje, wyzwania globalne.

Nasze atuty

Centrum Europejskie zajmuje się Europą i integracją europejską od 1991 r., jest więc jedną z najstarszych jednostek tego typu w Polsce. W 1995 r. zaczęliśmy prowadzić studia na kierunku stosunki międzynarodowe ze specjalnością integracja europejska, a od 2004 r. – na kierunku europeistyka-studia europejskie (kierunek ten wygasa w roku akademickim 2020/2021). Wizytówką Centrum jest istniejący już 25 lat (od 1996 r.) program wydawniczy. W jego ramach wydawany jest ceniony periodyk naukowy o charakterze interdyscyplinarnym: kwartalnik „Studia Europejskie – Studies in European Affairs. Wydajemy także prace monograficzne i podręczniki akademickie (dotychczas ponad 200 tytułów).

Centrum mocno wspiera umiędzynarodowienie procesu kształcenia studentów i rozwoju naukowego pracowników. Odbywa się najczęściej w ramach programu Erasmus Plus. Mamy podpisanych wiele umów z uczelniami europejskimi i azjatyckimi. Corocznie na studia zagraniczne wyjeżdża wielu naszych studentów, a znaczna część naszej kadry odbywa staże czy wizyty studyjne na uczelniach partnerskich. Ponadto co roku prowadzimy wiele kursów anglojęzycznych dla setek studentów zagranicznych przybywających na UW. Jest to jeden z najdynamiczniejszych programów w ramach współpracy Erasmus na całym UW.