Zaznacz stronę

PODRÓŻ SAMOCHODEM

 

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 61 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie przeprowadzania dodatkowych badań pracowników wykorzystujących samochody służbowe lub prywatne do celów służbowych na Uniwersytecie Warszawskim – Pracownicy kierujący pojazdami służbowymi oraz pracownicy występujący o zgodę na wykorzystanie samochodu prywatnego do celów służbowych zobowiązani są do wykonania dodatkowych badań z zakresu medycyny pracy i przedstawienia odpowiedniego zaświadczenia w Biurze Spraw Pracowniczych.

Osoba podróżująca w celach służbowych może uzyskać zgodę na odbycie podróży prywatnym samochodem. W takim przypadku Wyjeżdżający zobowiązany jest do zawarcia umowy z Uniwersytetem Warszawskim w sprawie używania pojazdu prywatnego do celów służbowych POBIERZ  Umowę z pracownikami Jednostki podpisuje Dyrektor Jednostki i Pełnomocnik Kwestora. Umowę podpisuje się w 2 egzemplarzach, które otrzymują: pracownik i Sekcja Likwidatury Kwestury, a kopia pozostaje w aktach jednostki.

Zwrot kosztów za używanie samochodu prywatnego do podróży służbowych następuje na podstawie ewidencji przebiegu pojazduPOBIERZ zatwierdzonej przez pracodawcę (za każdy miesiąc kalendarzowy oddzielnie).

Wypełnioną ewidencje przebiegu pojazdu oraz Umowę należy złożyć do sekcji finansowej jednostki.

Stawki maksymalne, obowiązujące za 1 kilometr przebiegu samochodu prywatnego użytkowanego do celów służbowych (w podróżach służbowych):

  • 0,89 zł dla samochodu osobowego o pojemności silnika mniejszej lub równej 900 cm3,
  • 1,15 zł dla samochodu osobowego o pojemności silnika powyżej 900 cm3,
  • 0,69 zł dla motocykla,
  • 0,42 zł dla motoroweru.