Zaznacz stronę

Europeistyka

Studia licencjackie

(Prowadzone wspólnie przez WNPiSM i CE)

➡️   7 powodów, dla których warto studiować #EuropeistykaUW

Program studiów na kierunku europeistyka opracowaliśmy na podstawie doświadczeń zachodnioeuropejskich, które dowodzą, że jednostronne (czyli np. wyłącznie politologiczne) podejście do problemów Europy jako całości i Unii Europejskiej jako jej części nie pozwalają ani ich zrozumieć, ani – tym bardziej – rozwiązać. Integracja europejska jest procesem złożonym: politycznym, społecznym, gospodarczym, prawnym i kulturowym. Niezależnie od rodzaju problemów we współczesnej Europie, jaki podejmiemy, muszą one być rozpatrywane w szerszym kontekście. Program studiów integruje cząstkowe perspektywy w jeden obraz. Ta właściwość wyróżnia Uniwersytet Warszawski.

Program studiów składa się z trzech bloków:

 1. Przedmioty społeczno-politologiczne. Obejmują między innymi problematykę stosunków międzynarodowych, systemów politycznych i społecznych, współczesnych i historycznych idei, kultury oraz socjologii w wymiarze europejskim.
 2. Wiedza ekonomiczna i prawna która jest niezbędna do prowadzenia analizy problematyki społeczno-politologicznej.
 3. Nauk prawnych które omawiają proces rozwoju Unii Europejskiej oraz tłumaczą, jakie prawo stosowane jest zarówno na linii UE – Państwa członkowskie, jak i na linii Unia – obywatel

Wykładom i seminariom tematycznym towarzyszą zajęcia ćwiczeniowe i konwersatoria, podczas których studenci nabywają odpowiednich umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej. Wiedzę i doświadczenie mogą także rozwijać dzięki wyjazdom na stypendia zagraniczne (w ramach programu Erasmus+), których przebieg harmonizowany jest z tokiem studiów.

 

Koniecznie sprawdź również 7 powodów, dla których warto studiować #EuropeistykaUW

 

Więcej informacji
Pobierz ulotkę o studiach licencjackich

Europeistyka studia I stopnia stacjonarne
Program kształcenia na kierunku europeistyka na studiach I stopnia
Program ramowy – studia licencjackie
Szczegółowe zasady kwalifikacji na studia licencjackie

Europeistyka studia I stopnie niestacjonarne (zaoczne)

Program kształcenia na kierunku europeistyka na studiach I stopnia
Program ramowy – studia licencjackie
Szczegółowe zasady kwalifikacji na studia licencjackie

Zobacz też stypendia socjalnenaukowe

Studia magisterskie

(Prowadzone wspólnie przez WNPiSM i CE)

Studia II stopnia na kierunku europeistyka poświęcone są pogłębionej analizie wybranych problemów wewnątrz Europy oraz jej relacji z innymi częściami świata. Multi- i interdyscyplinarny charakter studiów pozwala na lepsze zrozumienie złożonych problemów naszego kontynentu. Podczas studiów studenci nabywają umiejętności krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk ekonomicznych i społecznych w różnej skali, tak polskiej, jak i europejskiej.

Studia na kierunku europeistyka przekazują wiedzę o szeroko rozumianej Europie w zakresie politologii, stosunków międzynarodowych, prawa, ekonomii oraz zagadnień kulturowo-społecznych. Nasze studia, z jednej strony, zajmują się zagadnieniami integracji europejskiej, czyli funkcjonowaniem Unii Europejskiej w jej rozmaitych wymiarach. Z drugiej jednak strony, zajmujemy się wieloma innymi, szerszymi kwestiami, takimi jak różnorodne oddziaływanie Europy na najważniejsze zjawiska i procesy zachodzące we współczesnym świecie.

Przykładowe przedmioty:

 • Negocjacje w Unii Europejskiej,
 • Teoria i praktyka integracji europejskiej,
 • Polityka tworzenia prawa w Unii Europejskiej,
 • Arbitraż międzynarodowy,
 • Instytucje dyplomacji Unii Europejskiej,
 • Lobbing w Unii Europejskiej,
 • Prawo rynków finansowych w Unii Europejskiej,
 • Stosowanie prawa Unii Europejskiej w Polsce,
 • Marketing i promocja w Unii Europejskiej

Program studiów został przygotowany w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP), którego celem jest podniesienie jakości nauczania, wzbogacenie oferty studiów doktoranckich, rozwój kompetencji studentów i pracowników, usprawnienie oraz unowocześnienie zarządzania.

Więcej informacji
Rekrutacja WNPiSM
Pobierz ulotkę o studiach magisterskich
Program kształcenia na kierunku europeistyka na studiach II stopnia
Program ramowy – studia magisterskie
Szczegółowe zasady kwalifikacji na studia magisterskie

Absolwenci europeistyki na rynku pracy

Absolwenci naszych studiów licencjackich mogą kontynuować kształcenie na tym samym kierunku (2-letnie studia magisterskie uzupełniające) lub podjąć dowolne studia magisterskie w kraju lub zagranicą. Studia magisterskie wykorzystują wiedzę ze studiów I stopnia w celu bardziej dogłębnego analizowania problemów współczesnej Europy.

Absolwenci europeistyki są cenieni zarówno za granicą, jak w Polsce – znajdują zatrudnienie w instytucjach Unii Europejskiej (np. Komisji Europejskiej, Parlamencie Europejskim, Europejskim Trybunale Obrachunkowym), firmach konsultingowych i lobbingowych w Brukseli (np. Burson Marsteller, Schuman Associates), organizacjach międzynarodowych (np. ONZ, OBWE). W kraju pracują w think-tankach i organizacjach pozarządowych (Amnesty International, Helsińska Fundacja Praw Człowieka), organach administracji samorządowej i centralnej (np. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Obrony Narodowej), firmach public relations, centrach informacyjnych, mediach radiowych i telewizyjnych(np. POLSAT, TVN). Wielu z nich rozpoczęło własną działalność gospodarczą, m.in. w zakresie pomocy publicznej, transportu, polityki społecznej; część jest specjalistami od do spraw promocji polskiego wizerunku w świecie, np. w zakresie dyplomacji kulturalnej.

Jednym słowem, dzięki zdobytej na Uniwersytecie Warszawskim wiedzy, nasi absolwenci mogą podejmować różnorodne wyzwania zawodowe oraz rozwijać własne, oryginalne kariery.

Zalety europeistyki

Jesteśmy w ścisłej czołówce kierunków Uniwersytetu Warszawskiego, które mają najlepiej rozwiniętą szeroką ofertę stypendiów zagranicznych. Dzięki umowom podpisanym z ponad 40 prestiżowymi uczelniami europejskimi co roku duża grupa naszych studentów spędza semestr na jednej z nich w ramach programu Erasmus Plus lub innych programów wymiany.

Oryginalne połączenie interdyscyplinarności przedmiotów z zakresu politologii, stosunków międzynarodowych, prawa, ekonomii, socjologii i kulturoznawstwa poszerzone o wiedzę wybranej specjalizacji stanowi solidną podstawę pozwalającą naszym absolwentom uzyskiwać atrakcyjną pracę. Dokładamy wszelkich starań, aby nasi studenci zdobywali praktyczne umiejętności (np. w zakresie prezentacji, pisania, analizy strategicznej) oraz orientowali się w skomplikowanych zagadnieniach współczesności, którą śledzimy, badamy i interpretujemy na bieżąco.