Zaznacz stronę

Historia CE

15 stycznia 2021

1

2

3

4

5

Krótka historia Centrum Europejskiego

Centrum Europejskie (CE) powstało w 1991 r. na mocy decyzji Senatu UW.  W pierwszym okresie swojej działalności, tzn. do 1995 r., należało do forpoczty instytucji zajmujących się rozpowszechnianiem wiedzy eksperckiej oraz szkoleniem kadr administracji publicznej, mających w przyszłości przygotować nasz kraj do wstąpienia do Unii Europejskiej (UE). W tym okresie CE dysponowało unikatowymi w skali całego kraju atutami, tj. dostępem do elektronicznych baz danych UE oraz dwiema specjalistycznymi bibliotekami: Ośrodkiem Informacji i Dokumentacji Rady Europy oraz Centrum Dokumentacji Europejskiej. To ostatnie (wraz z bogato wyposażoną biblioteką) funkcjonuje w CE do dnia dzisiejszego, umożliwiając czytelnikom dostęp do dodatkowych baz danych: European Sources OnlineHeinOnline.

W miarę zbliżania się akcesji do UE i w wyniku szybkiego rozwoju własnego Centrum Europejskie przekształciło się w pełnowymiarowy ośrodek dydaktyczny i badawczo-naukowy. Poczynając od 1995 r., zaczęliśmy prowadzić studia na kierunku „stosunki międzynarodowe ze specjalnością integracja europejska”. W roku akademickim 1998/1999 – pierwszym roku funkcjonowania programu Socrates-Erasmus w Polsce – Centrum Europejskie znalazło się wśród kilku jednostek UW, które jako pierwsze podpisały umowy wymiany. W 2004 r. jako pierwsi na Uniwersytecie Warszawskim uruchomiliśmy nowy kierunek studiów: „europeistykę- studia europejskie”. Przy opracowywaniu tego programu korzystaliśmy z najlepszych tradycji, potencjału i doświadczeń UW, przede wszystkim Wydziałów: Prawa i Administracji, Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Historycznego, Nauk Ekonomicznych, Zarządzania. Od 1 października 2019 r. wspólnie z Wydziałem Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych prowadzimy nowe studia na kierunku europeistyka.  Nieprzerwanie działamy w sieci Erasmus, obecnie w ramach programu Erasmus Plus.

Od 1996 roku w Centrum Europejskim funkcjonuje Program Wydawniczy, w ramach którego w 1997 roku zaczęliśmy wydawać kwartalnik w języku polskim „Studia Europejskie” oraz rocznik w języku angielskim „The Yearbook of Polish European Studies”. W 2018 roku doszło do połączenia tych czasopism w kwartalnik Studia Europejskie – Studies in European Affairs publikowany w języku angielskim. Czasopismo ma charakter interdyscyplinarny i stanowi forum prezentacji dorobku polskiej europeistyki, chociaż publikujemy również prace autorów zagranicznych.

Pierwszym dyrektorem Centrum Europejskiego UW był prof. dr hab. Andrzej Wieczorkiewicz. Następnie Centrum kierowali: prof. dr hab. Zofia Sokolewicz (do 1995 roku), prof. dr hab. Tadeusz Skoczny (do 1999 roku) oraz prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak (do 2005 roku), dr hab. Dariusz Milczarek (do 2016 r.), dr hab. Bogdan Góralczyk (do 2020 r.). Aktualnie dyrektorem Centrum jest dr hab. Kamil Zajączkowski.