Zaznacz stronę

Rada Centrum

Rada Centrum Europejskiego w kadencji 2020-2024

Rada Centrum jest ciałem kolegialnym, złożonym z pracowników i studentów Centrum Europejskiego UW. 

Dziennik Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego

 

Rada Centrum Europejskiego składa się z:

 • Dyrekcji Centrum,
 • samodzielnych pracowników naukowych,
 • przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich,
 • przedstawiciela pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,
 • przedstawicieli studentów.

Rada obraduje raz w miesiącu, podejmując ważne dla całego Centrum decyzje.

 

Skład Rady Centrum Europejskiego

Dyrekcja Centrum Europejskiego:

 • dr hab. Kamil Zajączkowski, Dyrektor Centrum Europejskiego UW (przewodniczący)
 • dr Agnieszka Chmielewska, Zastępca Dyrektora Centrum Europejskiego UW
 • doc. dr Anna Ogonowska, Dyrektor ds. Kształcenia w Centrum Europejskim UW

Samodzielni pracownicy naukowi:

 • dr hab. Olga Barburska
 • prof. dr hab. Władysław Czapliński
 • dr hab. Agata Dziewulska
 • prof. dr hab. Krzysztof Jasiecki
 • prof. dr hab. Bogdan Góralczyk
 • dr hab. Marta Grabowska, prof. UW
 • dr hab. Paweł Kozłowski, prof. UW
 • dr hab. Mikołaj Rakusa-Suszczewski
 • prof. dr hab. Wojciech Sadurski

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

 • dr Małgorzata Pacek
 • dr Artur Adamczyk

Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

 • mgr Beata Mielcarz

Przedstawiciele studentów:

 • Mikołaj Czajka
 • Julia Kamińska
 • Marcin Antosiak
 • Jacek Jazgarski