Zaznacz stronę

Kandydaci z zagranicy

Biuro ds. Rekrutacji UW

Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pokój nr 4
tel.: +48 22 55-24-043, +48 22 55-24-048, +48 22 55-24-075
rekrutacja@nulladm.uw.edu.pl;
admission@nulluw.edu.pl
godziny przyjęć: poniedziałki-piątki w godz. 9:00-15:00

Drodzy Kandydaci!

Studia na kierunku europeistyka mają charakter interdyscyplinarny i przekazują wiedzę o Europie w zakresie politologii, stosunków międzynarodowych, prawa, ekonomii oraz zagadnień kulturowo-społecznych. Kierunek jest prowadzony wspólnie przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych oraz Centrum Europejskie UW w oparciu o program studiów przygotowany na podstawie wieloletnich doświadczeń dwóch wiodących ośrodków badań i dydaktyki w zakresie studiów europejskich. Studia mają charakter mulitidyscyplinarny, bazujący na dorobku trzech dyscyplin – nauk o polityce i administracji, nauk prawnych oraz nauk socjologicznych.

 

Nasze studia z jednej strony zajmują się zagadnieniami integracji europejskiej, czyli funkcjonowaniem Unii Europejskiej w jej praktycznym wymiarze. Z drugiej strony, zajmujemy się innymi, szerszymi kwestiami, takimi jak oddziaływanie Europy na najważniejsze zjawiska i procesy zachodzące we współczesnym świecie. Interesują nas zatem takie kwestie, jak np. europejskie migracje, separatyzmy, konflikty czy problemy bezpieczeństwa w kontekście globalizacji. Jak kształtują się relacje polityczne, ekonomiczne, społeczne i kulturalne Europy z innymi potęgami światowymi – USA, Rosją, Chinami czy Indiami? Jaka jest rola Europy w Afryce, Ameryce Łacińskiej czy Azji? Oto przykłady problemów analizowanych na naszych zajęciach.

 

Zajęcia na europeistyce są prowadzone przez nauczycieli akademickich charakteryzujących się interdyscyplinarnym podejściem do przedstawianych zagadnień; wielu z nich posiada dodatkową praktykę zawodową – to byli dyplomaci lub pracownicy administracji centralnej oraz wybitni eksperci w swych dziedzinach. Często gościmy jako wykładowców znanych naukowców z kraju i zagranicy; zapraszamy także naszych absolwentów, którzy odnieśli sukces zawodowy, np. jako urzędnicy instytucji unijnych.

 

Nasi studenci mogą korzystać z jednej z najbogatszych ofert stypendiów zagranicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Dzięki umowom podpisanym z ponad 30 prestiżowymi uczelniami europejskimi co roku duża grupa naszych studentów spędza semestr na jednej z nich w ramach programu Erasmus Plus lub innych programów wymiany. Dysponujemy także bogatą ofertą praktyk zawodowych.

Cudzoziemcy mogą studiować w Polsce na zasadach obowiązujących obywateli polskich lub na zasadach odpłatności. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad kwalifikacji: