Zaznacz stronę

1991-1995: początki CE UW

CENTRUM EUROPEJSKIE MA JUŻ 30 LAT!

Powstało w 1991 r. na mocy decyzji Senatu UW, jest więc jedną z najstarszych jednostek tego typu w Polsce. Jak to było na początku?

1991-1995: początki Centrum Europejskiego UW

W dniu 30 października 1991 roku Senat UW podjął decyzję, aby zmienić nazwę Centrum Badań EWG i Studiów Europejskich na Centrum Europejskie (Centre for Europe). Wniosek przedstawiła dr Hanna Machińska, która wyjaśniła: „Centrum zajmować się będzie upowszechnianiem materiałów dotyczących Wspólnot europejskich, Rady Europy, prowadzeniem działalności edukacyjnej, w tym kursów dotyczących prawa europejskiego, oraz sporządzaniem ekspertyz z zakresu prawa i ekonomii”.

W pierwszych latach istnienia, w ramach Centrum działały:

• Ośrodek Informacji i Dokumentacji Rady Europy – afiliowany przy Centrum Europejskim w 1991 roku decyzją Komitetu Ministrów Rady Europy miał przekazywać polskiemu społeczeństwu wiedzę na temat założeń, struktury i działalności Rady Europy. Ośrodek prowadził Centralną Bibliotekę Rady Europy w Polsce, organizował kampanie informacyjne i szkolenia.
• Ośrodek Informacji i Dokumentacji Wspólnot Europejskich – w 1991 roku Komisja Wspólnot Europejskich nadała mu status depozytowy, co oznaczało regularne przekazywanie materiałów i dokumentów przez instytucje Wspólnot oraz dostęp do serwisu informacyjnego Wspólnot Europejskich „Eurobases”.
• Sekcja Studiów Europejskich – w 1991 roku utworzyła Studium Prawa i Ekonomii Wspólnot Europejskich oferujące 2-3 miesięczne szkolenia dla pracowników administracji publicznej i jednostek gospodarczych; w 1992 roku zainaugurowała jednoroczne Podyplomowe Studium Integracji Europejskiej.
• Sekcja Badań Naukowych – prowadziła badania i organizowała konferencje międzynarodowe poświęcone przede wszystkim europejskiemu prawu i ekonomii.