Zaznacz stronę

Agnieszka Sacharuk
a.sacharuk@nulluw.edu.pl

tel. 22 553 33 04
II piętro, pokój 219

Godziny pracy biblioteki
Od 5 października 2020:
poniedziałki – 12:00 – 19:00
środy – 12:00 – 19:00

W lutym i marcu bieżącego roku godziny otwarcia biblioteki Centrum Europejskiego zostały wydłużone. Udostępnianie publikacji obywać się będzie trzy razy w tygodniu: poniedziałki i środy w godzinach 12.00-19.00 oraz w czwartki w godz. 10.00-16.00.Osoby planujące wizytę w czytelni zobowiązane są do wpisania się na listę w załączonym pliku https://docs.google.com/document/d/1lro3_l_TumYH4qIxcPumQ3GoVhuguHuMLexsSPYlWSY/edit?usp=sharing najpóźniej do godziny 15.00 w dniu poprzedzającym wizytę. Skorzystanie z publikacji będzie możliwe po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia. Szczegóły dotyczące aktualnie obowiązujących zasad korzystania z biblioteki zawarte są w Aneksie do Regulaminu Biblioteki CE.

Zasady korzystania z Biblioteki Centrum Europejskiego w trakcie trwania epidemii COVID-19

Biblioteka CE oferuje książki, dokumenty i informacje dotyczące integracji europejskiej oraz procesów zachodzących we współczesnej Europie.

W strukturze Biblioteki funkcjonuje Centrum Dokumentacji Europejskiej (CDE), które jest częścią Europe Direct – sieci informacyjnej Komisji Europejskiej.

Status CDE został przyznany Centrum Europejskiemu UW na podstawie listu intencyjnego podpisanego przez prof. Andrzeja Wieczorkiewicza (ówczesnego dyrektora Centrum Studiów Europejskich) i przedstawiciela Komisji Europejskiej – Jacqueline Lastenous w 1991 r. Nową umowę zawarto w 2005 r. pomiędzy prof. Wojciechem Tygielskim (Prorektorem UW) i Dyrektorem Generalnym Dyrekcji ds. Prasy i Komunikacji Komisji Europejskiej – Panayotisem Carvounisem.

Zbiory Biblioteki i CDE obejmują ponad 10,5 tys. książek i około 400 tytułów czasopism oraz publikacje i dokumenty instytucji Unii Europejskiej.

Biblioteka udostępnia studentom i pracownikom Uniwersytetu Warszawskiego, a także wszystkim zainteresowanym:

Pracownicy Biblioteki na potrzeby seminarzystów, przygotowujących prace licencjackie i magisterskie, przygotowali poradnik wyszukiwania informacji a także bibliografię adnotowaną metodologii europeistyki).

Ponadto Biblioteka:

  • udostępnia materiały biblioteczne wyłącznie na miejscu (nie wypożycza swoich zbiorów na zewnątrz),
  • pośredniczy w wypożyczeniach międzybibliotecznych,
  • oferuje bezprzewodowy dostęp do Internetu w ramach akademickiej sieci EduRoam.

 

Onas