Studia magisteskie

Program studiów magisterskich

UWAGA! Informacja o programie dla studentów rozpoczynających studia najpóźniej w roku akademickim 2017/2018. Informacja o programie dla roczników zaczynających studia od roku 2018/2019 znajduje się tutaj.

Studia na kierunku europeistyka – studia europejskie mają charakter interdyscyplinarny. Pierwszy rok studiów jest poświęcony przede wszystkim na ugruntowanie i uzupełnienie wiedzy zdobytej na studiach I stopnia w zakresie prawa europejskiego, ekonomii w wymiarze globalnym, stosunków międzynarodowych oraz kluczowych zjawisk socjologicznych. Drugi rok skupia się przede wszystkim na poszerzeniu wiedzy kierunkowej poprzez wybór specjalizacji.

Zakres studiów obejmuje przede wszystkim tematykę: 

 1. Cywilizacji europejskiej i demokracji, w ramach której zgłębiane są fundamenty społeczeństwa w Europie. Badana m.in. jest tożsamość europejska, ewolucja cywilizacji europejskiej i ruchy społeczne w Europie.
 2. Prawa, administracji i spraw wewnętrznych Unii Europejskiej, która przedstawia przede wszystkim prawo europejskie – jego podstawy i funkcjonowanie w porządku prawa międzynarodowego i polskiego oraz procesy decyzyjne i funkcjonowanie administracji w UE.
 3. Gospodarki i finansów publicznych w Unii Europejskiej, która skupia się na podstawowej wiedzy z handlu i finansów międzynarodowych oraz podstaw funduszy strukturalnych Unii.
 4. Bezpieczeństwa europejskiego, która w głównej mierze przedstawia wiedzę dotyczącą sporów międzynarodowych w Europie oraz Unii w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego.
 5. Polityk Unii Europejskiej, na których pogłębia swoją wiedzę z wybranych polityk tej organizacji.
 6. Polityki zagranicznej i dyplomacji, w ramach której student poznaje protokół dyplomatyczny czy polską politykę zagraniczną.

Specjalizacje

Dodatkowo w ramach studiów do wyboru są również takie specjalizacje jak:

Polityka zagraniczna UE

 • polityki zagraniczne państw europejskich
 • UE a najważniejsze wschodzące rynki
 • proces rozszerzania UE
 • polityka wschodnia UE
 • Europa na Bliskim Wschodzie

System prawny UE

 • prawo rynku wewnętrznego i jego zastosowanie do przedsiębiorstw
 • naruszenie prawa UE przez sąd krajowy
 • przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
 • arbitraż międzynarodowy
 • regulacje prawne UE dotyczące biotechnologii
 • europejskie prawo rynku bankowego – europejskie prawo walutowe

Europa w nowym ładzie ekonomicznym na świecie

 • UE a najważniejsze wschodzące rynki
 • migracje ekonomiczne i polityka integracyjna imigrantów w państwach członkowskich UE
 • pluralizm systemów gospodarczo-społecznych
 • polityka energetyczna UE i alternatywne źródła energii
 • UE wobec światowego kryzysu finansowego

Opisy poszczególnych przedmiotów znajdują się w bazie USOSWeb.

Możliwość zatrudnienia

Dzięki swojej interdyscyplinarności, studia magisterskie na kierunku europeistyka ułatwiają odnalezienie się na rynku pracy. Podczas studiów nabywa się umiejętności krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk ekonomicznych i społecznych w różnej skali, tak polskiej, jak i europejskiej. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów umożliwiają absolwentom zajmowanie stanowisk kierowniczych i eksperckich w organach administracji centralnej i samorządowej, organach UE, mediach, przedsiębiorstwach, grupach kapitałowych oraz instytucjach non profit, a dzięki interdyscyplinarności student posiada szeroką wiedzę nie tylko z jednej dziedziny.