Opłaty za usługi edukacyjne

Opłaty za usługi edukacyjne

Wysokość opłat regulują zarządzenia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Studenci, wnoszą opłaty wedle stawek określonych w zarządzeniu Rektora na rok akademicki, w którym rozpoczęli studia.

Opłaty dla obywateli polskich i
cudzoziemców studiujących na
zasadach obowiązujących
obywateli polskich

Konto bankowe Centrum
Europejskiego Uniwersytetu
Warszawskiego

Bank Millenium
8411 6022 0200 0000 0060 8503 99

Zobacz też informacje o opłatach za usługi edukacyjne na stronie Biura Spraw Studenckich