Zaznacz stronę

Opłaty za usługi edukacyjne

Opłaty za usługi edukacyjne

Wysokość opłat regulują zarządzenia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Studenci, wnoszą opłaty wedle stawek określonych w zarządzeniu Rektora na rok akademicki, w którym rozpoczęli studia.

Zobacz też informacje o opłatach za usługi edukacyjne na stronie Biura Spraw Studenckich