Zaznacz stronę

Koło Naukowe EuropaNova

Logo_center

Koło ma charakter otwarty i do grona jego członków może dołączyć każdy student wyrażający chęć współtworzenia i rozwijania w ramach pracy Koła Naukowego EuropaNova.

Opiekunem naukowym koła jest dr hab. Mikołaj Rakusa-Suszczewski

Do pobrania:

 

 

EuropaNova

Koło powstało w lipcu 2011 roku. To inicjatywa zrzeszająca ambitnych i pomysłowych studentów, zainteresowanych tematyką stosunków międzynarodowych i współczesnych problemów integracji europejskiej. Koło naukowe stanowi także platformę do wymiany poglądów i miejsce merytorycznej dyskusji między studentami.

Wspólnie z Samorządem CE UW oraz Stowarzyszeniem Centrum Europa !CE, Koło Naukowe EuropaNova realizuje program debat i konferencji w ramach projektu Centrum Debaty Publicznej Organizowane wydarzenia gromadzą przedstawicieli świata nauki, biznesu, polityki oraz dyplomacji i są okazją do animacji debaty pomiędzy przedstawicielami ośrodków akademickich i ekspertów z całej Polski. Dzięki doskonałemu przygotowaniu merytorycznemu i otwarciu na różnorodność opinii, wydarzenia organizowane w ramach projektu Centrum Debaty Publicznej dają możliwość realnej wymiany poglądów i stanowią twórczą, intelektualną przygodę.

Ważnym projektem realizowanym przez członków koła naukowego jest wydawanie czasopisma „!CEntrum Europa Świat”. Czasopismo stanowi platformę wymiany myśli na tematy związane z ekonomią, prawem, stosunkami międzynarodowymi oraz wszelkimi naukami pokrewnymi. Z racji zespołowego, warsztatowego sposobu pracy, poprzez działalność w redakcji „!Centrum Europa Świat, studenci mają okazję do realnego wpływania na kształt czasopisma, doskonalenia umiejętności dziennikarskich oraz prezentowania swoich poglądów.

 

Zarząd Koła Naukowego EuropaNova
Prezes – Zuzanna Około-Kułak, z.około-kulak@nullcentrumeuropa.pl
Sekretarz – Weronika Frąckiewicz, nikafrackiewicz@nullgmail.com