Zaznacz stronę

Studia licencjackie stacjonarne

Kierownik studiów
Opiekun I roku studiów

Chmielewska_CE

dr Agnieszka Chmielewska

Skrócony ramowy program kształcenia dla osób rozpoczynających studia:

w roku 2019/2020 i 2020/2021

w roku 2021/2022

w roku 2022/2023

w roku 2023/2024, 2024/2025

Pełny ramowy program kształcenia  dla osób rozpoczynających studia:

w roku 2019/2020 i 2020/2021

w roku 2021/2022

w roku 2022/2023

w roku 2023/2024, 2024/2025

Program kształcenia

Program 3-letnich interdyscyplinarnych studiów I stopnia na kierunku europeistyka składa się z części wstępnej oraz podstawowych zagadnień integracji europejskiej, a także problemów współczesnej Europy zarówno odnoszących się do stosunków międzynarodowych, jak i kwestii społecznych. Na część wstępną składają się zajęcia stanowiące wprowadzenie do następujących dyscyplin naukowych:

  • nauki o polityce,
  • socjologii,
  • prawa,
  • ekonomii.

Podstawowe tematy związane z integracją europejską dotyczą jej historii, instytucji Unii Europejskiej, jej prawa i polityk, a także integracji ekonomicznej. Nie mniejsze znaczenie mają zajęcia podkreślające różnorodność kulturową Europy oraz wybrane współczesne problemy, takie jak migracje i kryzysy gospodarcze. Tematem zajęć jest także polska polityka europejska oraz stosunki Europy z innymi częściami świata.

Tematy prezentowane podczas zajęć są pretekstem do doskonalenia podstawowych umiejętności, takich jak czytanie i pisanie na poziomie akademickim, umiejętność dyskusji, pracy indywidualnej i w zespole. Zgodnie z najnowszymi badaniami rynku pracy takich właśnie umiejętności oczekuje przyszły pracodawca od absolwenta Uniwersytetu Warszawskiego.

W ramach programu studiów studenci mogą jeden semestr lub jeden rok spędzić studiując na wybranej uczelni w jednym z krajów Unii Europejskiej. Centrum Europejskie jest wyróżniającą się na Uniwersytecie Warszawskim jednostką pod względem liczby umów podpisanych z zagranicznymi uczelniami umożliwiającymi te wyjazdy. Nasza oferta wyjazdowa jest zróżnicowana zarówno pod względem geograficznym, jak i merytorycznym. Odzwierciedla interdyscyplinarny charakter naszych studiów.

 

Nasi absolwenci

Absolwenci naszych studiów licencjackich mogą kontynuować kształcenie na Uniwersytecie Warszawskim na tym samym kierunku (2-letnie studia magisterskie uzupełniające) lub podjąć dowolne studia magisterskie w kraju lub zagranicą. Studia magisterskie na europeistyce wykorzystują wiedzę ze studiów I stopnia w celu bardziej dogłębnego analizowania problemów współczesnej Europy.
Nasi absolwenci odnajdują się w różnych miejscach pracy – w kraju i zagranicą – w których wielodziedzinowa wiedza, umiejętność analizy i syntezy danych pochodzących z różnych obszarów stanowią podstawowe wymagania.

Absolwenci europeistyki są świadomymi uczestnikami procesów zachodzących w Europie i w kraju, aktywnymi obywatelami Polski i Unii Europejskiej. Mają zakorzenione przekonanie o konieczności uzupełniania swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności przez całe życie.

Nasi absolwenci są cenieni i poszukiwani na rynku pracy, krajowym i zagranicznym. Zatrudnienie znajdują w: instytucjach unijnych, w administracji rządowej i samorządowej, organizacjach międzynarodowych (np. ONZ, OBWE) i pozarządowych (Helsińska Fundacja Praw Człowieka), firmach międzynarodowych, centrach informacyjnych, wydawnictwach oraz w mediach.