Zaznacz stronę

Współpraca badawcza Centrum Europejskiego jest realizowana w ramach międzynarodowych konsorcjów i sieci badawczych, a także w ramach krajowych porozumień badawczych.

Porozumienia zawarte przez Centrum Europejskie

Wśród najważniejszych dla rozwoju naukowego Centrum o zasięgu krajowym należy wymienić współpracę z:

  • Polskim Stowarzyszeniem Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA) – od 2013 r.,
  • Szkołą Główną Handlową (SGH) – od 2016 r.,
  • Centrum Stosunków Międzynarodowych,
  • Fundacją im. Kazimierza Pułaskiego.

Konsorcjum naukowe z Polskim Stowarzyszeniem Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA)

CE UW jest jednym z trzech członków instytucjonalnych PECSA. Jest w grupie założycieli tej organizacji. W Zarządzie PECSA są pracownicy CE: K. Zajączkowski (jako wiceprezes) i A. Adamczyk. Głównym celem współpracy między CE a PECSA jest promocja wiedzy i badań nad procesami integracji europejskiej, której działalność ma obejmować nie tylko Polskę, ale także pozostałe państwa Europy Środkowej i Wschodniej, kraje Partnerstwa Wschodniego oraz inne państwa kandydujące do członkostwa w UE. Podejmowane przez CE i PECSA działania i realizowane projekty z zakresu problematyki europejskiej integrują wiedzę z obszarów kształcenia nauk społeczno-ekonomicznych i nauk humanistycznych, w tym m.in. ekonomii, polityki i stosunków międzynarodowych, prawa i administracji, socjologii i antropologii. PECSA należy do międzynarodowej sieci European Community Studies Association – ECSA, która została powołana przez Komisję Europejską w celu promowania integracji europejskiej jako kierunku nauczania. Sieć ECSA obejmuje swoim zasięgiem geograficznym (stan na koniec lipca 2016 r.) krajowe oddziały w 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w 32 państwach trzecich. W ramach współpracy z PECSA CE UW realizuje (realizowało) wiele projektów, m.in. „Connecting the European Union of Shared Aims, Freedoms, Values and Responsibilities (EUSHARE)”,  „L’Académie du Jeune Européen 2 (AJE) – Akademia Młodego Europejczyka 2”, „Facing the Challenges in European Union. Rethinking of EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth” (w latach 2014–2015), “L’Académie du Jeune Européen” (Akademia Młodego Europejczyka) (w latach 2013–2015).

Porozumienie badawcze ze Szkołą Główną Handlową

Porozumie dotyczy rozwijania wszechstronnej współpracy przy realizacji projektu „Centre of Excellence at Warsaw School of Economics on European Union’s Security and Stability in a New Economic, Social & Geopolitical Settlement” (nr projektu 574518-EPP-1-2016-1-PL-EPPJMO-CoE), wpółfinansowanego przez Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) Unii Europejskiej w ramach konkursu Jean Monnet Centre of Excellence w programie Erasmus+ (dalej: projekt CEWSE) (zobacz szerzej: międzynarodowe projekty badawcze w niniejszym raporcie). Celem porozumienia jest wykorzystanie potencjału i pozycji oraz doświadczeń i dorobku stron porozumienia w realizacji wspólnych badań oraz działań służących rozwojowi kadry naukowej. Ponadto strony deklarują wolę wzajemnego prezentowania i propagowania osiągnięć oraz ich dorobku w trakcie wspólnie realizowanych konferencji i seminariów naukowych. Porozumienie zostało zawarte na czas realizacji projektu, tj. na lata 2016–2019.

Porozumienie z Centrum Stosunków Międzynarodowych

CE UW od lat stale i blisko współpracuje z Centrum Stosunków Międzynarodowych (CSM), jak też, w nieco mniejszym stopniu, integralnie z nim związanym ośrodkiem analitycznym Think-Tank. Dyrektor CSM M. Bonikowska wchodzi w skład Rady Konsultacyjnej CE UW. Koordynatorem tej współpracy ze strony CE jest K. Zajączkowski. W 2016 r. zorganizowano kilka wspólnych imprez, w tym: debatę panelową nad książką European Union on the Global Scene: United or Irrelevant? (współorganizatorzy: Centrum Stosunków Międzynarodowych, Think-Tank. Warszawa, 19 kwietnia 2016); obchody 20-lecia CSM, w trakcie których odbyła się debata z prof. Salvatore Babonesem, udział w niej wziął B. Góralczyk (Warszawa, 28 lipca 2016); seminarium Clash with civilizations zorganiozwane 15 grudnia 2016 r. w CE UW wspólnie z CSM z prof. S. Babonesem jako keynote speaker.

Porozumienie z Fundacją im. Kazimierza Pułaskiego

CE UW od lat stale z Fundacją im. Kazimierza Pułaskiego oraz związaną z nią Europejską Akademią Dyplomacji (EAD). B. Góralczyk zasiada w Radzie Programowej Fundacji, w 2016 r., podobnie jak poprzednio, 10 grudnia 2016 r. wygłosił referat otwierający nowy cykl zajęć w EAD poświęcony wyłaniającemu się nowemu ładowi światowemu. Od 2016 r. w prace Fundacji aktywnie włączyła się A. Dziewulska, otrzymując tytuł Senior Fellow. Poprzez nią współpraca między CE UW a Fundacją skupi się na szeroko rozumianej problematyce bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego UE.  W dniach 26-28 października 2016 r. A. Dziewulska wzięła udział w obradach Warsaw Security Forum – najważniejszej dorocznej imprezie organizowanej przez Fundację.