Zaznacz stronę

O naszym programie wydawniczym

Autorami tekstów w naszym Programie Wydawniczym są wybitni naukowcy z dziedziny europeistyki, prawa, politologii, ekonomii, socjologii etc. wywodzący się z największych uczelni i ośrodków naukowych w Polsce i za granicą. W gronie autorów znaleźli się m.in.:

 • Prof. dr hab. Krzysztof Pomian
 • Prof. Andras Inotai
 • Prof. dr hab. Danuta Hübner
 • Prof. Bernhard Schloh
 • Prof. dr hab. Alojzy Z.Nowak
 • Prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska
 • Prof. dr hab. Jerzy Axer
 • Prof. dr hab. Krystyna Michałowska-Gorywoda
 • Prof. dr hab. Wojciech Gasparski
 • Prof. dr hab. Włodzimierz Anioł
 • Prof. dr hab. Władysław Czapliński
 • Prof. dr hab. Józef Fiszer
 • Prof. dr hab. Jan Barcz
 • Prof. dr hab. Zbigniew Czachór
 • Prof. dr hab. Zofia Wysokińska
 • Prof. dr hab. Lena Kolarska- Bobińska
 • Prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka
 • Prof. dr hab. Janina Witkowska

Program Wydawniczy CE UW został zainicjowany w 1996 r. Od tego czasu wydaliśmy blisko 200 różnego rodzaju publikacji naukowych. Owoce naszej działalności wydawniczej adresowane są do szerokiego kręgu odbiorców zainteresowanych problematyką europejską. Program Wydawniczy stanowi multidyscyplinarne forum prezentacji dorobku polskiej i zagranicznej europeistyki, rozpowszechniania rezultatów badań oraz wymiany poglądów nt. procesów zachodzących w Europie oraz roli naszego kontynentu w stosunkach globalnych, z perspektywy politologicznej, ekonomicznej, prawnej i społeczno-kulturowej.

Sztandarowym produktem naszego Programu jest recenzowany kwartalnik „Studia Europejskie – Studies in European Affairs”. Wydajemy także prace monograficzne oraz podręczniki i skrypty akademickie (np. O. Barburska, Polityka wschodnia Unii Europejskiej jako część składowa polityki zagranicznej UE, Warszawa 2019; K. Zajączkowski, Misje cywilne i operacje wojskowe Unii Europejskiej w perspektywie wybranych teorii stosunków międzynarodowych i integracji europejskiej, Warszawa 2019; W. Czapliński, A. Serzysko, Współpraca w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Unii Europejskiej, Warszawa 2017; M. Rakusa-Suszczewski, Cień radykalizmu. Pojęcie radykalizmu w świetle teorii ruchów społecznych, Warszawa 2016; A. Dziewulska, Pokój po konflikcie: Bośnia, Afganistan, Irak. Wnioski dla strategii bezpieczeństwa UE, Warszawa 2016; B. Góralczyk (red.), Unia Europejska jako aktor na scenie globalnej. Razem czy osobno?, Warszawa 2014; O. Barburska, D. Milczarek, Polityka wschodnia Unii Europejskiej. Porażka czy sukces?, Warszawa 2014; O. Barburska, D.Milczarek, Historia integracji europejskiej w zarysie, Warszawa 2013; ).

W ramach umiędzynarodowienia efektów badań nad integracją europejską od 2020 roku kwartalnik „Studia Europejskie – Studies in European Affairs” wydajemy tylko w języku angielskim. W dorobku wydawniczym naszego Programu można znaleźć także pozycje monograficzne wydawane w tym języku, np. B. Góralczyk (red.) European Union on the Global Scene: United or Relevant?, Warsaw 2015; K. Zajączkowski, A.Adamczyk (red.), Poland in the European Union. Ambitions and Possibilities, Warsaw 2015; D. Milczarek, A. Adamczyk, K. Zajączkowski (red.), Introduction to European Studies: A New Approach to Uniting Europe, Warsaw 2013.

Publikacje Programu Wydawniczego docierają do bibliotek wszystkich najważniejszych placówek akademickich, bibliotek specjalistycznych oraz księgarni naukowych w całej Polsce. Rośnie także liczba odbiorców zagranicznych – nasze publikacje zamawiane są przez różne instytucje, w tym m.in. przez biblioteki Komisji Europejskiej, European University Institute we Florencji, uniwersytetów w Oksfordzie, Berlinie, Bremie, Mannheim, Bonn, Nancy, Montpellier, Bergen, jak również przez Fundacje: Schumana, Adenauera, Bertelsmanna, Eberta oraz takie ośrodki jak Instytut Goethego, British Council i Institute Francais.

Dr hab. Kamil Zajączkowski
Dyrektor Centrum Europejskiego UW
Szef Programu Wydawniczego CE UW

Doc. dr Artur Adamczyk
Redaktor Naczelny kwartalnika
„Studia Europejskie – Studies in European Affairs”