Zaznacz stronę

O naszym programie wydawniczym

Autorami tekstów w naszym Programie Wydawniczym są wybitni naukowcy z dziedziny europeistyki, prawa, politologii, ekonomii, socjologii etc. wywodzący się z największych uczelni i ośrodków naukowych w Polsce i za granicą. W gronie autorów znaleźli się m.in.:

 • Prof. dr hab. Krzysztof Pomian
 • Prof. Andras Inotai
 • Prof. dr hab. Danuta Hubner
 • Prof. Bernhard Schloh
 • Prof. dr hab. Alojzy Z.Nowak
 • Prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska
 • Prof. dr hab. Tadeusz Sporek
 • Prof. dr hab. Jerzy Axer
 • Prof. dr hab. Krystyna Michałowska-Gorywoda
 • Prof. dr hab. Wojciech Gasparski
 • Prof. dr hab. Kazimierz Krzysztofek
 • Prof. dr hab. Włodzimierz Anioł
 • Prof. dr hab. Władysław Czapliński
 • Prof. dr hab. Józef Fiszer
 • Prof. dr hab. Jan Barcz
 • Prof. dr hab. Zbigniew Czachór
 • Prof. dr hab. Zofia Wysokińska
 • Prof. dr hab. Lena Kolarska- Bobińska
 • Prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka
 • Prof. dr hab. Janina Witkowska

W ramach funkcjonującego od 1996 r. Programu Wydawniczego CE wydaliśmy blisko 200 różnego typu publikacji. Owoce naszej działalności wydawniczej adresowane są do szerokiego kręgu odbiorców zainteresowanych problematyką europejską. Nasz Program Wydawniczy stanowi interdyscyplinarne forum prezentacji dorobku polskiej i zagranicznej europeistyki, rozpowszechniania rezultatów badań oraz wymiany poglądów nt. procesów zachodzących w Europie oraz roli naszego kontynentu w stosunkach globalnych  z perspektywy politologicznej, ekonomicznej, prawnej i społeczno-kulturowej.

Sztandarowymi produktami tego przedsięwzięcia są: kwartalnik  „Studia Europejskie” oraz rocznik „Yearbook of Polish European Studies”. Wydajemy także prace monograficzne oraz podręczniki i skrypty akademickie (np. W. Czapliński, A. Serzysko, Obszar Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości, Warszawa 2016; B. Góralczyk (red.), Unia Europejska jako aktor na scenie globalnej. Razem czy osobno?, Warszawa 2014; O. Barburska, D. Milczarek, Polityka wschodnia Unii Europejskiej. Porażka czy sukces?, Warszawa 2014; O. Barburska, D.Milczarek, Historia integracji europejskiej w zarysie, Warszawa 2013; ).

W ramach umiędzynarodowienia efektów badań nad integracją europejską wydajemy także publikacje w języku angielskim. Na szczególną uwagę zasługują pozycje: B. Góralczyk (red.) European Union on the Global Scene: United or Relevant?, Warsaw 2015; K. Zajączkowski, A.Adamczyk (red.) , Poland in the European Union. Ambitions and Possibilities, Warsaw 2015; D. Milczarek, A. Adamczyk, K. Zajaczkowski (red.), Introduction to European Studies: A New Approach to Uniting Europe, Warsaw 2013.

Publikacje Programu Wydawniczego docierają do bibliotek wszystkich najważniejszych placówek akademickich, bibliotek specjalistycznych oraz księgarni naukowych w całej Polsce. Rośnie także liczba odbiorców zagranicznych – nasze publikacje zamawiane są przez różnego typu instytucje, w tym m.in. przez biblioteki Komisji Europejskiej, European University Institute we Florencji, uniwersytetów w Oksfordzie, Berlinie, Bremie, Mannheim, Bonn, Nancy, Montpellier, Bergen, jak również przez Fundacje: Schumana, Adenauera, Bertelsmanna, Eberta oraz takie ośrodki jak Instytut Goethego, British Council i Institute Francais.