Zaznacz stronę

Stypendia i akademiki

Wnioski stypendialne rozpatruje Biuro ds. Pomocy Materialnej UW

mail: bpm@nulluw.edu.pl
https://bpm.uw.edu.pl/kontakt/

 

Podstawowe informacje dotyczące stypendiów i miejsc w akademikach

Uniwersytet jest miejscem, w którym znajdą Państwo wsparcie nie tylko w  rozwoju naukowym, ale również w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej. Do najpopularniejszych stypendiów dla studentów należą: stypendium socjalne i zapomoga oraz stypendium rektora. W przypadku studentów, którzy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dostępne jest również stypendium dla osób niepełnosprawnych. Staramy się, aby ubieganie się o każde z tych stypendiów było jak najprostsze. Cała procedura odbywa się online, za pośrednictwem USOSweb (po zalogowaniu się do USOSweb centralnego należy wybrać: dla wszystkich, następnie wnioski).

Stypendium socjalne

– dedykowane jest osobom, których dochód nie przekracza 1050 zł na osobę w rodzinie. Stypendium wypłacane jest przez 10 miesięcy. Aby zachować prawo do stypendium za dany miesiąc należy złożyć wniosek do 18. dnia każdego miesiąca (np. żeby móc otrzymać stypendium za październik należy więc złożyć wniosek do 18 października). Wnioski rozpatrywane są przez Biuro ds. Pomocy Materialnej/koordynatora ds. stypendialnych[1]. Więcej informacji: https://bpm.uw.edu.pl/wszystko-co-musisz-wiedziec-o-stypendium-socjalnym-rok-akademicki-2022-2023/.

Zapomoga

– jest jednorazowym świadczeniem skierowanym do osób, które przejściowo znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. W ciągu roku akademickiego student może otrzymać 2 zapomogi (zapomogi wypłacane są jednorazowo i są bezzwrotne). Każda z nich musi dotyczyć innego zdarzenia, np. zapomoga nr 1: utrata dochodu z powodu klęski żywiołowej, zapomoga nr 2: konieczność poniesienia kosztów leczenia. Wnioski rozpatrywane są przez komisję ds. zapomóg (zapomogi@nullsamorzad.uw.edu.pl), można je składać przez cały rok. Więcej informacji: https://bpm.uw.edu.pl/zapomogi/.

Stypendium rektora

– skierowane do osób, które wyróżniają się pod względem naukowym, sportowym lub artystycznym. W tym roku akademickim wniosek o stypendium rektora należy złożyć do 17 października. Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpoznania. Od tego roku akademickiego studenci UW, którzy zmienili kierunek względem ubiegłego roku nie muszą dołączać do wniosku zaświadczenia o średniej. Więcej informacji: https://bpm.uw.edu.pl/wszystko-co-musisz-wiedziec-o-wnioskowaniu-o-stypendium-rektora-rok-akademicki-2022-2023/.

Stypendium dla osób z niepełnosprawnościami 

– świadczenie dedykowane osobom, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Wysokość stypendium uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności. Więcej informacji: https://bon.uw.edu.pl/dla-studentow/stypendium-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami/.

[1] Niepotrzebne usuń.

Najważniejsze dokumenty regulujące zasady przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego:

 

Stypendium Ministra

Wnioski są składane za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system ZSUN/OSF). Każdy student, który planuje złożyć wniosek o stypendium ministra (nie mylić ze stypendium rektora) samodzielnie wypełnia i składa taki wniosek w systemie OSF, po uprzednim zgłoszeniu się do Biura ds. Pomocy Materialnej w celu otrzymania dostępu do tego sytemu (login i hasło). Studenci, którzy posiadają już konta w systemie ZSUN/OSF również muszą zgłosić się o nowe konto.

Aby założyć konto, student powinien zgłosić takie zapotrzebowanie wysyłając maila z domeny UW na adres bpm@nulluw.edu.pl do dnia 12 października 2022 roku, podając w zgłoszeniu imię, nazwisko, numer albumu (indeksu) oraz pełną nazwę jednostki, z której stara się o stypendium ministra.
Zgodnie z § 3 ust. 3 zarządzenia nr 279 Rektora UW z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie poczty elektronicznej Uniwersytetu Warszawskiego wiadomość może zostać pozostawiona bez odpowiedzi i rozpoznania, o ile wiadomość nie zostanie wysłana z adresu poczty powiązanej z Uniwersytetem Warszawskim. [więcej]

Biuro ds. Pomocy Materialnej wyśle dane do logowania każdemu studentowi zgodnie z chronologią przysłania maila.

Po zakończeniu wypełniania wniosku poinformuj o tym Biuro ds. Pomocy Materialnej (w tym samym wątku, w którym wcześniej pisałeś w sprawie danych do logowania).

Ewentualne poprawki mogą być zgłaszane jedynie do 19 października, po tym terminie nie będzie można wprowadzać żadnych zmian, czy zgłaszać nowych wniosków. Wniosek o przyznanie studentom stypendium ministra zostanie niezwłocznie podpisany i przekazany za pośrednictwem systemu OSF do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Więcej informacji na temat kryteriów przyznawania stypendium i procedury znajdziesz na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-edukacji-i-nauki-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20222023-konkurs-sst03.

Szczegółowe informacje na temat stypendium ministra znajdują się na tej stronie.

 

Akademiki

Szczegółowe informacje wraz z harmonogramem składania i rozpatrywania wniosków na rok akademicki 2022/2023 można znaleźć na stronie BPM – Akademik.

Uniwersytet Warszawski posiada 6 akademików, które różnią się przede wszystkim ceną i lokalizacją (informacje podane w kolumnie po prawej):