Stypendia i akademiki

Skład Komisji Stypendialnej w roku akademickim 2020/2021

 • Maria Grzybowska (Koordynator ds. Stypendium Socjalnego)
 • Paweł Gruszka
 • Hanna Regner
 • Karolina Włodyga
 • Klaudia Sadurska

Kontakt

stypendia.ce@nulluw.edu.pl
II piętro, sala 202 lub pokój 202A

Dyżury Komisji Stypendialnej CE UW
w semestrze zimowy 2020/2021 – dyżur odbywa się zdalnie

Podstawowe informacje dotyczące stypendiów i miejsc w akademikach

Najważniejsze dokumenty regulujące zasady przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego:

 

Studenci UW mogą ubiegać się o:

Stypendium socjalne – skierowane do studentów, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1000 zł netto. Oprócz tego, studenci mogą starać się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w Domu Studenta lub innym obiekcie.
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, które jest przyznawane bez względu na dochód. Udzielane jest na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez odpowiedni organ.
Poza stypendiami socjalnymi na Uniwersytecie Warszawskiem można również ubiegać się o stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

Oprócz tego studenci mają prawo starać się o stypendium ministra. Od 2020 r. studenci składają wnioski o to stypendium samodzielnie w systemie OSF. Dostęp do systemu można uzyskać, składając mailowo (stypedniumministra@nulluw.edu.pl) takie zapotrzebowanie do 5 października 2020 r. 

 

Akademiki

Wnioski na rok akademicki 2019/2020 o miejsce w Domu Studenta należy składać w Centrum Europejskim UW, w pokoju 202A, w godz. 12.00-15.00 od poniedziałku do środy.

Co zrobić, aby dostać miejsce w akademiku?

Miejsce w domu studenta przyznawane jest na wniosek studenta wygenerowany w USOSweb, wydrukowany, podpisany i złożony u komisji stypendialnej. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację materialną studenta, wskazaną we wniosku odległość od miejsca zamieszkania oraz spełnianie dodatkowych kryteriów.
Studenci obcokrajowcy nie muszą wypełniać oświadczenia o dochodach w USOSweb.
Wszyscy studenci, którzy chcą ubiegać się o miejsce w domu studenta, również studenci przyjęci na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2019/2020, będą zobowiązani do wypełnienia w USOSweb wniosku o miejsce w domu studenta, wydrukowania go, podpisania i złożenia w komisji stypendialnej jednostki.
Komisje stypendialne w jednostkach przyjmują wnioski o przyznanie miejsca w domu studenta wraz z dokumentacją, weryfikują je i zatwierdzają. Miejsca w domach studenta przyznaje Sekcja Socjalna Biura Spraw Studenckich.

Szczegółowe informacje wraz z harmonogramem składania i rozpatrywania wniosków na rok akademicki 2019/2020 znajdziesz na stronie BSS – ubieganie się o miejsce w Domu Studenta.

Wszystkie potrzebne informacje – opis akademików, zasady przyznawania miejsc i instrukcje jak wypełniać wnioski można znaleźć na stronie BSS – ubieganie się o miejsce w Domu Studenta.

Garść praktycznych uwag:

 • Wniosek zanosi się do Komisji Stypendialnej jednostki.
 • Wnioski złożone na starych formularzach są NIEWAŻNE i nie będą mogły zostać rozpatrzone.
 • Wniosek złożony wyłącznie w USOSweb jest niewystarczający – po zatwierdzeniu należy go wydrukować, podpisać i złożyć wraz z załącznikami do Sekretariatu Studiów lub Komisji Stypendialnej.
 • Warunkiem złożenia Wniosku o miejsce w domu studenta jest wypełnienie nowego oświadczenia o dochodach. Dopiero po złożeniu oświadczenia możliwe będzie wygenerowanie wniosku.
 • Jeśli adres zamieszkania, który wyświetla się podczas składania wniosku jest nieprawidłowy należy go zmienić w Sekretariacie Studiów. Po dokonaniu zmiany złożenie wniosku z prawidłowymi danymi będzie możliwe dopiero kolejnego dnia.
 • Odległość między miejscem zamieszkania a uczelnią należy obliczyć jako adres docelowy podając: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa.
 • Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie odległości, czyli wydruk z ogólnodostępnego, internetowego serwisu map.
 • Komisja nie przyjmuje dokumentów bez wniosków!

 

Akademiki UW

Uniwersytet Warszawski posiada 6 akademików, które różnią się przede wszystkim ceną i lokalizacją: