Zaznacz stronę

Zespoły dydaktyczno-badawcze Centrum Europejskiego

Zespół europejskich i globalnych procesów politycznych

doc. dr Artur Adamczyk

dr hab. Olga Barburska

dr hab. Bogdan Góralczyk, prof. UW (kierownik)

dr Beata Górka-Winter

dr Małgorzata Pacek

dr hab. Kamil Zajączkowski

Zespół gospodarki Unii Europejskiej
dr hab. Agata Dziewulska

prof. dr hab. Krzysztof Jasiecki (kierownik)

dr hab. Paweł Kozłowski, prof. UW

dr Anna Ostrowska

Zespół prawa Unii Europejskiej

prof. dr hab. Władysław Czapliński (kierownik)

doc. dr Jana Planavova-Latanowicz

prof. dr hab. Wojciech Sadurski

Zespół europejskich procesów społeczno-kulturowych

dr Agnieszka Chmielewska

mgr Dorota Jurkiewicz-Eckert

dr Mirella Kurkowska

dr hab. Mikołaj Rakusa-Suszczewski (kierownik)

Zespół społeczeństwa cyfrowego i informacji w Unii Europejskiej
dr hab. Marta Grabowska, prof. UW (kierownik)

doc. dr Anna Ogonowska