Zespoły dydaktyczno-badawcze Centrum Europejskiego

Zespół europejskich i globalnych procesów politycznych

doc. dr Artur Adamczyk

doc. dr Olga Barburska

dr hab. Bogdan Góralczyk, prof. UW (kierownik)

dr hab. Dariusz Milczarek, prof. UW

dr Małgorzata Pacek

dr Kamil Zajączkowski

Zespół gospodarki Unii Europejskiej

dr hab. Agata Dziewulska

prof. dr hab. Krzysztof Jasiecki (kierownik)

dr hab. Paweł Kozłowski, prof. UW

dr Anna Ostrowska

Zespół prawa Unii Europejskiej

prof. dr hab. Władysław Czapliński (kierownik)

dr Patrycja Dąbrowska-Kłosińska

dr hab. Marcin Olszak

doc. dr Jana Planavova-Latanowicz

prof. dr hab. Wojciech Sadurski

Zespół europejskich procesów społeczno-kulturowych

dr Agnieszka Chmielewska

mgr Dorota Jurkiewicz-Eckert

dr Mirella Kurkowska

dr Bohdan Misiuna

dr hab. Mikołaj Rakusa-Suszczewski (kierownik)

Zespół społeczeństwa cyfrowego i informacji w Unii Europejskiej

dr hab. Marta Grabowska, prof. UW (kierownik)

doc. dr Anna Ogonowska