Zaznacz stronę

dr hab. Kamil Zajączkowski, adiunkt

e-mail: k.zajaczkowski@uw.edu.pl
telefon: 22 55 33 306 

dyżur: pOstatnia aktualizacja: 1 marca 2022
Poniedziałek 12:00-13:00
Pokój 210 w CE UW
Uprzejmie proszę o powiadomienie dzień wcześniej o przybyciu.

Dyrekcja_Kamil Zajączkowski

dr hab. Kamil Zajączkowski, adiunkt

Dyrektor Centrum Europejskiego UW w kadencji 2020-2024.

W latach 2016-2020 zastępca dyrektora CE UW ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej). Habilitacja w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji (2020 – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW). Doktorat w zakresie nauk o polityce (2009 – Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW).

Zainteresowania badawcze koncentruje wokół problemów: współczesnych stosunków międzynarodowych, polityki zagranicznej UE, roli i pozycji UE w świecie, stosunków UE z państwami Afryki Subsaharyjskiej oraz Ameryki Łacińskiej i Azji, pomocy rozwojowej i humanitarnej.

Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych poświęconych tej tematyce, w tym autor monografii: Misje cywilne i operacje wojskowe Unii Europejskiej w perspektywie wybranych teorii stosunków międzynarodowych i integracji europejskiej, Warszawa 2019; współautor monografii: Potencjał gospodarczy i możliwości rozwojowe Afryki. Polska perspektywa, Warszawa 2017; współredaktor kilku prac zbiorowych, w tym m.in.:  Unia Europejska. Istota, szanse, wyzwania, Warszawa 2018; autor opracowania: EU development assistance: its origin, evolution and functions, Luxembourg 2016 (zobacz więcej w wykazie publikacji). Uczestnik (jako prelegent, moderator i organizator) licznych międzynarodowych i krajowych konferencji/seminariów naukowych (zobacz więcej w wykazie konferencji/seminariów).

W latach 2009-2021 kierownik i główny wykonawca 3 grantów MSZ RP, jednego grantu NCN (OPUS IV) i jednego Komisji Europejskiej (w ramach programu The EU Public Diplomacy). W tym samym czasie brał udział w 13 międzynarodowych i krajowych projektach finansowanych ze środków NCN lub UE.

Wykładał na ponad 20. uczelniach europejskich i azjatyckich, m.in. w: Institut d’Etudes Politiques de Paris, Università degli Studi di Siena, Freie Universität Berlin, Petersburski Uniwersytet Państwowy, Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki, Airlangga University (Indonezja), Universitas Gadjah Mada (Indonezja), Xiamen University (Chiny).

Jest członkiem licznych towarzystw naukowych (Polskiego Towarzystwa Badań Wspólnoty Europejskiej, Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego, Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych) i rad naukowych czasopism („Calcutta Historical Journal” , „Journal of Economics and Management Research” University of Latvia; „Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi / Marmara  University Journal of Political Science; „On-line Journal Modelling the New Europe”, Faculty of European Studies Babes-Bolyai University Cluj-Napoca, Romania).

Wśród nagród i wyróżnień do najbardziej cennych należy zaliczyć: Nagrodę zespołową Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (2018) za monografię pt. Potencjał gospodarczy i możliwości rozwojowe Afryki. Polska perspektywa, Wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w uznaniu zasług dla rozwoju i prestiżu UW (2016) oraz Stypendium Naukowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Młodego Wybitnego Naukowca (2013). W 2011 r. – laureat Konkursu Stypendialnego dla najlepszych młodych doktorów Uniwersytetu Warszawskiego, w 2009 r. – nagroda za osiągnięcia w nauce i pracy badawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Stały komentator spraw międzynarodowych w radiu i telewizji.

Książki:

 1. Teoretyczne interpretacje misji cywilnych i operacji wojskowych Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2019, 60
 2. Współautor (z E. Cieślik, K. Nawrot, T. Rynarzewski) publikacji książkowej, Potencjał gospodarczy i możliwości rozwojowe Afryki. Polska perspektywa, PWE, Warszawa 2017
 3. Współredakcja naukowa (z Artur Adamczyk, Goran Ilik) Balkan Ambitions and Polish Inspirations: Experiences, Problems and Challenges, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warsaw 2022, 284
 4. Współredaktor naukowy tomu: Unia Europejska. Istota, szanse, wyzwania, E. Latoszek, M. Proczek, A. Szczerba-Zawada, A. Masłoń-Oracz, K. Zajączkowski, CeDeWu, Warszawa 2018, s. 430
 5. Współredakcja naukowa (z Artur Adamczyk) Poland in the European Union – ambitions and possibilities, Centre for Europe, University of Warsaw, Warsaw 2015, 232
 6. Współredakcja naukowa (z Dariusz Milczarek i Artur Adamczyk) Introduction to European Studies. A New Approach to Uniting Europe, Publishing Programme of Centre for Europe University of Warsaw, Warsaw 2013, 770
 7. Współredakcja naukowa (z Arturem Adamczykiem) Poland in the European Union: Adjustment and Modernisation. Lessons for Ukraine, Publishing Programme of Centre for Europe University of Warsaw and the Faculty of International Relations at the Ivan Franko National University of Lviv, Warsaw-Lviv 2012, 295

 

Artykuły naukowe:

 1. European Union Initiatives Supporting Sub-Saharan Countries in Combating the COVID-19 Pandemic w: The EU Towards the Global South During the COVID-19 Pandemic, ed. K.Kołodziejczyk, Peter Lang, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2022.
 2. (Lack of) Strategy of the EU Towards the Western Balkans – Conditions, Constraints and Weaknesses w: Balkan Ambitions and Polish Inspirations: Experiences, Problems and Challenges, ed. A.Adamczyk, G.Ilik, K.Zajączkowski, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warsaw 2022.
 3. EU Military Operations as a Tool in the EU’s Foreign Policy Toolbox – the Main Trends and Limitations w: „Studia Europejskie – Studies in European Affairs” 2021, nr 4, s. 7-35.
 4. Lizak, K. Zajączkowski, M. Kołodziejczak, Introduction to the Special Issue „Non-military aspects of security in the changing international order” w: „Security and Defence Quarterly” 2021, nr 1, vol. 33, s. 7-13.
 5. CSDP missions and operations as instruments of EU crisis management – their essence, role and determinants w: „On-line Journal Modelling the New Europe” 2020, December, Faculty of European Studies (Babes-Bolyai University Cluj-Napoca, Romania), 4-37.
 6. Prospects of India-European Union Cooperation in Africa w: „International Studies” 2020, vol. 57, no 3, s. 240–258, wydawca: Jawaharlal Nehru University i SAGE Publishing House, DOI: 10.1177/0020881720934338, https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0020881720934338.
 7. K. Zajączkowski, D. Milczarek, Unia Europejska jako aktor globalny[w:] Unia Europejska. Istota, szanse, wyzwania, pod red. E. Latoszek, M. Proczek, A. Szczerba-Zawada, A. Masłoń-Oracz, K. Zajączkowski, CeDeWu, Warszawa 2018, s. 297-320.
 8. Ewolucja i ramy instytucjonalne stosunków gospodarczych Unii Europejskiej w: K.Zajączkowski, Cieślik, K. Nawrot, T. Rynarzewski, Potencjał gospodarczy i możliwości rozwojowe Afryki. Polska perspektywa, PWE, Warszawa 2017 (1,5 arkusza)
 9. Stosunki gospodarcze Unii Europejskiej z Afryką Subsaharyjską w: K.Zajączkowski, Cieślik, K. Nawrot, T. Rynarzewski, Potencjał gospodarczy i możliwości rozwojowe Afryki. Polska perspektywa, PWE, Warszawa 2017 (2,5 arkusza)
 10. Stosunki gospodarcze Unii Europejskiej z Afryką Północną w: Potencjał gospodarczy i możliwości rozwojowe Afryki. Polska perspektywa, PWE, Warszawa 2017 (1 arkusz)
 11. Uwarunkowania i ramy instytucjonalne ekspansji polskich przedsiębiorstw na rynki krajów afrykańskich w: Potencjał gospodarczy i możliwości rozwojowe Afryki. Polska perspektywa, PWE, Warszawa 2017 (1,2 arkusz) (współautor z K. Nawrot, T. Rynarzewski; udział procentowy: 80%)
 12. Stosunki wybranych państw Azji z Afryką. Studium porównawcze, w: A. Jarczewska, J. Zajączkowski (red.), Region Azji i Pacyfiku w latach 1985-2015. Ciągłość i zmiana w regionalnym systemie międzynarodowym, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2016, s. 593-627
 13. Polska na wschodzących rynkach Afryki Subsaharyjskiej na przykładzie RPA, kwartalnik naukowy Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego „Afryka” 2016, nr 43, s. 93-120
 14. Unia Europejska a globalna agenda pomocy rozwojowej po 2015 roku, w: B. Jankowski, A. Skolimowska (red.), Unia Europejska i Polska wobec międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2016, s. 101-125
 15. EU development assistance: its origin, evolution and functions, e-book, European Court of Auditors, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2016, s. 1-40
 16. The EU and the post-2015 Global Development Agenda, “Journal European Court of Auditors”, no. 11, December, 2015, pp. 8-14.
 17. Poland’s membership in the EU and global challenges. Selected issues, in: A. Adamczyk, P. Dubel (eds.), The European Union and Poland. Problems and Achievements, Poltext, Warsaw 2015, s. 11-37
 18. Economic Power of the European Union in the Age of Global Challenges, in: B. Góralczyk (ed.), EUROPEAN UNION ON THE GLOBAL SCENE: UNITED OR IRRELEVANT (ed.), Publishing Programme of Centre for Europe University of Warsaw, Aspra-JR, Warsaw 2015, s. 173-202
 19. Polish Development Aid for Asia-Pacific Region, w: Artur Adamczyk, Kamil Zajączkowski (eds.), Poland in the European Union – ambitions and possibilities, Centre for Europe, University of Warsaw, Warsaw 2015, s. 143-158
 20. The EU and the post-2015 Global Development Agenda, “Journal European Court of Auditors”, no. 11, December, 2015, s. 8-14, arkuszy wydawniczych: 0,7
 21. Rozwój i zmiany klimatu w polityce zewnętrznej UE na przykładzie Afryki, „Rocznik Intergracji Europejskiej” 2015, nr 9, s. 399-424, arkuszy wydawniczych: 2
 22. Potęga i niemoc. Unia Europejska jako aktor w stosunkach międzynarodowych (część 1) , „Studia Europejskie” 2015, nr 1, s. 9-28 (współautorstwo z Dariusz Milczarek, udział 50%), arkuszy wydawniczych: 1,2
 23. Potęga i niemoc. Unia Europejska jako aktor w stosunkach międzynarodowych (część 2) , „Studia Europejskie” 2015, nr 2, s. 9-26 (współautorstwo z Dariusz Milczarek, udział 50%), arkuszy wydawniczych: 1,2
 24. Ukrainian Crisies – European and Polish Perspectives [w:] „Calcutta Historical Journal” vol. 31 no. 2/2015 (udział 50%, 1,5 arkusza).
 25. Międzynarodowy potencjał gospodarczy Unii Europejskiej w dobie wyzwań globalnych w: B. Góralczyk (red.), Unia Europejska jako aktor na scenie globalnej. Razem czy osobno?, Program Wydawniczy Centrum Europejskiego UW, Warszawa 2014.
 26. Współautor Unia Europejska we współczesnym świecie – gospodarczy olbrzym, polityczny karzeł? w: K. Wojtaszczyk,M. Mizerska-Wrotkowska, W. Jakubowski, Polska w procesie integracji europejskiej: dekada doświadczeń (2004-2014), Wydawnictwo WDiNP, Warszawa 2014.
 27. Współautor The Euro Area Crisis: Selected Problems of Institutional Solutions. Implications for Poland w: Mizerska-Wrotkowska, José Luis Orella Martínez (red.), Poland and Spain in contemporary world, SCHEDAS, Madrid 2014. (1,7 arkusza)
 28. O brakach i niedostatkach w polityce zagranicznej UE, „Studia Europejskie” 2014, nr 3, s. 9-30 (1,5 arkusza)
 29. European Union’s Development Assistance – Framework, Priorities and Directions w: D. Milczarek, A. Adamczyk, K. Zajączkowski (red.), Introduction to European Studies. A New Approach to Uniting Europe, Warsaw 2013, 627-664
 30. współautor European Union and Asia, Latin America and Sub-Saharan Africa – Different Regions, Particular Policies (autor części dotyczącej regionu Ameryki Łacińskiej oraz Afryki Subsaharyjskiej) w: D. Milczarek, A. Adamczyk, K. Zajączkowski (red.), Introduction to European Studies. A New Approach to Uniting Europe, Warsaw 2013, 581-626
 31. Geoekonomiczny kontekst pomocy rozwojowej w: E. Haliżak (red.), Geoekonomia, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012, 429-459
 32. Polski system współpracy na rzecz rozwoju – uwarunkowania, zakres, wyzwania w: G. Chimiak, M. Fronia (red.), Globalizacja a rozwój. Szansa i wyzwania dla Polski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012, 39-65
 33. Poland in EU Development Policy w: K. Zajączkowski, A. Adamczyk (red.), Poland in the European Union: Adjustment and Modernisation. Lessons for Ukraine, Warsaw-Lviv 2012, 157-176
 34. Wielka Brytania w afrykańskiej rzeczywistości międzynarodowej przełomu XX i XXI wieku (1990-2007), A. Żukowski (red.), „Stare” i „nowe” mocarstwa w Afryce – stygmaty kulturowe, religijne, polityczne, ekonomiczne i społeczne, Olsztyn 2012, seria: Forum Politologiczne, tom 13, 133-179
 35. Polityka UE wobec Afryki. Implikacje dla Polski, Czasopismo Społecznego Zespołu Ekspertów przy Przewodniczącym Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych” 2011, nr 6, s. 18-25
 36. Uwarunkowania ekonomiczne a członkostwo Turcji w Unii Europejskiej w: A. Szymański (red.), Turcja i Europa. Wyzwania i Szanse, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2011, 69-88
 37. EU Development Policy: A Coherent Model or Illusory Success w: K. Pędziwiatr, P. Kugiel, A. Dańda (red.), Current Challenges to Peacebuilding Efforts and Development Assistance, Tischner European University, Krakow 2011, 209-228
 38. Afrykańskie ubóstwo w polityce Unii Europejskiej w: A. Żukowski (red.), Problem bogactwa i biedy we współczesnej Afryce, Olsztyn 2011, seria: Forum Politologiczne, tom 12, 269-304
 39. Relacje między ChRL a Unią Europejską w dobie globalizacji w: J. Nakonieczna, J. Zajączkowski (red.), Azja Wschodnia i Azja Południowa w stosunkach międzynarodowych. Bezpieczeństwo-gospodarka-cywilizacja, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, 525-539
 40. Problematyka bezpieczeństwa w relacjach UE-Afryka: wymiar polityczny i energetyczny, „Studia Europejskie” 2010, nr 4, 89-112
 41. UE wobec problemów rozwojowych świata – w kierunku (nie)spójnej polityki UE, „Studia Europejskie” 2010, nr 2, 9-38
 42. Development Policy as an Instrument of EU External Policy, Rocznik „Yearbook of Polish European Studies”13, nr 2010, Warsaw 2010, 241-262
 43. Przestrzeń i granice a regionalizm w Afryce Subsaharyjskiej – afrykańska i europejska percepcja w: A. Żukowski (red.), Przestrzeń i granice we współczesnej Afryce, Olsztyn 2010, seria: Forum Politologiczne, tom 10, 189-224
 44. Building institutional systems of the European Union’s Official Development Assistance to Africa in Central Europe. Case Studies: Poland w: R. Riedel (red.), Central Europe. Two Decades After, Publishing Programme of Centre for Europe University of Warsaw, Warsaw 2010, 241-256
 45. Afryka w okresie międzywojennym – Liga Narodów a miejsce i rola Afryki w porządku międzynarodowym w: M.F. Gawrycki, A. Bógdał-Brzezińska (red.), Liga Narodów Wybranych, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, s. 125-141
 46. Widnosini Kitaju z Centralnoju ta Piwdennoju Afikoju:znaczennja, pozicii ta rol EC w miżnarodnich widnosinach w: Regionalni wimir globalnoj ekonomicznoj sistemi, Feniks, 2009, 218-234
 47. Unia Europejska jako aktor globalny – aspekty polityczno-obronne, „Studia Europejskie” 2009, nr 1, 37-58
 48. Stosunki ChRL-UE u progu XXI w. – partnerstwo czy rywalizacja?, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2009, nr 1, 27-42
 49. Unia Europejska wobec bezpieczeństwa w regionie Afryki Subsaharyjskiej w: T. Kapuśniak, P. Olszewski, W. Lizak (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Wyzwania i zagrożenia XXI wieku, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, Radom 2009, s. 279-302
 50. Afryka w polityce Stanów Zjednoczonych w: K. Kłosiński (red.), Stany Zjednoczone – obrona hegemonii w XXI wieku, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, 397-403
 51. Afryka Subsaharyjska: wyzwanie dla zjednoczonej Europy u progu XXI wieku w: D. Kopiński, A. Żukowski (red.), Afryka na progu XXI wieku. Polityka. Kwestie społeczne i gospodarcze. Księga z okazji I Kongresu Afrykanistycznego, Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr, Warszawa 2009, 189-204
 52. The European Union and Developing Countries w: W. Gizicki (red.), European Union. Present and Future, Publishing House of Catholic University of Lublin, Lublin 2009, 157-178
 53. Stosunki Unii Europejskiej z państwami Afryki
  Implikacje dla polityki zagranicznej Polski,
  „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2008, t. 6, Lublin 2008, s. 159-176
 54. Polityka zagraniczna Polski wobec pozaeuropejskich krajów rozwijających się na początku XXI wieku w: W. Gizicki, D. Gizicka (red.), Polska i świat wobec wyzwań współczesności. Aspekty polityczne, ekonomiczne, formalno-prawne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, 85-98
 55. ChRL wobec krajów Południa (na przykładzie Afryki Subsaharyjskiej). Szansa czy zagrożenie dla międzynarodowej pozycji UE w: K. Kłosiński (red.), Chiny-Indie. Ekonomiczne skutki rozwoju, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, 329-346
 56. The Policy of the European Union towards the Countries of Africa, Caribbean and Pacific (ACP). Implications for Poland, Rocznik „Yearbook of Polish European Studies” 10, nr 2006, Warsaw 2007, 105-124
 57. Polityka UE wobec krajów AKP – metodologiczne aspekty pracy doktorskiej (zarys problematyki), „Przegląd Europejski” 2007, nr 2, 99-102
 58. Relacje między ChRL i Ameryką Łacińską. Implikacje dla porządku międzynarodowego z perspektywy europejskiej w: M.F. Gawrycki (red.), Ameryka Łacińska w regionie Azji i Pacyfiku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, 118-135
 59. Polityczne aspekty współpracy UE z krajami rozwijającymi się na przykładzie Afryki Subsaharyjskiej w: K. Czaplicka (red.), Wyzwania międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju, Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr, Warszawa 2007, 277-294
 60. Unia Europejska wobec dylematów rozwojowych Afryki, „Studia Międzynarodowe” 2007, nr 1-4, t. 3; 249-264
 61. Transport lotniczy w Unii Europejskiej – aspekty prawno-politologiczne (zarys problematyki) w: L. Łukaszuk, T. Balcerzak (red.), Lotnictwo współczesne i jego problemy, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2007, 190-202  
 62. Ameryka Łacińska w polityce Unii Europejskiej w: M.F. Gawrycki (red.), Ameryka Łacińska we współczesnym świecie, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006, 269-287
 63. Unia Europejska – Afryka Subsaharyjska: stosunki u progu XXI w., „Studia Europejskie” 2006, nr 4, 41-64
 64. Współpraca naukowo-techniczna i rozwojowa w: M.F. Gawrycki, W. Lizak (red.), Kuba i Afryka. Sojusz dla rewolucji, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR i Fundacja Studiów Międzynarodowych, Warszawa 2006, 387-406
 65. Polityka rozwojowa i humanitarna jako instrument realizacji celów Unii Europejskiej w Ameryce Łacińskiej w: F. Gawrycki (red.), Ameryka Łacińska wobec wyzwań globalizacji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 237-258
 66. Rola Kanału Sueskiego w stosunkach międzynarodowych w: E. Haliżak, W. Lizak, L. Łukaszuk, E. Śliwka (red.), Morze w cywilizacji, kulturze i stosunkach międzynarodowych, Fundacja Studiów Międzynarodowych, Warszawa–Pieniężno 2006, 251-266
 67. Afryka Zachodnia w polityce Wielkiej Brytanii na przełomie XX i XXI wieku (część III) w: Z. Łazowski (red.), Państwa Afryki Zachodniej. Fakty. Problemy stabilizacji i rozwoju. Polskie kontakty, Wydawnictwo Towarzystwa Polsko-Nigeryjskiego, Warszawa 2006, 72-107  
 68. współautor Rola Polski w polityce Unii Europejskiej wobec Afryki Zachodniej w: Z. Łazowski (red.), Państwa Afryki Zachodniej. Fakty. Problemy stabilizacji i rozwoju. Polskie kontakty, Wydawnictwo Towarzystwa Polsko-Nigeryjskiego, Warszawa 2006, 63-71  
 69. The Relations Between the European Union and the Countries of Sub-Saharan Africa Following the End of the Cold War, „Hemispheres. Studies on Cultures and Societes” 2005, no. 20, Polish Academy of Sciences, 93-108
 70. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej a polityka zagraniczna RP wobec krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku w: M. Żylicz (red.), Wdrażanie zobowiązań międzynarodowych Polski w związku z członkostwem w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, Radom 2005, 53-68
 71. Rola i pozycja Parlamentu Europejskiego w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej, „Sprawy Międzynarodowe” 2004, nr 2, 60-84
 72. Role and Position of the European Parliament in the Institutional System of the European Union, „The Polish Quarterly of International Affairs” 2004, Spring, nr 2, vol. 13
 73. Traktat konstytucyjny Unii Europejskiej – geneza, uwarunkowania, proces implementacji, „Studia Międzynarodowe” 2004, nr 1-2, t. 1, 203-226
 74. współautor Poland’s Role in the European Union Cooperation with West African Countries w: Z. Łazowski (ed.) Poland’s Relations with West Africa, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warsaw 2004, 63-71
 75. współautor Działalność polskiego lobby rolnego w procesie negocjacji Traktatu Akcesyjnego w: E. Haliżak (red.), Polityka zagraniczna i wewnętrzna państwa w procesie integracji europejskiej, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Warszawa 2004, 315-342
 76. współautor Polityka Unii Europejskiej wobec Afryki Subsaharyjskiej. Wybrane problemy, „Afryka. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego” 2003/2004, nr 18
 77. Kanał Panamski – jego rola i znaczenie w stosunkach międzynarodowych, „Przegląd Morski” 2004, nr 1, styczeń
 78. Kanał Sueski – jego rola i znaczenie w stosunkach międzynarodowych, w: „Przegląd Morski” 2003, nr 11, listopad
 79. współautor Kryzys somalijski w latach 90. w: W Lizak, J.J. Milewski (red.), Stosunki międzynarodowe w Afryce, Wydawnictwo Naukowe Scholar i Fundacja Studiów Międzynarodowych, Warszawa 2002, 237-259

Recenzje naukowe i sprawozdania:

 1. recenzja książki D. Kabat-Rudnicka, Zasada federalna a integracja ponadnarodowa. Unia Europejska między federalizmem dualistycznym a kooperatywnym, Lettra-Graphic, Kraków 2010, „Studia Europejskie” 2012, nr 2
 2. recenzja książki D. Kopiński, Pomoc rozwojowa – teoria i praktyka, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011, „Studia Europejskie” 2011, nr 3
 3. recenzja książki E. Haliżak, R. Kuźniar (red.), Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006, „Studia Europejskie” 2006, nr 3
 4. recenzja książki M.F. Gawrycki, Unia Europejska – Ameryka Łacińska i Karaiby. Trudne partnerstwo dwóch regionów, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR i Fundacja Studiów Międzynarodowych, Warszawa 2004, „Studia Europejskie” 2006, nr 1
 5. recenzja dokumentu Strategia RP w odniesieniu do pozaeuropejskich krajów rozwijających się, Akademia Dyplomatyczna MSZ, Warszawa 2005 „Studia Europejskie” 2005, nr 3
 6. recenzja książki J. Stańczyk, Kres „zimnej wojny”. Bezpieczeństwo europejskie w procesie zmiany międzynarodowego układu sił (na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, „Studia Europejskie” 2005, nr 2
 7. recenzja książki D. Judge, D. Earnshaw, The European Parliament, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2003, „Studia Europejskie” 2005, nr 1
 8. recenzja książki E. Haliżak (red.), „Polityka zagraniczna i wewnętrzna państwa w procesie integracji europejskiej”, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Warszawa 2004, „Studia Europejskie” 2004, nr 3
 9. sprawozdanie z X Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego nt. „Polityka wewnętrzna i zagraniczna w procesie integracji europejskiej, „Stosunki Międzynarodowe” 2004, nr 1-2 (t. 29)

Wygłoszone referaty na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych oraz aktywny udział w takich konferencjach w latach 2004-2021.

Konferencje międzynarodowe

 1. Webinarium międzynarodowe pt. Geopolitics of European energy: Between security issues, ecological transition and energy independence, organizator: Center for French Studies at the University of Warsaw; moderator panelu pt. Going beyond national interests? Regional cooperation and the EU, Warszawa, 17 czerwca 2021 r.
 2. Trzeci Międzynarodowy Kongres CEWSE pt.: European Security and Stability in a Complex Global Order – How to Enhance the European Competitiveness organizator: Jean Monnet Centre of Excellence at SGH Warsaw School of Economics, Katedra Unii Europejskiej im. Jean Monneta SGH, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, współorganizator: CE UW; referat: The Position and Role of the EU in New Global Order – Political and Economic Perspectives; Katowice 20 maja 2019 r.
 3. Seminarium międzynarodowe w ramach projektu Komisji Europejskiej EU India Think Tanks Twinning Initiative 2018 nadzorowanego przez Delegaturę UE w Indiach, organizator: Rada UE, Europejska Służba Działań Zewnętrznych, ISSEU; referat:   Cooperation between EU and India on Africa – possibilities and chances, Bruksela, 2 kwietnia 2019 r.
 4. Seminarium międzynarodowe z udziałem Rektora Jawaharlal Nehru University (JNU), prof. Chintamani Mahapatra, pt. Transatlantic relations under the Trump Administration: issues and challeges, organizator: Centre for European Studies and Centre for Canadian, US and Latin American Studies at School of International Studies, Jawaharlal Nehru University (JNU); referat: The EU and Trump: together or separate?, New Delhi, 9 stycznia 2019 r.
 5. Seminarium międzynarodowe (roundtable) pt. Current challenges to European integration, organizator: Instytut Państwa i Prawa Czeskiej Akademii Nauk, Centrum Europejskie UW; Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Karola w Pradze; Praski Instytut Stosunków Międzynarodowych; Uniwersytet Ekonomiczny w Pradze; uczestnik panelu dyskusyjnego, Praga, 7 grudnia 2018 r.
 6. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. International Conference  EU in the Time of Changes: Czech and Polish Perspectives, organizator: Instytut Państwa i Prawa Czeskiej Akademii Nauk, Centrum Europejskie UW; Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Karola w Pradze; Praski Instytut Stosunków Międzynarodowych; Uniwersytet Ekonomiczny w Pradze; moderator i uczestnik panelu dyskusyjnego, wystąpienie nt. The EU under the turbulence – internal and external challenges, Praga, 6 grudnia 2018 r.
 7. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. European Studies in Poland and in Ukraine, organizator: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Instytut Stosunków Międzynarodowych UW, Fundacja Stosunków Międzynarodowych, Centrum Studiów Polskich i Europejskich, Institute of International Relations of the Taras Shevchenko National University of Kyiv; uczestnik panelu dyskusyjnego, Wprowadzenie do konferencji i referat pt. European Studies in multidiscipliniary, multidimensions, multichallenges perspectives, Warszawa, 30 listopada 2018 r.
 8. Seminarium (roundtable) międzynarodowe nt. relacji UE – Ukraina; organizator: Centrum Europejskie UW, Taras Shevchenko National University of Kyiv – Institute of International Relations; Ivan Franko National University of Lviv – Faculty of International Relations, uczestnik debaty, Warszawa, 28 listopada 2018 r.
 9. Międzynarodowa konferencja pt. European Identity and Multispeed Europe from Polish and Czech Perspectives, organizator: Instytut Państwa i Prawa Czeskiej Akademii Nauk, Centrum Europejskie UW; Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Karola w Pradze; Praski Instytut Stosunków Międzynarodowych; Uniwersytet Ekonomiczny w Pradze; referat pt. EU in new global (dis)order – towards Common (Coherence) Strategy, Warszawa, 4 października 2018 r.
 10. Międzynarodowe seminarium naukowe pt. The EU’s role and significance in the global perspective, jako keynote speaker, Lwów, 24 maja 2018 r.
 11. Seminarium międzynarodowe pt. Polska i Nord Stream 2 w rosyjskich mediach z udziałem dr. Artemema Barynkina (Wydział Stosunków Międzynarodowych Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego), organizator: Centrum Europejskie UW, Instytut Stosunków Międzynarodowych WNPiSM UW, PECSA, Centrum Doskonałości Jeana Monneta SGH; moderator spotkania, Warszawa, 28 marca 2018 r.
 12. Seminarium międzynarodowe pt. Poland- the European Union- Russia in new International Order, organizator: Wydział Stosunków Międzynarodowych Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego, Centrum Europejskie UW, Instytutu Stosunków Międzynarodowych WNPiSM UW. Seminarium odbyło się w ramach zadania publicznego współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, uczestnik panelu dyskusyjnego, wystąpienie nt. Eastern Policy of the EU: Russian and European perspectives, Sankt Petersburg,14 grudnia 2017 r.
 13. Seminarium międzynarodowe (roundtable) pt. The EU, Poland and Russia – prospects for mutual relations. The role of public diplomacy; organizator: Wydział Stosunków Międzynarodowych Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego, Centrum Europejskie UW, Instytutu Stosunków Międzynarodowych WNPiSM UW, Instytutu Europeistyki WNPiSM UW. Seminarium odbyło się w ramach zadania publicznego współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, uczestnik panelu dyskusyjnego, wystąpienie nt. Polska polityka zagraniczna w ramach dyplomacji publicznej, Warszawa, 6 listopada 2017 r.
 14. Seminarium międzynarodowe (roundtable) pt. Współczesna bankowość w gospodarce światowej; organizator: Wydział Stosunków Międzynarodowych Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Ivana Franki; Instytut Integracji Europejskiej Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Ivana Franki, CE UW; uczestnik panelu dyskusyjnego, Lwów, 13 października 2017 r.
 15. Międzynarodowym seminarium (Scenario-workshop) pt. Poland and the EU in 2035; organizator Berlińska Akademia Europejska (Europäische Akademie Berlin) we współpracy z Federal Foreign Office (z niemieckim MSZ); udział w 2-dniowych warsztatach zakończonych przygotowaniem raportu nt. Trzech scenariuszy, jakie czeka ewentualnie Polskę i UE w 2035; Berlin, 29-30 września 2017 r.
 16. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. European Studies in Ukraine: achievements, challenges and perspectives, organizator: Ukrainiаn Association of Professors and Researchers of European Integration (APREI), Kiev National Economic University named after Vadym Hetman; jako keynote speaker: The EU is global player in a changing world – challenges and theoretical aspect, Kijów, 2 czerwca 2017 r.
 17. Seminarium międzynarodowe pt. Trump Presidency: First Implications for the US-EU-Russia Relations, organizator: Polish European Community Studies Association (PECSA), Jean Monnet Centre of Excellence at Warsaw School of Economics (CEWSE), Centre for Europe, University of Warsaw, Institute of International Relations, University of Warsaw; uczestnik panelu dyskusyjnego, Warszawa, 26 maja 2017 r.
 18. PECSA Roundtable Debate 2017 pt. The role of European values  in times of the political and socio-economic challenges in Europe, organizator: Polish European Community Studies Association (PECSA), Jean Monnet Centre of Excellence at Warsaw School of Economics (CEWSE), Centre for Europe, University of Warsaw; podsumowanie obrad (closing remarks), Warszawa, 25 maja 2017 r.
 19. Seminarium międzynarodowe pt. The Future of the European Union – outline of scenarios; School of Social, Economic and Political Sciences, University of Crete, Centre for Europe, University of Warsaw; referat pt. EU foreign and security policy after Brexit: towards common (coherence) strategy?, Rethymnon, Crete, 11 maja 2017 r.
 20. Seminarium międzynarodowe pt. Migration and economic crises in Greece: Central European and Greek perspectives; organizator: School of Social, Economic and Political Sciences, University of Crete, Centre for Europe, University of Warsaw; referat pt. EU Aid Policy in the Context of Migration Crisis, Rethymnon, Crete, 10 maja 2017 r.
 21. Seminarium międzynarodowe pt. Poland and the EU: chances and challenges, organizator: CE UW przy współpracy z Uniwersytet w Leuven, uczestnik panelu dyskusyjnego, wystąpienie nt. Polish foreign policy after 2015, Warszawa, 7 lutego 2017 r.
 22. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Strategiczne partnerstwo w czasie kryzysu (z okazji 25-lecia uznania przez Rzeczpospolitą Polską suwerenności i niepodległości Ukrainy); organizator: Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki, referat: UE w zmieniającym się układzie sił w stosunkach międzynarodowych – implikacje dla Ukrainy, Lwów, 2 grudnia 2016 r.
 23. Międzynarodowe seminarium naukowe pt. The European Union and Emerging India, organizator: Department of Political Science, Department of Economic, Department of Business Administration University of Mangalore, referat: The EU Afrter Brexit, Mangalore, 14 listopada 2016 r.
 24. Międzynarodowe seminarium naukowe pt. EU and Rising Powers of Asia in Global Order; organizator: Wydział Geopolityki i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Manipalu, referat: EU as Global Player?, Manipal, 11 listopada 2016 r.
 25. Międzynarodowe seminarium naukowe pt. How to Make Stronger and More Effective Foreign Policy of the EU?, organizator: Instytut Integracji Europejskiej i Wydział Stosunków Międzynarodowych Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki oraz Podkarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku i CE UW, referat: EU foreign Policy – main challenges, Lwów, 13 maja 2016 r.
 26. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Eastern Policy of the European Union: Achievements and problems, organizator: Wydział Stosunków Międzynarodowych i Instytut Integracji Europejskiej Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki oraz CE UW, referat: EU foreign policy tools in the implementation of the Eastern dimension of the European Neighborhood Policy, Lwów, 12 maja 2016 r.
 27. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Facing the Challenges in European Union. Re-thinking of EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth (EuInteg), organizator: Polish European Community Studies Association (PECSA), Warsaw School of Economics; moderator i wprowadzenie do panelu pt. EU and Emerging Markets in the New Global Order; Warszawa, 14 maja 2015 r.
 28. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. India and Central Europe, organizator: Jawaharlal Nehru University (JNU JEAN MONNET CHAIR) we współpracy z ambasadami: Polski, Czech, Węgier, Słowacji w Indiach i Instytutem Polskim w Indiach; referat: Poland and the Ukranian Crisis, New Delhi, 3 marca 2015 r.
 29. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. India, Europe and Pakistan, organizator: Jawaharlal Nehru University (JNU JEAN MONNET CHAIR) we współpracy z ambasadą Polski i Instytutem Polskim w Indiach; referat: Pakistan in the EU policy, New Delhi, 2 marca 2015 r.
 30. III European Youth Forum, organizator: Kazan (Volgaregion) Federal University, Institute for the Comparative Studies of Modernity, EU Centre VOICE, European Commission (dwa referaty: The EU as a Global Actor i EU Foreign Policy – Structures and Weakness), Kazań, 14-16 listopada 2014 r.
 31. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. EU Eastern Partnership – from capacities to excellence: strengthening research regional and innovation policies in the context of Horizon 2020, organizator: University of Latvia (Jean Monnet Centre for Execellence University of Latvia), Komisja Europejska; (wystąpienie nt. Eastern Partnership and Ukrainian Crisis – Geostrategic, Economic and Social Challenges with Reference to European Studies), Ryga, 11-13 czerwca 2014 r.
 32. Międzynarodowe seminarium naukowe pt. Ukraine – strategic partner for the EU, organizator: Instytut Studiów nad Polityką Zagraniczną Uniwersytetu w Kalkucie, referat pt. The EU Eastern Policy and Ukrainian issues – main goals and challenges, Kalkuta, 29 listopad 2013 r.
 33. Międzynarodowe seminarium naukowe pt. European Studies: Challenges  for Polish-Turkish Academic Cooperation, organizator: CE UW, Wydział Nauk Politycznych,  Istanbul University we współpracy z SGH i PECSA; tytuł wystąpienia: Turkey as a emerging markets. Implications for Poland, Warszawa, 6 listopad 2013 r.
 34. Warszawa, 5 listopad 2013 r., konferencja międzynarodowa pt. Poland and Turkey in Europe – Common Targets, Different Experiences. Konferencja organizowana przez CE UW oraz Faculty of Political Sciences of Istanbul University. Prowadzenie i moderacja panelu pt. The Europeanisation Process in Poland and Turkey – International Effects
 35. Międzynarodowe seminarium naukowe pt. Poland and Turkey on the International Arena; organizator: Wydział Nauk Politycznych, Istanbul University oraz CE UW; referat: The role of Turkey in global economy, Istambuł, 28 września 2013 r.
 36. Międzynarodowe seminarium naukowe pt. The Role of Academic Society in the Europeanization of Turkey, organizator: Wydział Nauk Politycznych, Istanbul University oraz CE UW, referat: The Process of Europeisation of higher education – What does it mean?, Istambuł, 27 września 2013 r.
 37. 8 Paneuropejski Kongres Stosunków Międzynarodowych pt. One International Relations or Many? Multiple Worlds, Multiple Crises. Organizatorem wydarzenia był Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Polskim Towarzystwem Stosunków Międzynarodowych i European International Studies Association. Kongres zgromadził ponad 600 badaczy. Uczestnictwo w panelu pt. Hybrid Peace Operations: Institutional Complexity, Overlapping Perspectives and Political/ Normative Choices, tytuł wystąpienia pt. Crisis management in Sub-Saharan Africa. Lessons from Sahel and the Horn of Africa – towards a new  formula for global peace and security cooperation. Case Studies: the EU; Warszawa, 20 wrzesień 2013.
 38. Międzynarodowe seminarium naukowe pt. Crisis in the European Union – economic and institutional aspect; organizator: University of Latvia (Latvijas Universitate), Faculty of Economics and Management, Centre for European and Transition Studies; tytuł wystąpienia: The European Union, Eurozone Crises and a New Global Order, Ryga, 11 czerwiec 2013 r.
 39. Międzynarodowe seminarium naukowe pt.  Europeizacja studiów wyższych na Ukrainie. Polskie doświadczenia; organizator: CE UW oraz Instytut Integracji Europejskiej i Wydział Stosunków Międzynarodowych Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki; referat: Problematyka współczesnych stosunków międzynarodowych w studiach europejskich, Lwów, 12 październik 2012 r.
 40. Międzynarodowe seminarium naukowe pt. China, the United States and the European Union in the new global order, organizator: Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Scienze Politische; tytuł referatu: China, the United States and the European Union and global poverty), Florencja, 21 maja 2012 r.
 41. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Arab Spring and EU Foreign Policy; organizator: Ankara University European Union Research Centre, referat: EU Strategy towards North Africa? Failure or Success, Ankara, 12 kwietnia 2012 r.
 42. VI Światowe Forum Naukowe i Ekonomiczne w Szanghaju pt. Economic Globalization and the Choice of Asia: Market, Government and Global Governance, organizator: Fudan University przy współpracy z Korea Foundation for Advanced Studies,  z  udziałem ponad 300 badaczy i naukowców z całego świata, laureatów Nagrody Nobla, polityków, przedstawicieli organizacji międzynarodowych; referat nt. EU Strategy towards China: Implications for Regional and International Order (w panelu dotyczącym Asia’s Cooperation and Governance: New Characteristics of Regional Cooperation in Asia), Szanghaj, 28-30 maja 2011 r.
 43. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Turkey in International Relations, organizator: CE UW i Uniwersytet Stambulski (Istambul University) (Wydział Nauk Politycznych); referat pt. The Economic Determinants of EU-Turkey Relations: Challenges and Obstacles, Warszawa, 17 maja 2011 r.
 44. Międzynarodowe seminarium naukowe w ramach Festival d’Europa, organizator: Centro di Ricerca sull’Integrazione Europea, Centro di Informazione Europe Direct, Università degli Studi di Siena, Facoltà di Scienze Politische; referat pt. EU and Developing Countries, Siena, 9 maja 2011 r.
 45. Międzynarodowe seminarium naukowe pt. Development and Democracy in Asia: Indian and China Experiences – Quest for Europe, organizator: CE UW, Centrum Badań nad Współczesnymi Indiami ISM UW; referat: Development aid as an instrument of external policy – theoretical aspect, Warszawa, listopad 2010 r.
 46. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. The EU and Turkey in International System: Global and Regional Perspectives, organizator: CE UW i Uniwersytet Stambulski,Wydział Nauk Politycznych, referat pt. EU Military and Civil Mission – Towards a Common Foreign Policy or Illusion – Turkish and European Perspectives, Stambuł, maj 2010 r.
 47. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. India-EU a challenging partnership in a changing world, organizator: CE UW, Centrum Badań nad Współczesnymi Indiami ISM UW, referat: The EU as a Global Actor, Warszawa, kwiecień 2010 r.
 48. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. 20 lat transformacji w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, organizator: Katedra Systemów Politycznych, Instytut Studiów Politologicznych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Uniwersytetu Łódzkiego, PAN Oddział w Łodzi, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych Oddział w Łodzi,  uczestnik panelu: Konflikty lokalne we współczesnym świecie, referat na temat: Przemiany w Europie Środkowej i Wschodniej a kształtowanie się struktur instytucjonalnych polskiej polityki pomocowej – od dawcy do biorcy, Łódź, październik 2009 r.
 49. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. The External Relations of the European Union: Historical and Contemporary Perspectives,  organizator: Monash University European and EU Centre przy współpracy z National Centre for Research on Europe (University of Canterbury, New Zealand), University of New South Wales (Sydney), European Studies Centre Sichuan University, the Machiavelli Centre for Cold War Studies; referat: The European Union and sub-Sahara Africa in the beginning of the 21st century towards a partnership? More questions than answers, Melbourne, wrzesień 2009 r.
 50. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Current challenges to peacebuilding efforts and development assistance; organizator: Tischner European University, referat: EU development policy towards Africa: a coherent model or illusory success, Kraków, maj 2009 r.
 51. Seminarium międzynarodowe pt. Images and Myths of Europe: The Western and the Eastern Perspectives; organiztor: Università degli Studi di Firenze, European Universities Consortium, referat pt. The European Union and sub-Sahara Africa in the beginning of the 21st century – perception, myths, and reality, Florencja, grudzień 2007 r.
 52. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Dylematy Rozwoju w XXI w. pt. Africa and the World in the 21st Century. Perspectives on Development, uczestnik panelu Africa and International Security, listopad 2007 r.
 53. 50 Years of External Relations of the European Union. Practical Aspects of the Trade with Third Countries; organizator: PECSA i Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN, referat pt. European Union towards Development Problems of sub-Saharan Countries. Implications for Poland, Warszawa, czerwiec 2007 r.

Konferencje krajowe

 1. X Ogólnopolska Konwencja PTSM pt.: Dynamika zmian stosunków międzynarodowych: nowe wyzwania i transformacje, organizatorzy: Polskie Towarzystwo Stosunków Międzynarodowych (PTSM) oraz Instytut Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; Lublin, 4-5 listopada 2021 r. Udział w dwóch panelach:
  – udział w sesji plenarnej pt. Geopolityka w kontekście prezydencji Francji w Unii Europejskiej, referat pt. EU Discource on Common Foreign and Security Policy;
  – udział w panelu pt. Unia Europejska, a dynamika zmian politycznych i społecznych we współczesnych stosunkach międzynarodowych, referat pt. Operacje wojskowe UE – krytyczna analiza w ujęciu teorii realizmu.
 2. Wykład (webinarium) pt. Rola i znaczenie Unii Europejskiej w dobie rywalizacji USA i Chin, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie w ramach Konferencji dla Przyszłości Europy, Lublin, 5 listopada 2021 r.
 3. III Konferencja Afrykańska, organizator: Stowarzyszenie „Pokolenie”, Fundacja „Nowe Drzewo Życia”, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, referat pt. Chin i UE na obszarze Afryki Subsaharyjskiej w panelu pt. Kto zarabia w Afryce, Łódź, 7 października 2021 r.
 4. Wykład inauguracyjny podczas uroczystości rozpoczęcia roku akademickiego w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW pt. UE w czasach zmian i niepewności w stosunkach międzynarodowych, 28 września 2021 r.
 5. Webinarium pt. Jaka polityka i jakie sąsiedztwo Unii Europejskiej?, organizator: Instytut Nauk o Polityce i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Instytut Europy Środkowej w Lublinie oraz Team Europe” przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce; wprowadzenie do seminarium, 17 czerwca 2021 r.
 6. Wykład (webinarium) pt. Rola Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej, organizator: Instytutu Kreatorów Przyszłości w ramach kursu „Unia Europejska naszych czasów – wizje i wyzwania zjednoczonej Europy” z cyklu Poza horyzontem, 13 lutego 2021 r.
 7. Webinarium pt. Budżet UE, Fundusz Odbudowy i spór wokół praworządności: jaki kompromis wypracowała Bruksela; organizator: Europejskie Centrum Projektów Pozarządowych; uczestnik dyskusji (razem z prof. dr. hab. Tomaszem Grosse); Warszawa, 18 grudnia 2020 r.
 8. Seminarium/webinarium pt. Stosunki Unii Europejskiej z państwami Globalnego Południa w czasach pandemii COVID-19: nowy paradygmat w relacjach UE-Globalne Południe?; organizator: Katedra Studiów Regionalnych i Globalnych WNPiSM UW, Centrum Europejskie UW; referat pt. Inicjatywy Unii Europejskiej walki z pandemią w regionie Afryki Subsaharyjskiej; Warszawa, 11 grudnia 2020 r.
 9. Webinarium w ramach CSM Live Talks pt. Jak pandemia zmiania Afrykę?; organizator: Centrum Stosunków Międzynaroodwych i Konrad Adenauer Stiftung in Polen; uczestnik dyskusji (z dr Malwiną Bakalarską i Markiem Zmysłowskim); Warszawa, 6 października 2020 r.
 10. I Webinarium Europejskie WNPiD UAM nt. Kierunki rozwoju Unii Europejskiej w okresie pandemii 2020; organizatorzy: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych – oddział w Poznaniu, Centrum Dokumentacji Europejskiej przy WNPID UAM w Poznaniu, Jean Monnet Centre of Excellence: EU External Actions in the contested global order – (in)coherence, (dis)continuity, resilience (EU EX/ACT), Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej w Poznaniu; uczestnik panelu pt. Wpływ pandemii 2020 na przyszłość polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej; Poznań, 15 września 2020 r.
 11. Webinarium w ramach CSM Live Talks Summer pt. Afryka i Europa. Co nas czeka w najbliższych miesiącach?; organizator: Centrum Stosunków Międzynarodowych; uczestnik dyskusji (z Andrzej Dycha i dr Bruno Surdel); Warszawa, 4 sierpnia 2020 r.
 12. Seminarium naukowe pt.  Geopolityka – mit czy rzeczywistość?; organizator: Instytut Europy Środkowej w Lublinie oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie, referat: „Geopolityczności” Komisji Europejskiej? , Lublin, 14 grudnia 2019 r.
 13. Ogólnopolskie seminarium naukowe pt. Problemy i wyzwania stojące przed Unią Europejską. Debata deliberatywna (dyskusja panelowa); organizatorzy: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Dialog oraz we współpracy z Team Europe i PTSE; Warszawa, 7 grudnia 2019 r.
 14. IX Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych (PTSM) pt. Ład międzynarodowy in statu nascendi. Multidyscyplinarna perspektywa; organizator: Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz PTSM; Gdynia, 7-8 listopada 2019 r.; udział w dwóch panelach:
  – uczestnik panelu pt. „Nowe” instrumenty budowy bezpieczeństwa międzynarodowego; referat pt. Misje cywilne i operacje wojskowe UE – aspekty teoretyczne i praktyczne.
      uczestnik panelu pt. Rola Unii Europejskiej w kształtowaniu współczesnego ładu międzynarodowego w dziedzinie politycznej, społecznej i kulturalnej; referat pt. Scenariusze rozwoju WPZiB i WPBiO – uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne.
 15. Wykład w Sali Senatu UW, prelekcja pt. Unia Europejska na rozdrożu, organizator: Towarzystwo Przyjaciół Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 23 maja 2019 r.
 16. Konferencja naukowa pt. Niemcy dzisiaj, organizator: Instytut Zachodni w Poznaniu, uczestnik panelu pt. Globalne zaangażowanie Niemiec i Polski, referat pt. Operacje/misje zarządzania kryzysowego i współpraca rozwojowa w Afrycepolska i niemiecka perspektywa, Poznań, 27 listopada 2018 r.
 17. IV Ogólnopolski Kongres Politologii pt. Państwo w czasach zmianach, organizator: Wydział Politologii UMCS, uczestnik panelu pt. Podejścia teoretyczne w badaniu polityki zagranicznej UE, referat pt. Operacje wojskowe i misje cywilne UE w Afryce w ujęciu teoretycznym, Lublin, 18-20 września 2018.
 18. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Jaka przyszłość Europy? Wizja Junckera a racja stanu Polski; organizatorzy: Instytut Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, Komisja Europejska; udział w panelu pt. Państwa członkowskie wobec przyszłości UE, referat nt. Niemieckich i francuskich propozycji kierunków dalszego rozwoju Unii w zakresie WPBiO i strefy euro: podobieństwa i różnice,  Warszawa, 7-8 grudnia 2017 r.
 19. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Globalne zarządzanie w gospodarce światowej; organizator: Instytut Stosunków Międzynarodowych WNPiSM UW; udział w panelu pt. Regionalne i sektorowe modele zarządzania, referat pt. EPA – nowy modelu zarządzania gospodarczego w stosunkach Unia Europejska – Państwa AKP (Afryka, Karaiby, region Pacyfiku): główne wyzwania; Warszawa, 8 grudnia 2017
 20. VII Konwencji Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych pt. Myśleć globalnie, działać regionalnie: Studia regionalne w perspektywie nauki o stosunkach międzynarodowych; organizatorzy: Wydział Studiów Międzynarodowych i Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, Kraków, 9-10 listopada 2017 r. Udział w dwóch panelach:
  – udział w panelu pt. Regionalizm afrykański. Afryka jako region w studiach międzynarodowych,  referat pt. Unia Europejska wobec procesów integracyjnych w Afryce;
  – udział w panelu pt. Problemy rozwojowe w gospodarce światowej – aktualne tendencje, referat pt. Międzynarodowa współpraca na rzecz rozwoju – w kierunku ładu post-MDGs i post-2008.
 21. Ogólnopolski Kongres Europeistyki pt. Państwo w Unii Europejskiej, organizator: Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich; Szczecin, 26-28 września 2017 r. Udział w trzech panelach:
  inicjator i moderator panelu pt. Państwa członkowskie UE a spójność i efektywność stosunków zewnętrznych UE (gdzie wystąpiło łącznie 10 prelegentów);
  udział w panelu pt. Wyzwania dla Strategii Globalnej Unii Europejskiej wobec procesów integracyjnych i dezintegracyjnych, referat pt. Globalna strategia UE a polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE – oczekiwania, rzeczywistość, słabości i braki;
  – udział w panelu pt. Współpraca rozwojowa UE, referat pt. Unia Europejska wobec globalnej agenda pomocy rozwojowej po 2015.
 22. Seminarium naukowe w ramach Dni Europy pt. Młodzież na europejskim rynku pracy  – staże, praktyki, stypendia, praca, instytucje UE, organizatorzy: Centrum Europejskie UW, Europejski Trybunał Obrachunkowy, Polska Fundacja im. Roberta Schumana; moderator i organizator, Warszawa, 6 maja 2017 r.
 23. Konferencja naukowa pt. Świat i UE w epoce Trumpa, organizatorzy: Centrum Europejskie UW, Centrum Debaty Publicznej; udział w panelu: Nowa Unia, Nowa Ameryka, Polska perspektywa, referat: UE w nowym globalnym ładzie: zmiana paradygmatów; Warszawa, 21 kwietnia 2017 r.
 24. Seminarium Afrykanistyczne, organizatorzy: Katedra Języków i Kultur Afryki UW, Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne; wykład (keynote speaker) pt. Stosunki UE-Afryka Subsaharyjska w post-2008 porządku międzynarodowym: w kierunku strategicznego partnerstwa czy neokolonialnego paternalizmu?, Warszawa, 8 marca 2017 r.
 25. Debata deliberatywna (roundtable) pt. Reload Europe; organizatorzy: Instytut Europeistyki Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich, we współpracy z Komisją Europejską i Team Europe; uczestnik panelu dyskusyjnego, wystąpienie nt. Słabości i wyzwania polityki zagranicznej UE, Warszawa, 25 lutego 2017 r.
 26. Konferencja naukowa pt. Shared Vision, Common Action’: Global Strategy for European Foreign and Security Policy, organizator: Instytut Politologii UKSW, Konrad Adenauer Stiftung in Poland Collegium Interethnicum Foundation; referat: European Union and Africa – in search of the new model of common relations?, Warszawa, 21 listopada 2016 r.
 27. Dyskusja panelowa pt. Czym jest współpraca rozwojowa? Różne perspektywy ujęcia tematu, organizator: Fundacja Schumana, prowadzenie panelu i wprowadzenie do dyskusji, Warszawa, 9 maja 2015 r.
 28. I Ogólnopolski Kongresu Europeistyki, organizator: WDiNP UW, PTSE; panel naukowy pt. Afryka w polityce Unii Europejskiej. Szanse i wyzwania dla polski; moderator panelu oraz wprowadzenie do dyskusji Afryka jako rynek wschodzący na początku XXI w. Warszawa, 18 września 2014 r.
 29. Seminarium naukowe pt. Rwanda- 20 lat po ludobójstwie, wystąpienie pt. Ludobójstwo jako katalizator zmian w regionalnych systemach bezpieczeństwa istniejących w ramach UE i ONZ, Warszawa, 14 maja 2014 r.
 30. Seminarium naukowe pt. O przeszłości dla przyszłości. Stosunki polsko-ukraińskie w czasach najnowszych. Seminarium na kanwie książki prof. dr. hab. Bohdana Hud’a pt. Ukraińcy i Polacy na Naddnieprzu, Wołyniu i w Galicji Wschodniej w XIX i pierwszej połowie XX wieku, Lwów–Warszawa, Pracownia Wydawnicza, 2013. Prowadzeniu i moderacja seminarium (wystąpienie: Stosunki polsko-ukraińskie w czasach najnowszych – zarys problematyki), Warszawa, 5 grudzień 2013 r.
 31. Konferencja naukowa pt. Nielegalni imigranci – wyzwanie dla Europy, organizator: Koło Młodych Dyplomatów Uniwersytetu Warszawskiego, referat: Imigracja z Afryki – przesłanki, uwarunkowania, charakter. Wyzwanie dla Unii Europejskiej, Warszawa, 4 grudzień 2013 r.
 32. Seminarium naukowe pt. Polska-Afryka: nowy kierunek współpracy. Szanse dla polskiej gospodarki i rozwoju Afryki; organizator: Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Europejskim UW, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Instytut Dialogu, Kultur i Religii UKSW, Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne oraz Instytut Afrykański; tytuł wystąpienia: Afryka jako rynek wschodzący, Warszawa, 15 październik 2013 r.
 33. Panel dyskusyjny pt. Fałszywi ambasadorowie Afryki? O pomocy rozwojowej, inwestycjach i stanie państwowości w Afryce (wraz z dr. W.Lizakiem i M. Matus). Panel organizowany w ramach III edycji Festiwalu Filmów Dokumentalnych HumanDoc „Globalny rozwój w kinie”; wystąpienie na temat: Afryka Subsaharyjska jako rynek wschodzący a pomoc rozwojowa, Warszawa, 26 październik 2012 r.
 34. Seminarium naukowe pt. Reakcja UE na Arabską Wiosnę, organizator: Koło Naukowe Prawa Europejskiego UW, referat: Polityka zagraniczna UE wobec Arabskiej Wiosny – wymiar instytucjonalny i polityczny, Warszawa, 14 maaj 2012 r.
 35. Seminarium naukowe pt. Polska – państwo europejskie czy województwo Europy, w ramach Projektu  Społecznych Warsztatów Parlamentarnych „Młodzi w Demokracji” (finansowany ze środków unijnych z programu „Młodzież w Działaniu”, Akcja 1.2 Inicjatywy Młodzieżowe nr Projektu  PL-12-281 -2009-R5), organizator Międzynarodowy Instytut Demokracji , „Centrum Łowicka” Mokotowski Dom Kultury, we współpracy z Kancelarią Sejmu RP; referat: Globalne i regionalne implikacje pozycji Polski w UE, Warszawa, wrzesień 2011 r.
 36. Konferencja naukowa pt. „Stare” i „nowe” mocarstwa w Afryce – stygmaty kulturowe, religijne, polityczne, ekonomiczne i społeczne, organizator: Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, referat pt. Afryka subsaharyjska w strategii międzynarodowej USA,ChRL i UE: „powrót do przeszłości czy nowa jakość” – analiza porównawcza), Olsztyn, maj 2011 r.
 37. Konferencja naukowa pt. Ewolucja społeczeństw i państw afrykańskich, organizator: Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, referat pt. Polityka pomocowa w Afryce jako czynnik stymulujący rozwój kontynentu, Kielce, maj 2011 r.
 38. Seminarium naukowe pt. Referendum w Sudanie Południowym możliwe scenariusze, organizator: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, referat: Stanowisko mocarstw wobec referendum w Sudanie Południowym, Warszawa, 15 grudnia 2010 r.
 39. Seminarium naukowe pt. Kryzysy humanitarne wywołane działalnością człowieka, Instytut Zachodni – Instytut Naukowy im. Z. Wojciechowskiego w Poznaniu, referat: Polityka rozwojowa jako instrument polityki zewnętrznej UE – próba oceny efektywności, Poznań, listopad 2010 r.
 40. II Kongres Afrykanistów Polskich, organizator: Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne (PTAfr); referat: Afryka Subsaharyjska w polityce G3 (Chiny, USA, UE) – w pułapce dobroczynności), Obra, wrzesień 2010 r.
 41. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Przestrzeń i granice we współczesnej Afryce, organizator: Instytut Nauk Politycznych, Instytut Historii i Stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, referat: Przestrzeń i granice a bezpieczeństwo w regionie Afryki Subsaharyjskiej – wyzwania, zagrożenia, implikacje międzynarodowe, Olsztyn, maj 2009 r.
 42. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Centra i peryferie w globalnym i regionalnym systemie stosunków międzynarodowych,  organizator: Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego, Oddział Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, referat na temat: UE-Afryka: w kierunku dominacji czy współpracy, Gdynia, listopad 2008 r.
 43. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Konflikty i spory międzynarodowe: uwarunkowania i konsekwencje społeczno-polityczne, organizator: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Łódzkiego, PAN Oddział w Łodzi, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych Oddział w Łodzi,  uczestnik panelu Konflikty lokalne we współczesnym świecie, referat na temat: UE wobec konfliktów w Afryce Subsaharyjskiej  – uwarunkowania, metody i środki regulacji; Łódź, październik 2008 r.
 44. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Refleksyjny aktor a zmiany społeczne i kulturowe, organizator: Katedra Socjologii Kultury – Instytut Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, referat na temat: Zmiany społeczno-kulturowe w Afryce z perspektywy Unii Europejskiej – zderzenie cywilizacyjne czy współpraca; Warszawa, październik 2008 r.
 45. Seminarium naukowe pt. Skuteczność polityki pomocowej – polska i niemiecka perspektywa, organizator: Centrum Stosunków Międzynarodowych, Fundacja Konrada Adenauera, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, uczestnik panelu, Warszawa, październik 2008 r.
 46. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Azja Południowa i Południowo-Wschodnia. Tradycja i nowoczesność, organizator: Instytut Stosunków Międzynarodowych UW, referat pt. Unia Europejska a procesy integracyjne w Azji, Pieniężno, czerwiec 2008 r.
 47. VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa
  Krakowskiej Szkoły Wyższej pt. Azja a Europa – relacje azjatycko-europejskie we współczesnym świecie, referat pt. Stosunki UE-ChRL: partnerstwo, rywalizacja czy przyjaźń z rozsądku, Kraków, maj 2008 r.
 48. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Chiny–Indie. Ekonomiczne skutki rozwoju, organizator: Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych oraz Instytut Ekonomii i Zarządzania KUL, referat pt. ChRL wobec krajów Południa – na przykładzie Afryki Subsaharyjskiej. Szansa czy zagrożenie dla międzynarodowej pozycji UE; Lublin, kwiecień 2008 r.
 49. X Konferencja Młodych Badaczy, Przyśpieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego Afryki Subsaharyjskiej wyzwaniem dla świata, organizator: Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych UW, referat pt. Partnerstwo,…ale kiedy? UE wobec rozwoju społeczno-gospodarczego Afryki Subsaharyjskiej na początku XXI w., Warszawa, wrzesień 2007 r.
 50. I Kongres Afrykanistyczny, organizator: Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, referat pt. Afryka Subsaharyjska – wyzwanie dla zjednoczonej Europy; Pieniężno, czerwiec 2007 r.
 51. Seminarium naukowe pt. Metodologiczne problemy badań nad integracją europejską, Instytut Nauk Politycznych UW, referat pt. Polityka UE wobec krajów AKP – metodologiczne aspekty pracy doktorskiej (zarys problematyki), Warszawa, maj 2007 r.
 52. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wyzwania międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju, organizator: MSZ, UNDP i Instytutu Krajów Rozwijających się UW, referat na temat relacji UE – Afryka w kontekście polityki ChRL i Rosji wobec Afryki, Jabłonna, listopad 2006 r.
 53. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Afryka w XXI wieku – wyzwania polityczne, gospodarcze i społeczne, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego, referat na temat Wyzwań i problemów w relacjach UE-Afryka na początku XXI w., Warszawa, maj 2006 r.
 54. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Regionalizm i polityka regionalna a procesy globalizacji we współczesnym świecie, organizator: Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, referat na temat UE a globalizacja. Implikacje dla porządku międzynarodowego, Radom, czerwiec 2006 r.
 55. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Afryka a globalizacja, współorganizowana przez Fundację Stosunków Międzynarodowych, referat na temat Wymiaru ekonomicznego stosunków UE z krajami rozwijającymi się na przykładzie Afryki Subsaharyjskiej; w Ocyplu, czerwiec 2005 r.
 56. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Cywilizacja i kultura lotnicza a lotnictwo współczesne i jego problemy, referat pt. Prawo lotnicze Unii Europejskiej – geneza, istota, charakter systemu; Dęblin, maj 2004 r.
 57. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Morze w cywilizacji, kulturze i stosunkach międzynarodowych, referat pt. Rola i znaczenie Kanału Sueskiego w stosunkach międzynarodowych, Gdynia, maj 2004 r.