dr hab. Kamil Zajączkowski, adiunkt

e-mail: k.zajaczkowski@uw.edu.pl
telefon: 22 55 33 306 

dyżur: pOstatnia aktualizacja: 14 października 2020
termin i formy dyżuru podano w USOSwebie
pokój 210

!Kamil_Zajączkowski_2

dr hab. Kamil Zajączkowski, adiunkt

Dyrektor Centrum Europejskiego UW w kadencji 2020-2024.

W latach 2016-2020 zastępca dyrektora CE UW ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej). Habilitacja w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji (2020 – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW). Doktorat w zakresie nauk o polityce (2009 – Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW).

Zainteresowania badawcze koncentruje wokół problemów: współczesnych stosunków międzynarodowych, polityki zagranicznej UE, roli i pozycji UE w świecie, stosunków UE z państwami Afryki Subsaharyjskiej oraz Ameryki Łacińskiej i Azji, pomocy rozwojowej i humanitarnej.

Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych poświęconych tej tematyce, w tym autor monografii: Misje cywilne i operacje wojskowe Unii Europejskiej w perspektywie wybranych teorii stosunków międzynarodowych i integracji europejskiej, Warszawa 2019; współautor monografii: Potencjał gospodarczy i możliwości rozwojowe Afryki. Polska perspektywa, Warszawa 2017; współredaktor kilku prac zbiorowych, w tym m.in.:  Unia Europejska. Istota, szanse, wyzwania, Warszawa 2018; autor opracowania: EU development assistance: its origin, evolution and functions, Luxembourg 2016 (zobacz więcej w wykazie publikacji). Uczestnik (jako prelegent, moderator i organizator) licznych międzynarodowych i krajowych konferencji/seminariów naukowych (zobacz więcej w wykazie konferencji/seminariów).

W latach 2009-2021 kierownik i główny wykonawca 3 grantów MSZ RP, jednego grantu NCN (OPUS IV) i jednego Komisji Europejskiej (w ramach programu The EU Public Diplomacy). W tym samym czasie brał udział w 13 międzynarodowych i krajowych projektach finansowanych ze środków NCN lub UE.

Wykładał na ponad 20. uczelniach europejskich i azjatyckich, m.in. w: Institut d’Etudes Politiques de Paris, Università degli Studi di Siena, Freie Universität Berlin, Petersburski Uniwersytet Państwowy, Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki, Airlangga University (Indonezja), Universitas Gadjah Mada (Indonezja), Xiamen University (Chiny).

Jest członkiem licznych towarzystw naukowych (Polskiego Towarzystwa Badań Wspólnoty Europejskiej, Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego, Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych) i rad naukowych czasopism („Calcutta Historical Journal” , „Journal of Economics and Management Research” University of Latvia; „Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi / Marmara  University Journal of Political Science; „On-line Journal Modelling the New Europe”, Faculty of European Studies Babes-Bolyai University Cluj-Napoca, Romania).

Wśród nagród i wyróżnień do najbardziej cennych należy zaliczyć: Nagrodę zespołową Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (2018) za monografię pt. Potencjał gospodarczy i możliwości rozwojowe Afryki. Polska perspektywa, Wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w uznaniu zasług dla rozwoju i prestiżu UW (2016) oraz Stypendium Naukowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Młodego Wybitnego Naukowca (2013). W 2011 r. – laureat Konkursu Stypendialnego dla najlepszych młodych doktorów Uniwersytetu Warszawskiego, w 2009 r. – nagroda za osiągnięcia w nauce i pracy badawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Stały komentator spraw międzynarodowych w radiu i telewizji.

Konferencje, seminaria międzynarodowe i krajowe