Jeśli chcesz być informowany o nowościach wydawniczych, podaj swój adres e-mail.
Newsletter

Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Program wydawniczy / Zamówienia

Publikacje książkowe

Publikacja Cena Ilość
Unia Europejska jako aktor na scenie globalnej. Razem czy osobno?, red. B.Góralczyk, Warszawa 2014 (obj. 191 str.) 36.75 PLN
Introduction to European Studies: A New Approach to Uniting Europe, eds. Dariusz Milczarek, Artur Adamczyk, Kamil Zajączkowski, Warsaw 2013 (obj. 767 str.) 65.00 PLN
Co po postindustrializmie?, red. Krzysztof Wielecki, Sławomir Sowiński, Warszawa 2013, (obj. 245 str.) 42.00 PLN
Poland and Turkey in Europe - Social, Economic and Political Experiences and Challenges, red. Artur Adamczyk, Przemysław Dubel, Warsaw 2014 (obj. 500 str.) 50.40 PLN
Historia integracji europejskiej w zarysie, Olga Barburska, Dariusz Milczarek, Warszawa 2013 (obj. 176 str.) 28.35 PLN
Bezpieczeństwo Polski 1918-2004. Granice, System Międzynarodowy, Siła Własna, Andrzej Harasimowicz, Warszawa 2013 (obj. 425 str.) 44.10 PLN
Poland in the European Union: Adjustment and Modernisation. Lessons for Ukraine, red. Artur Adamczyk, Kamil Zajączkowski, Warsaw-Lviv 2012 (obj. 296 str.) 36.75 PLN
Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego: zarys wykładu , Władysław Czapliński, Warszawa 2009 (obj. 175 str.) - do książki dołączona jest płyta CD 36.75 PLN
"Inny" człowiek w "innym" społeczeństwie? Europejskie dyskursy, red. P.Mazurkiewicz, K.Wielecki, Warszawa 2008 (obj. 205 str.) 42.00 PLN
Poland in the European Union: First Experiences. Selected Political, Legal and Social Aspects, eds. D.Milczarek, O.Barburska, Warsaw 2008, (obj. 315 str.) 50.40 PLN
Eastern Policy of the European Union: Role of Poland, Case of Ukraine , red. Alojzy Z.Nowak, Dariusz Milczarek, Bohdan Hud, Jan Borkowski, Warsaw 2008 (obj. 180 str.) 42.00 PLN
Kryzys postindustrialny: interpretacje, prognozy. Perspektywa europejska, red. P.Mazurkiewicz, K.Wielecki, Centrum Europejskie UW, Warszawa 2007, (obj. 208 str.) 42.00 PLN
Rola Polski w kształtowaniu polityki wschodniej UE na przykładzie Ukrainy, red. J.Borkowski, Centrum Europejskie UW, Warszawa 2006, (obj. 158 str.) 31.50 PLN
Unia Europejska we współczesnym świecie, red. Dariusz Milczarek, Centrum Europejskie UW, Warszawa 2005, (obj. 175 str.) 31.50 PLN
Globalization, International Business and European Integration, red. Alojzy Z.Nowak, Jeffrey W.Steagall, M.N.Baliamoune, Warsaw-Jacksonville 2004 (obj. 250 str.) 21.00 PLN
On the road to the European Union. Applicant Countries' perspective, red. Dariusz Milczarek, Alojzy Z. Nowak, Warszawa 2003 (obj. 425 str.) 42.00 PLN
Globalization, European Integration and...?, red. Alojzy Z.Nowak, Jeffrey W.Steagall, Warsaw-Jacksonville 2002 (obj. 260 str.) 16.80 PLN
Subsydiarność, red. Dariusz Milczarek, wyd. drugie, Warszawa 1998 (obj. 350 str.) 36.75 PLN
Powrót czy droga w nieznane? Europejskie dylematy Polaków, red. Elżbieta Skotnicka-Illasiewicz, wyd. drugie, Warszawa 1998 (obj. 170 str.) 21.00 PLN
Tom 1, Dokumenty dotyczące przystąpienia do Wspólnot Europejskich Danii, Irlandii i Wielkiej Brytanii oraz Grecji, Warszawa 1998 (obj. 300 str.) 31.50 PLN
Tom 2, Dokumenty dotyczące przystąpienia do Wspólnot Europejskich Hiszpanii i Portugalii, Warszawa 1998 (obj. 380 str.) 31.50 PLN
Tom 3, Dokumenty dotyczące przystąpienia do Unii Europejskiej Austrii, Finlandii i Szwecji, Warszawa 1998 (obj. 150 str.) 21.00 PLN
Tom 4, Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód, Warszawa 1999 (obj. 450 str.) 31.50 PLN
Tom 5, Przygotowania Polski do członkostwa w Unii Europejskiej, Warszawa 1999 (obj. 350 str.) 31.50 PLN
Informacja Unii Europejskiej. Informacja drukowana, , audiowizualna, videotex i telewizja satelitarna, red. Marta Grabowska, Warszawa 1998 (obj. 150 str.) 26.25 PLN
Suwerenność i integracja europejska, red. Władysław Czapliński, Irena Lipowicz, Tadeusz Skoczny, Mirosław Wyrzykowski, Warszawa 1999 (obj. 330 str.) 21.00 PLN
Iwona Pawlas, Helena Tendera-Właszczuk, Poland's economy competitiveness with respect to the integration with the European Union, Warszawa 1999 (obj. 120 str.) 21.00 PLN
Austria - Unia Europejska, Warszawa 1998, (obj. 50 str.) 7.35 PLN
Wielka Brytania - Unia Europejska, Warszawa 1997, (obj. 50 str.) 7.35 PLN

Kwartalnik "Studia Europejskie"

Publikacja Cena Ilość
Studia Europejskie, 4/2013 28.35 PLN
Studia Europejskie, 3/2013 28.35 PLN
Studia Europejskie, 2/2013 28.35 PLN
Studia Europejskie, 1/2013 28.35 PLN
Studia Europejskie, 4/2012 28.35 PLN
Studia Europejskie, 3/2012 28.35 PLN
Studia Europejskie, 2/2012 28.35 PLN
Studia Europejskie, 1/2012 28.35 PLN

Rocznik "Yearbook of Polish European Studies"

Publikacja Cena Ilość
Yearbook of Polish European Studies, 16/2013 42.00 PLN
Yearbook of Polish European Studies, 15/2012 42.00 PLN
Yearbook of Polish European Studies, 14/2011 42.00 PLN

Wypełnij formularz zamówienia

Koszt przesyłki wynosi 9 zł, potwierdzenie zamówienia zostanie przesłane pocztą elektroniczną.

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01