Zaznacz stronę

dr hab. Markiyan Malskyy – „Legal regulations of enforcement procedure in selected foreign jurisdiction”

18 stycznia 2023

Facebooktwitter

W najnowszym numerze „Comparative Law Review” – Międzynarodowego, interdyscyplinarnego periodyku z dziedziny komparatystyki prawa, ukazał się artykuł dr hab. Markiyana Malskyy’ego pt. „Legal regulations of enforcement procedure in selected foreign jurisdiction”.

Artykuł zawiera krótką analizę porównawczą specyfiki postępowania egzekucyjnego w wybranych państwach i jurysdykcjach zagranicznych o różnych systemach prawnych, w tym we Francji, Wielkiej Brytanii, Białorusi, Kazachstanie, krajach bałtyckich. Praca zawiera także badania struktury organizacyjnej organów egzekucyjnych wyżej wymienionych państw.

Link do całego artykułu – tutaj