Zaznacz stronę

Dr hab. Marta Grabowska, prof. ucz. ze statusem obserwatorki Komisji Sejmowej

19 grudnia 2022

Facebooktwitter

W dniu 14 grudnia 2022 r. dr hab. Marta Grabowska, prof. ucz. wzięła udział w posiedzeniu Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (CNT) Sejmu RP.

 

Program posiedzenia obejmował:
1. Informacja Ministra Cyfryzacji na temat stanu realizacji i planów w odniesieniu do „kamieni milowych” dotyczących obszaru cyfryzacji zawartych w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
2. Rozpatrzenie projektu Planu Pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r.

dr hab. Marta Grabowska, prof. ucz. uzyskała status obserwatora w tej Komisji.

Pełny zapis przebiegu posiedzenia wkrótce zostanie zamieszczony pod poniższym linkiem: