EU India Think Tanks Twinning Initiative 2018

Centrum Stosunków Międzynarodowych (jako główny wnioskodawca) we współpracy z Centrum Europejskim UW otrzymało prestiżowy grant UE dotyczący EU India Think Tanks Twinning Initiative 2018 (UE – Indie: Inicjatywa Partnerstwa think tanków) w ramach programu The EU Public Diplomacy in India through Policy and Outreach Partnerships (EUPOP)) (contract no. PI/2017/387-787; 04 May 2018) realizowanego przez Delegaturę UE w Indiach (EU Delegation to India). Po stronie polskiej projekt realizować będzie: dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, prof. Bogdan Góralczyk, Dyrektor CE i dr Kamil Zajączkowski, Zastępca Dyrektora CE ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej. Głównym partnerem po stronie indyjskiej jest: Department of Geopolitics and International Relations, Manipal Academy of Higher Education (na czele z prof. Arvindem Kumarem).

Inicjatywa ma na celu nawiązanie relacji między najlepszymi europejskimi i indyjskimi think tankami, aby wspólnie znaleźć kanały zacieśniania współpracy strategicznej w takich dziedzinach jak m.in. polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, globalne zarządzanie, czy stosunki międzynarodowe.

Inicjatywa zakłada udział przedstawicieli CSM i CE w konferencjach, round tables, oraz warsztatach organizowanych przez Delegaturę UE w Indiach między wrześniem 2018 a czerwcem 2019 r. w New Delhi oraz Brukseli.

Efektem pracy między think tankami będą publikacje naukowe oraz wspólnie organizowane wydarzenia, które wzmocnią współpracę między instytucjami. Obok Centrum Stosunków Międzynarodowych współpracującego z zespołem CE UW w inicjatywie biorą udział najlepsze europejskie think tanki m.in. Chatham House the Royal Institute of International Affairs, Federal Trust UK, Global Public Policy Institute oraz Clingendael – Netherlands Institute of International Relations.

Więcej: http://euindiathinktanks.com/