Zaznacz stronę

EUROPEISTYKA II Stopnia – Dlaczego warto?

21 sierpnia 2020

Facebooktwitter

Wiemy, że jako absolwent studiów licencjackich stanęłaś/stanąłeś przed wyborem dalszej ścieżki rozwoju.

Nowy program studiów II stopnia na kierunku Europeistyka to nie tylko wykłady i monotonne klepanie teorii. Wiele zajęć stawia na praktyczne rozwijanie umiejętności studenta oraz rozwiązywanie konkretnych problemów.

Chcemy więc zaprezentować Ci 10 głównych powodów, czemu warto wybrać właśnie Europeistkę:
1. Nowy program studiów i program projakościowy – Nowa europeistyka jest prowadzona na Uniwersytecie Warszawskim od 1 października 2019 r. Odpowiadają za nią dwie jednostki: Centrum Europejskie oraz Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, które mają wieloletnie doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu tego kierunku.
2. Multi- i interdyscyplinarny program studiów – Uczymy nie tylko o Europie i dynamicznie zmieniającym się świecie. Realizacja programu kształcenia studiów II stopnia umożliwia naszym studentom m.in. nabycie poszerzonej i pogłębionej wiedzy w zakresie funkcjonowania różnorodnych i wielopłaszczyznowych sfer polityki europejskiej, rozumienie dynamiki zmian politycznych, gospodarczych, prawnych i społecznych na szczeblu narodowych i ponadnarodowym.
3. Bogata oferta stypendialna w ramach programu Erasmus – CE UW oraz WNPiSM mają podpisane umowy z wieloma uczelniami w całej Europie. Nasza oferta partnerska jest zróżnicowana zarówno pod względem geograficznym, jak i merytorycznym, a możliwość wyjazdu jest już podczas I semestru studiów!
4. Kadra naukowa – Posiadamy znakomitą i doświadczoną kadrę naukową. Zajęcia prowadzą specjaliści ze wszystkich dyscyplin związanych z kierunkiem studiów, ściśle współpracujący z innymi placówkami naukowymi na UW, w Polsce oraz za granicą. Są wśród nich eksperci i praktycy, którzy potrafią zainteresować tematyką zajęć – m.in.: prof. dr hab. W. Czapliński, prof. dr hab. J. Czaputowicz, dr hab. B. Góralczyk, prof. UW, dr hab. T. Grosse, prof. UW, prof. dr hab. K. Jasiecki oraz prof. dr hab. K.A. Wojtaszczyk.
5. Zachęcamy do większej aktywności i rozwijania zainteresowań – W ramach kierunku funkcjonuje również świetnie zorganizowany samorząd studencki. Pozwala on studentom poszerzać swoje umiejętności m.in. w zakresach: promocji, organizacji wydarzeń kulturalnych oraz naukowych, komunikacji, a także wykorzystania oprogramowania, którymi posługuje się większość firm.
6. Unikatowy program wydawniczy CE UW
– Funkcjonujący od 1996 r. Program Wydawniczy CE stanowi interdyscyplinarne forum prezentacji dorobku polskiej i zagranicznej europeistyki, rozpowszechniania rezultatów badań oraz wymiany poglądów nt. procesów zachodzących w Europie oraz roli naszego kontynentu w stosunkach globalnych  z perspektywy politologicznej, ekonomicznej, prawnej oraz społeczno-kulturowej. Studenci naszego kierunku również mają możliwość publikowania w ramach programu wydawniczego, co przydatne jest np. w przypadku podejmowania studiów doktoranckich.
7. Obecność w mediach – Pracowników naukowych Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych oraz Centrum Europejskiego można często oglądać i słuchać w programach stacji telewizyjnych, radiowych, a także przeczytać ich artykuły publikowane na łamach największych polskich i zagranicznych gazet i portali internetowych.
8. Reagujemy na aktualne wydarzenia w Europie i na świecie – Podczas zajęć omawiane są nie tylko zagadnienia zawarte w programie studiów, prowadzący podejmują również tematy bieżące i omawiają, wraz ze studentami, wydarzenia dziejące się w Europie oraz na świecie.
9. Liczne konferencje, seminaria i warsztaty międzynarodowe z udziałem naszych studentów – Dodatkowo, każdego roku odbywają się liczne seminaria oraz warsztaty, organizowane przez Uniwersytet Warszawski i zaprzyjaźnione instytucje. W wielu z nich biorą udział wykładowcy z różnych państw europejskich. Ponadto organizowana przez nas coroczna konferencja pozwala z dwóch stron – zarówno organizatora, jak i uczestnika – na poszerzenie swoich horyzontów.
10. Perspektywy – Nasi absolwenci są cenieni i poszukiwani na rynku pracy, krajowym i zagranicznym. Zatrudnienie znajdują w: instytucjach unijnych, w administracji rządowej i samorządowej, organizacjach międzynarodowych (np. ONZ, OBWE) i pozarządowych (np. Helsińska Fundacja Praw Człowieka), firmach międzynarodowych, centrach informacyjnych, wydawnictwach oraz w mediach.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszym kierunku – kliknij tutaj!