Granty wewnętrzne UW dla dr hab. Agaty Dziewulskiej

27 sierpnia 2021

Facebooktwitter

Na przełomie czerwca i lipca dr hab. Agata Dziewulska wygrała dwa konkursy na granty wewnętrzne UW.

• Pierwszy grant przyznany został przez Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii na studium wykonalności transpozycji gry strategicznej „Peace by Piece” do przestrzeni cyfrowej;

• Drugi grant, przyznany przez Centrum Współpracy i Dialogu UW, ma wesprzeć promocję wyników badań naukowych i pozwoli na promocję projektu budowy symulatora stabilizacji pokonfliktowej;

Pani dr hab. A. Dziewulskiej serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Grant "Nauka Jest Dla Ludzi", CWiD UW
Grant "Inkubator Innowacyjności 4.0", UOTT UW